22 Apr 2019  

KBH: Ingen skyer af betydning, 13 °C

SF og Løkke vil af med forsvarsforbeholdet

Blogs

Lave K. Broch
1. suppleant til EU-parlamentet for Folkebevægelsen mod EU
Cand.scient.pol. Medlem af Radikale Venstre samt en af initiativtagerne bag Radikalt EU-kritisk Netværk og EU-modstand fra midten.

DEL DETTE BLOGINDLÆG

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
Fredag, 07. september, 2018, 08:51:52

SF og Løkke vil af med forsvarsforbeholdet

SF står nu sammen med statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) i et fælles ønske om, at vi skal diskutere forsvarsforbeholdet. De ser gerne, at forbeholdet afskaffes. Jeg har meget lidt forståelse for deres synspunkter.

EU's forsvarssamarbejde har udviklet sig til noget andet, end vi troede, det ville, lyder det fra SF's Holger K. Nielsen, og nu vil SF diskutere en afskaffelse af forsvarsforbeholdet.

Jeg synes også, at det er tragikomisk, at hver gang et dansk forbehold i EU virkelig får effekt, så skal der tages en debat om det.

Nej, jeg er ked af at sige det, men det er SF's ledelse, der har udviklet en anden politik. EU's militære union – der er under opsejling – er på ingen måde bedre end det, som blev diskuteret i 1992.

SF står nu sammen med statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) i et fælles ønske om, at vi skal diskutere forsvarsforbeholdet. De ser gerne, at forbeholdet afskaffes. Jeg har meget lidt forståelse for deres synspunkter.

SF og statsministeren burde i stedet bakke op om en større dansk indsats for fred gennem FN. Der er netop nu en rekordlav dansk deltagelse i FN’s fredsbevarende indsatser. Alt i alt har vi kun 23 danske FN-soldater i øjeblikket, og lad mig gøre det klart, at det på ingen måde er forsvarsforbeholdets skyld. Det er ene og alene Folketingets manglende engagement i at støtte op om FN.

Jeg synes også, at det er tragikomisk, at hver gang et dansk forbehold i EU virkelig får effekt, så skal der tages en debat om det – for at få det afskaffet. Vi skulle stemme om euroen i år 2000, for euroen blev indført i 1999 og blev et fysisk betalingsmiddel i 2002. 

I 2015 skulle vi stemme om retsforbeholdet, og ja det var fordi EU’s politimyndighed blev overstatslig i 2017.  Efter Brexit-afstemningen har Tyskland og Frankrig sat fuld fart på EU’s militarisering, og hvad sker der så i Danmark?

Hokus pokus…Holger K. Nielsen, Lars Løkke Rasmussen & Co. er klar til at argumentere for en afskaffelse af forsvarsforbeholdet. Men sjovt nok lovede den forenede danske ja-side i 1993, at det nationale kompromis og de danske forbehold skulle føre til en ny dansk Europa-politik. Det skete aldrig.

Forbeholdene blev indskrevet i traktaten, så EU kunne fortsætte i retning af en stadig snævrere union. Nu er turen så kommet til forsvarsforbeholdet. Men Holger K. Nielsen, Lars Løkke Rasmussen & Co har en dårlig sag.

EU’s militære projekt drejer sig om:

  1. At EU's medlemslande gennem EU støtter en våbenindustri, der eksporterer våben til regimer, der vedvarende krænker menneskerettighederne.
  2. at EU's traktat stiller krav om oprustning, men ikke har en tilsvarende vision om nedrustning og fredsmægling (jf. krav om at medlemslande gradvist skal forbedre den militære kapacitet).
  3. EU-støtte til forskning og udvikling af nye våben. EU har desuden forbeholdt sig retten til at udvikle autonome dræberrobotter, som selv tager stilling til, når mennesker skal dræbes. Dette på trods af advarsler fra videnskabsmænd og fredsforskere.
  4. en forsvarspolitik, som kan ende med at blive overstatslig uden, at der vil være krav om en ny dansk folkeafstemning
  5. en forsvarspolitik, som ikke har et traktatmæssigt krav om, at der skal være FN-mandat for militære operationer.
  6. en forsvarspolitik, som ikke bygger på et forbud mod masseødelæggelsesvåben.
  7. udviklingen af egne kampgrupper, som skal bære EU-flag.
  8. at bruge mange milliarder kroner hvert år på udviklingen af noget, som er helt unødvendigt.
  9. en afvikling af Danmarks forsvarsforbehold, som, hvis det afskaffes, ikke kan fås tilbage igen.
  10. et tigerspring i retning af Europas Forenede Stater!

Dette er på ingen måde fredens projekt, og vi skal gøre alt, hvad vi kan for, at Danmark aldrig giver EU magt inden for forsvarsområdet!

Ja til fred, forsvarsforbeholdet og FN – Nej til udviklingen af EU's militære union!

Nyeste blogindlæg

Nyeste: Idekamp

16. apr. 2019 - 08:14
12. apr. 2019 - 08:51
12. apr. 2019 - 08:14
12. apr. 2019 - 08:11

Nyeste: Kultur