04 Dec 2020  

KBH: Spredte skyer, 3 °C

Fællesskabet styrker – også det tværfaglige

Blogs

Kristian Gaardsøe
Formand FOA Nordjylland
Født i 1959 Formand i FOA Nordjylland som overordnet politisk og administrativ leder Medlem af FOA's hovedbestyrelse

DEL DETTE BLOGINDLÆG

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
Mandag, 26. oktober, 2020, 08:52:28

Fællesskabet styrker – også det tværfaglige

Som en både naturlig og nødvendig udløber af coronakrisen er der skabt stærke tværfaglige fællesskaber. Lad os holde fast i det momentum til gavn for borgere og medarbejdere.

Under kriser sker der ofte det, at vi tilegner os nye værdifulde erfaringer – det gælder også under coronakrisen. De seneste måneder har vi nemlig oplevet et utal af nye måder at arbejde sammen på. Det gælder i daginstitutioner, i plejen, på sygehuse ja på hele arbejdsmarkedet. Vi har i den grad haft øget fokus på rengøring, og det har resulteret i færre sygedage takket være den ekstra hygiejne. Samtidig er fællesskabet mange steder blevet styrket på tværs af faggrupper.

Lad os droppe enhver-passer-sit-kulturen – det er en uholdbar vej, da stærke arbejdsfællesskaber kræver, at alle trækker på samme hammel.

Det har været både naturligt og nødvendigt, at man på arbejdspladserne, selvfølgelig i overført betydning, er rykket tættere sammen i et fællesskab skabt i skyggen af corona. Vi har hørt FOA-medlemmer udtale, at de i perioder oplevede, at deres ledere var mere synlige, da lederne ikke deltog i nær så mange eksterne møder. Vi har hørt dem fortælle om en helt særlig ro, der opstod som følge af mindre spisegrupper og færre besøg af de pårørende. Det har givet anledning til en nærhed og en ro, som desværre også har givet frustrationer hos andre.

Vi har oplevet overbebyrdede medlemmer og medlemmer, som i den grad var bekymrede for at bringe smitte ind på netop deres arbejdsplads. Men de har gjort det godt og gør fortsat en formidabel indsats, som giver os en viden og en erfaring, vi kan bygge videre på. Spørgsmålet er, om vi kan slække på opgaver eller undvære nogle former for dokumentation? Kan vi med de nye erfaringer gøre arbejdspladserne til endnu bedre steder for både borgere og medarbejdere?

MED-systemet under pres

Under coronakrisen har FOA's medlemmer også oplevet demokratiske udfordringer, som vi ikke må glemme at tage hånd om. Ledere der i en håndevending har taget beslutninger henover hovedet på medarbejderne. Spørger vi dem, så tog de dem af hensyn til borgerne og patienterne, af hensyn til sundhedsmyndighederne – af mange gode og væsentlige grunde.

Det retfærdiggør dog ikke tilsidesættelsen af MED-systemet – tilsidesættelsen af fællesskabet. Netop medarbejdernes viden, erfaring og faglighed er væsentlig for at træffe fornuftige beslutninger. Beslutninger der kan føres ud i livet, og som på sigt kan komme borgere og patienter til gode. Det er her, MED-systemet fortsat kan og skal spille en afgørende rolle.

Vi er blevet tvunget til at arbejde sammen på nye måder, bruge alle ressourcer, kompetencer og viden for at løse vigtige kerneopgaver – for eksempel at redde liv og skabe tryghed. Kerneopgaver kan være at sikre pleje eller pasning for dagplejebarnet, den ældre på plejehjemmet, den handicappede på bostedet eller barnet i børnehaven. Forskellige faggrupper har kompetencer og viden, der gør, at en fælles kerneopgave kan løses. Alle bidrager, og alle er afhængige af hinanden, for at det kan lykkes at løse kerneopgaven.

Samarbejde og gensidig respekt

Vi ønsker at fremme stærke tværfaglige fællesskaber – lad os holde fast i det momentum, der er skabt som en udløber af coronakrisen. Der er brug for samarbejde og gensidig respekt – ikke konkurrence. Lad os droppe enhver-passer-sit-kulturen – det er en uholdbar vej, da stærke arbejdsfællesskaber kræver, at alle trækker på samme hammel.

Alle skal byde ind med faglige bidrag – også de nyvundne erfaringer, som kan skabe grobund for fremtidige løsninger. Borgeren og kerneopgaven skal være i centrum, og det vil styrke arbejdsglæden og den faglige stolthed. Lad os fokusere på målet i stedet for på egen faggruppe. Lad den tværfaglige gruppe stille viden, ressourcer og engagement til rådighed.

FOA Nordjylland er klar til en vi-arbejder-sammen-kultur på arbejdspladserne. En kultur som fortsat består af MED-systemet, der skal sikre demokrati og gensidig indflydelse. Er arbejdsgivere og de øvrige organisationer også klar? Sammen gør vi forskellen!