19 Sep 2020  

KBH: Ingen skyer af betydning, dis, 13 °C

Falsk løsning på ægte problem

Blogs

Kristian Gaardsøe
Formand FOA Nordjylland
Født i 1959 Formand i FOA Nordjylland som overordnet politisk og administrativ leder Medlem af FOA's hovedbestyrelse

DEL DETTE BLOGINDLÆG

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
Tirsdag, 02. april, 2019, 08:26:43

Falsk løsning på ægte problem

For at styrke og udvikle det nære sundhedsvæsen skal vi tiltrække folk til området. Og bruge sund fornuft og samarbejde. Det løses ikke ved at nedlægge regionerne.

Nok kan der være brug for ændringer i regionerne, men ligefrem at nedlægge dem, er efter min mening en overreaktion.

Vi snakker meget om, at sundhedsvæsenet er til for alle og at vi skal have lige adgang. Hvordan kan man tro, at det bliver bedre ved at indsætte professionelle bestyrelser og patient og brugerråd? Hvor blev de fagprofessionelle lige af? De, der udfører det daglige omsorgs- og pleje-arbejde, er glemt i regeringens og DF’s iver med at nedlægge regionerne og fjerne det demokratiske led i regionerne.

Politikerne skulle hellere samle kræfterne om en faglighedsreform med fokus på den bedste løsning med borgernes behov i centrum.

I stedet for denne omfattende strukturreform skulle politikerne hellere samle kræfterne om en faglighedsreform med fokus på den bedste løsning af sundhedsopgaverne, ikke på struktur. Borgernes behov bør tænkes bredt, hvor borgerne er i centrum for opgaveløsningen.

En faglighedsreform hvor vi ser til, at medarbejderne kommer til at bruge sine kompetencer, og arbejdspladserne har planer for de enkelte faggruppers kompetenceudvikling. I dag oplever vi alt for meget fag- og uddannelsessnobberi i sundhedsvæsenet.

Fagchavinisme er fortid 

Man skulle hellere nedbryde overgangene i sundhedsvæsenet, altså indrette sundhedsvæsenet således at der bliver en enkel og sammenhængende proces mellem det kommunale og regionale sundhedsvæsen. Samt få lavet nogle forsøg på tværs af kommuner og regioner med fælles ledelse. Ledelser, hvor fagchavinisme er fortid, men hvor faglige ledelseskompetencer råder, og hvor et økonomisk incitament tilvejebringes.

Vi skal have ændret sundhedsvæsenet, hvor de etablerede økonomiske rammer tager udgangspunkt i tillid til ledernes og medarbejdernes faglige valg og borgernes behov. Udgifterne skal følge med udviklingen i befolkningen og velstandsudviklingen herunder nye behandlingsmetoder og voksende medicinpriser. Det forudsætter flerårige budgetter og fleksibilitet for både kommuner og regioner.

I forhold til den præhospitale indsats bør der skabes en bedre sammenhæng imellem den akutte præhospitale indsats, patienttransport og akutsygehusene, hvor det offentlige bør varetage ambulancekørslen.

Regeringen og DF løser ikke udfordringerne

Jeg er helt med på nærhedsprincippet, hvor det nære sundhedsvæsen styrkes. Langt flere opgaver skal løses i et tæt samspil mellem borgerne og medarbejderne, der arbejder i det nære sundhedsvæsen. Men det er svært at finde den sammenhæng i regeringen og dens vedhæng DF’s forslag til strukturreform.

Forudsætningen for at styrke og udvikle det nære sundhedsvæsen er, at vi kan tiltrække folk til området. Allerede nu har over 70 procent af kommunerne svært ved at rekruttere uddannet social- og sundhedspersonale. Det er et problem, regeringen og DF heller ikke løser.

Noget må der ske!

Det, jeg her har nævnt, kræver ikke en nedlæggelse af regionerne, men blot sund fornuft og samarbejde.

Vi ser frem til Folketingsvalget.

Nyeste blogindlæg