21 Mar 2019  

KBH: Ingen skyer af betydning, 6 °C

Verden har ikke brug for en EU-supermagt

Blogs

Lave K. Broch
1. suppleant til EU-parlamentet for Folkebevægelsen mod EU
Cand.scient.pol. Medlem af Radikale Venstre samt en af initiativtagerne bag Radikalt EU-kritisk Netværk og EU-modstand fra midten.

DEL DETTE BLOGINDLÆG

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
Fredag, 03. november, 2017, 09:01:32

Verden har ikke brug for en EU-supermagt

Vi kan forvente, at EU – efter at Storbritannien er trådt ud – vil bevæge sig endnu mere i retning af Europas Forenede Stater. Danmark skal selvfølgelig ikke afgive mere magt til EU.

Såvel EU-kommissionens formand Jean-Claude Juncker som den franske præsident Emmanuel Macron har holdt glødende føderalistiske taler om EU’s fremtid. De ønsker, at EU skal styrke sin militære side og øge centraliseringen af magt inden for en lang række områder.

Flertallet på Christiansborg ser jo allerhelst, at de danske forbehold i EU afskaffes. Derfor er Folkebevægelsen mod EU’s arbejde vigtigere end nogensinde.

Den tyske forbundskansler Angela Merkel reagerede på Macrons tale ved at sige, at ”der er bred enighed mellem Tyskland og Frankrig, når det gælder fremtidens EU” (finans.dk den 28/9-2017).

Europas forende stater

Vi kan derfor forvente os, at EU – efter at Storbritannien er trådt ud – vil bevæge sig endnu mere i retning af Europas Forenede Stater. Danmark skal selvfølgelig ikke afgive mere magt til EU. Det vil i stedet være langt bedre, hvis Danmark følger briterne ud af EU og bliver til EU’s gode nabo.

Vi har brug for internationalt samarbejde i Europa og verden. Men EU er i gang med at udvikle sig til en udemokratisk og centralistisk statsdannelse. EU-kommissionens formand Jean-Claude Juncker har sågar foreslået, at EU skal kunne træffe udenrigspolitiske beslutninger med kvalificeret flertal. Det er det samme som at sige, at EU skal have en overstatslig udenrigspolitik.

Danmarks statsminister Lars Løkke Rasmussen har sagt, at han ikke er begejstret for Macrons EU-drømme, og han har klart afvist Junckers forslag om at samle posterne som EU-præsident og EU-kommissionens formand i én magtfuld stilling. Men samtidig ved vi jo, at flertallet i Folketinget stille og roligt bakker op om mere centralisering af magt inden for EU. Flertallet på Christiansborg ser jo allerhelst, at de danske forbehold i EU afskaffes, og derfor er Folkebevægelsen mod EU’s arbejde vigtigere end nogensinde.

Bankunionen

En af de kommende udfordringer, vi står over for, er spørgsmålet om dansk deltagelse i EU’s bankunion. EU er ved at færdiggøre bankunionen, og den danske regering har i juli nedsat et udvalg under ledelse af Koordinationsgruppen for Finansiel Stabilitet.

Udvalget skal på baggrund af erfaringerne med bankunionens virke og i lyset af Brexit vurdere, hvorvidt Danmark bør blive en del af bankunionen. Udvalget forventes at præsentere resultatet i efteråret 2019. Rapporten skal bruges som grundlag for Danmarks afgørelse om deltagelse i bankunionen.

Ud fra udvalgets sammensætning kan vi forvente os, at det bliver et ja til dansk indlemmelse i bankunionen, og erhvervsministeren mener allerede nu, at der ikke er brug for en folkeafstemning.

Jeg har ingen forståelse for, at erhvervsminister Brian Mikkelsen og andre EU-tilhængere ønsker mere centralisering af magt, uden at der er folkelig støtte til afgivelsen af magt. Det kan jo føre til en endnu større modsætning mellem befolkningen og politikerne, og det vil da på ingen måde være godt for vores samfund. Men vi skal heller ikke tillade, at det sker. Vi skal i stedet arbejde for folkelig modstand mod centraliseringen af magt i EU, og vi skal da slet ikke med i en bankunion, som kan ende med at koste os dyrt, hvis eller når der kommer en ny bankkrise i EU-landene.

Norden

Vi skal simpelthen ikke blive en del af en ny EU-supermagt. Derimod vil det være godt, hvis vi ser på det nordiske alternativ til EU kombineret med en større dansk indsats for at styrke og forbedre folkeretten, Europarådet, OSCE og FN.

Mere Norden vil ikke kun være til gavn for os her i Norden. Vi kan også sammen blive en vigtig stemme i verden. Til gavn for udvikling, menneskerettigheder og fred. Desuden har det nordiske samarbejde en langt større folkelig støtte end EU-projektet. Det burde også spille en rolle for politikerne på Christiansborg.

Ja til Norden og verden – nej til EU-staten!

Nyeste: Idekamp

20. mar. 2019 - 08:28
20. mar. 2019 - 08:04
19. mar. 2019 - 08:33
15. mar. 2019 - 08:44
15. mar. 2019 - 08:35
15. mar. 2019 - 08:22

Nyeste: Kultur

20. mar. 2019 - 10:40
04. mar. 2019 - 12:45
01. mar. 2019 - 12:15
26. feb. 2019 - 11:25