13 Aug 2020  

KBH: Ingen skyer af betydning, 23 °C

DF efter den tragiske togulykke

Blogs

Leif Kajberg
Næstformand i Rådet for Bæredygtig Trafik
Uddannet bibliotekar, næstformand i Rådet for Bæredygtig Trafik, sekretær foreningen Frit Norden, aktiv i Danmarks Naturfredningsforening, Gladsaxe.
Blogindlæg af Leif Kajberg
fre. 01. nov - 2019
tor. 04. jul - 2019
fre. 05. apr - 2019
tir. 15. jan - 2019

DEL DETTE BLOGINDLÆG

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
Tirsdag, 15. januar, 2019, 07:32:33

DF efter den tragiske togulykke

DF's Kim Christensen vender havarikommissionen og jernbanefagligheden ryggen, og han får sit parti til at fremstå latterligt, også på dette område. Drej hellere opmærksomheden over på lastvognsulykkerne på motorvejene, der er et kæmpe problem.

DF’s Kim Christiansen var hurtig på aftrækkeren, da han efter den tragiske togulykke på Storebælt ville have godstogenes fart reduceret til 80 kilometer i timen.

Selv i vores nuværende kapitalistiske samfundsvirkelighed findes der transportfirmaer, der tænker i klima og grøn omstilling. 

Men Kim Christiansen er en joke, han vender havarikommissionen og jernbanefagligheden ryggen, og han får sit parti til at fremstå latterligt, også på dette område.

Nej, drej hellere opmærksomheden over på lastvognsulykkerne på motorvejene, der er et kæmpe problem. Og en nærmere afdækning af årsagerne vil givetvis bringe centrale ting frem i lyset: Chaufførernes arbejdsforhold, overenskomster, arbejdstider og transportfirmaer, der agerer på en lyssky og klart lovstridig måde i deres profitjag. 

Skrækeksemplet er jo Kurt Beier Transport og lejren for underbetalte udenlandske chauffører i Padborg. Men alt er ikke sort. Selv i vores nuværende kapitalistiske samfundsvirkelighed findes der transportfirmaer, der tænker i klima og grøn omstilling.

Det fik jeg et klart indtryk af, da jeg deltog i temamøde og workshop ”Grøn omstilling af transportsektoren, sådan kommer vi i gang” arrangeret af Netværk for Transport og Miljø, TINV i Kruså den 6. december.

Bevares, profitmotivet er en driver, men nogle firmaer prøver trods alt at indrette sig under nogle nye klimabestemte rammevilkår.

Anders Jessen havde en interessant præsentation af udviklingen i Tyskland med sammenlignende blik på Danmark. Der er langt mere gang i omstillingen af den tunge vejtransport i Tyskland, og karakteristisk for Tyskland er det brede samarbejde mellem offentlige og private aktører om at udvikle strategien.

Der er for eksempel udviklet et roadmap for implementering af nye drivmidler i den tunge vejtransport. Der gøres derudover meget for løbende at tilpasse lovgivning og rammebetingelser, så de tilgodeser den grønne omstilling.

Et illustrativt eksempel er vejafgifterne, som fra den 1. januar 2019 præmierer lastbiler, der kører på gas og el. Er de tiltag, som er meldt ud i Danmark, tilstrækkeligt ambitiøse, spurgte Anders Jessen afslutningsvis.

Absolut ikke. Ole Birch Olesen og VLAK-regeringen har blot siddet på hænderne og forkælet bilisterne. Her halter Danmark bagefter Tyskland.

Kruså-seminarets hovedfokus var på vejgodssektoren, men der blev formidlet en masse kreative idéer i oplæg og diskussioner. Bare det at transportvirksomheder interesserer sig seriøst for de 17 FN verdensmål, og hvordan de kan omsættes i praksis bonner ud på goodwillkontoen.

Det rokker naturligvis ikke ved målsætningen om mere gods på jernbanevogne og mange flere godstog. Og den 7. januar kom der faktisk for første gang i 15 år et godstog til Vojens.

En 700 meter lang togstamme med eternitplader blev trukket ind til virksomheden Cembrit. Vejsystemet spares for en masse lastbiler, og der udledes mindre CO2. Et eksempel til efterfølgelse mange andre steder i landet.

Nyeste: Idekamp

12. aug. 2020 - 16:03
12. aug. 2020 - 15:46
07. aug. 2020 - 11:23
06. aug. 2020 - 10:15
06. aug. 2020 - 05:19