16 Aug 2018  

KBH: Ingen skyer af betydning, 19 °C

En sort dag for miljø og klima

Blogs

Leif Kajberg
Næstformand i Rådet for Bæredygtig Trafik
Uddannet bibliotekar, næstformand i Rådet for Bæredygtig Trafik, sekretær foreningen Frit Norden, aktiv i Danmarks Naturfredningsforening, Gladsaxe.
Blogindlæg af Leif Kajberg

DEL DETTE BLOGINDLÆG

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
Fredag, 29. september, 2017, 08:11:22

En sort dag for miljø og klima

Med det nye forlig om bilafgifterne forskertser regeringen mulighederne for at reducere klima- og miljøbelastningen fra bilparken. Det bliver desuden sværere at omstille Danmark til vedvarende energi.

Jeg var til foredrags- og debatarrangement med Jan Gehl, den internationalt kendte arkitekt og professor, der gennem sit mangeårige arbejde inden for byplanlægning og indretningen af byrum har sat sit præg på København og andre storbyer.

Det er en decideret klimaskadelig kurs, som regeringen og støttepartiet DF er slået ind på

Gehls progressive forestillinger om de menneskevenlige og grønne byrum med bedre plads til bløde trafikanter, med gågader, cykelstier og små indbydende torve, har inspireret bystyret i blandt andet Melbourne og Moskva.

Bilforliget skader klimaet

Men ”omlægningen”, det vil sige lempelsen af bilafgifterne plus andre bilistvenlige tiltag og pejlemærker – flere p-pladser, højere hastigheder på udvalgte vejstræk, mantraet om mere bildrevet mobilitet og de fortsat alt for lave brændstofpriser – går desværre stik imod meget af det, som Jan Gehl i praktisk arkitektvirksomhed og på Arkitektskolen har søgt at fremme.

For med det nye forlig om bilafgifterne forskertser regeringen mulighederne for at reducere klima- og miljøbelastningen fra bilparken. Det bliver desuden sværere at omstille Danmark til vedvarende energi.

Aftalens dele om udbygning af motorvejene og billigere biltakster for passage af Storebæltsbroen bidrager også til øget bilkørsel og dermed større miljøbelastning.

Samlet set var det en sort dag for miljø og klima.

Vi skal, fremhæver organisationen Vedvarende Energi i en udtalelse, på globalt plan reducere vore drivhusgasudledninger med mindst 80 procent, hvis vi vil undgå de værste klimaforandringer; men med de nye afgifter kommer udledningerne fra den danske transportsektor i stedet til at stige i de kommende år.

Det er derfor en decideret klimaskadelig kurs, som regeringen og støttepartiet DF er slået ind på. For at få afdækket hvad omlægningen af bilafgifterne betyder for drivhusgasudledningerne, har Rasmus Nordqvist, MF for Alternativet, stillet spørgsmål til transportminister Ole Birk Olesen.

Klaus Bondam, direktør i Cyklistforbundet, skrev i et tweet: Billigere biler til danskerne; tja bum, bum. Regeringen vil de danske familier det så godt, men hvad med cykelstier og børns sikre skoleveje?

Knæfald for bilbranchen og LA

CONCITO, Det Økologiske Råd og NGO’er med grønt og bæredygtigt fokus som Cyklistforbundet, NOAH og Vedvarende Energi har taget kraftigt afstand fra dette nye knæfald for bilbranchen, FDM, Liberal Alliance og andre stærke aktører, som lobbyer for flere og billigere biler og vejudvidelser i milliardklassen.

Faktisk ser det noget kulkælderagtigt ud, og for at få afløb for sin frustration, er det fristende at råbe direkte ned i folkedybet: Hvad har I gang i? I må da være klar over, at jo flere biler I køber, jo mere begrænser I, samlet set, fremkommeligheden på vejene. Jo flere vejtrafikanter, desto flere kødannelser på motorvejene. Logik for burhøns. Og dermed undergraver I en bloc mulighederne for at komme hurtigere frem. Og sviner mere.

Nyeste: Idekamp

16. aug. 2018 - 08:46
16. aug. 2018 - 08:06
14. aug. 2018 - 08:18
10. aug. 2018 - 08:02
09. aug. 2018 - 08:50
08. aug. 2018 - 08:29

Nyeste: Kultur