19 Sep 2018  

KBH: Ingen skyer af betydning, 16 °C

Solidariteten må stå sin prøve

Blogs

Kristian Gaardsøe
Formand FOA Nordjylland
Født i 1959 Formand i FOA Nordjylland som overordnet politisk og administrativ leder Medlem af FOA's hovedbestyrelse
Blogindlæg af Kristian Gaardsøe
man. 25. jun - 2018
man. 05. mar - 2018
tir. 31. okt - 2017
tir. 06. jun - 2017

DEL DETTE BLOGINDLÆG

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
Tirsdag, 31. oktober, 2017, 05:08:47

Solidariteten må stå sin prøve

Flere aftaler forud for overenskomstforhandlingerne 2018 viser øget sammenhold blandt de offentlige faggrupper. Når forhandlingerne går i gang, vil det vise sig, om solidariteten holder.

Fagforeningerne på det offentlige område har i den seneste tid indhentet overenskomstkrav hos medlemmerne til overenskomstforhandlingerne 2018. De krav bliver nu gjort klare til forhandlingerne med arbejdsgiverne i Staten, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening.

Vi begynder at vise, at fagbevægelsen er et stort fællesskab, hvor solidaritet og ligeværd kommer til udtryk. 

Men inden vi kan komme rigtig i gang med forhandlingerne på det offentlige område, har Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) og Forhandlingsfællesskabet - det vil sige samtlige top-forhandlere på lønmodtagerside - besluttet en timeout, som man har meddelt arbejdsgiverne: Der kan ikke blive tale om generelle aftaler ved OK18, førend der er indledt reelle forhandlinger med underviserne om en arbejdstidstidsaftale.

Det er altså en timeout, hvor vi skal have hentet lærerne og underviserne på den perron, vi efterlod dem på ved de seneste overenskomstforhandlinger i 2013. Her skete der det, at Regeringen overlod til Kommunernes Landsforening at udarbejde et forlig, så de kunne lave et regeringsindgreb. Det skete i form af loven kaldet lov 409, som jo er den "overenskomst", som lærerne og underviserne arbejder under i dag.

Det kan ikke være i nogens interesse, i hvert tilfælde ikke i fagbevægelsens interesse, at nogen efterlades på perronen ved overenskomstforhandlinger. Med en timeout viser vi arbejdsgiverne, at vi ikke ønsker at blive behandlet på samme måde, og at lærerne og undervisere skal have startet forhandlingerne om en ny arbejdstidsaftale, inden andre fagforeninger går i gang med forhandlingerne.

Et af de store krav for FOAs medlemmer er, at vi får taget hul på forhandlingerne om ligeløn og får prioriteret lavtlønnen højere end ved de seneste forhandlinger. Det har vist sig at være sværere end som så, da mange andre forbund ikke har set det som det helt store issue i overenskomstforhandlingerne. Det viser sig nu, at der er opstået en større solidaritet. Således er organisationerne i Sundhedskartellet sammen med SL, BUPL og FOA blevet enige om at rejse krav om ligeløn og lavtløn for de offentlige ansatte medlemmer.

Det er helt rart, at vi på den måde begynder at vise, at fagbevægelsen er et stort fællesskab, hvor solidaritet og ligeværd kommer til udtryk. Desuden viser det en vis styrke overfor arbejdsgiverne.

Nu vil det så vise sig, om solidariteten og fællesskabsfølelsen holder hele vejen. Jeg håber selvfølgelig, at alle står ved de aftaler, der er lavet i fagbevægelsen om at støtte op om hinanden, så vi ikke efterlader nogen på perronen i en kommende overenskomstforhandling.

Og jeg tror også på, at det må lykkedes denne gang, da det jo har vist sig, at Danmark ikke er på fallittens rand, men at opsvinget efterhånden har bidt sig fast. Det må helt klart smitte af på de forhandlinger, vi indleder omkring juletid, således at medlemmerne kan se frem til at få del i opsvinget.

 

Nyeste: Idekamp

Nyeste: Kultur

14. sep. 2018 - 19:05
13. sep. 2018 - 14:20
10. sep. 2018 - 15:30
30. aug. 2018 - 07:00
29. aug. 2018 - 07:08