18 Jun 2019  

KBH: Spredte skyer, 19 °C

Må satspuljen hvile i fred!

Blogs

Knud Kristensen
Landsformand SIND, landsforeningen for psykisk sundhed
Har været aktiv i SIND siden 2004. En af forfatterne til "Håndbog for psykiatribrugere og pårørende". Er medejer af kommunikationsvirksomheden ESN i Bruxelles.
Blogindlæg af Knud Kristensen

DEL DETTE BLOGINDLÆG

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
Torsdag, 20. december, 2018, 07:57:59

Må satspuljen hvile i fred!

Det er godt, at satspuljen nu bliver afskaffet. Men mange førtidspensionister, der er ramt af en psykisk lidelse, vil ikke få glæde af den tvungne aldersopsparing, der indføres samtidig.

Med finanslovsaftalen for 2019 blev satspuljen lagt i graven. Må den hvile i fred!

Det er positivt, at særskatten på overførselsindkomster afskaffes for de fleste.

Efter den første panik, hvor enkelte så socialpolitikkens økonomiske endeligt i horisonten, har de fleste socialpolitiske aktører tilsluttet sig synspunktet, at det er et ubetinget gode, at vi har fået afskaffet den særskat på overførselsindkomster, som blev indført med satspuljen.

Før forliget om satspuljen blev overførselsindkomsterne reguleret i takt med lønudviklingen.

Fodring med egen hale

Med satspuljen beslaglagde staten en del af stigningen, hvis lønningerne steg mere end 2,0 procent om året.

Steg lønningerne med 2,1 procent, tog staten 0,1 procent. Steg lønningerne 2,2 procent, tog staten 0,2 procent. Steg lønningerne 2,3 procent eller mere, tog staten 0,3 procent af stigningen.

Denne særskat på op til 0,3 procent af stigningen blev indbetalt på satspuljen, der er blevet brugt til at finansiere indsatser til gavn for socialt udsatte.

På grund af satspuljens konstruktion har flere – herunder undertegnede – ofte omtalt satspuljen som ”fodring af hunden med dens egen hale”. Man har taget fra de fattige og givet til de fattige.

Med finanslovsaftalen for 2019 afskaffes satspuljen. Teknisk set sker det ved, at regeringspartierne og Dansk Folkeparti opsiger forliget om satspuljen med virkning fra næste folketingsvalg.

Med satspuljens afskaffelse vil overførselsindkomsterne fremover blive reguleret i takt med lønudviklingen. Særskatten afskaffes med andre ord.

Der er dog to væsentlige undtagelser.

Kun folkepensionister – og førtidspensionister, der har fået tilkendt førtidspension før 1. januar 2003 – vil få udbetalt den fulde takststigning. Øvrige modtagere af overførselsindkomster vil få indefrosset 0,3 procent af stigningen til en tvungen opsparing til alderspension administreret af ATP.

Ikke alle er omfattet

Modtagere af integrationsydelse vil fortsat få beslaglagt 0,3 procent af reguleringen.

Overførselsindkomstmodtagere vil kunne se frem til, at de fremover får den fulde indkomstregulering. Blot vil 0,3 procent af stigningen for nogle (andre end folkepensionister, førtidspensionister efter gammel ordning) blive overført til en tvungen alderspensionsopsparing.

For modtagere af integrationsydelse selvforsørgelses-, hjemrejse- og overgangsydelse vil der fortsat blive opkrævet en særskat på op til 0,3 procent af stigningen. Og de vil ikke få en tvungen opsparing for særskatten.

Særskatten på overførselsindkomster afskaffes for de fleste. Det er positivt.

For en række modtagere af overførselsindkomster indføres en tvungen alderspensionsopsparing.

For mange af de af vores medlemmer i SIND, der er ramt af en psykisk lidelse, er udsigten til en højere alderspension uden værdi. Mennesker med psykiske lidelser dør desværre stadig 15-20 år tidligere end gennemsnitsbefolkningen.

For dem er en tvungen opsparing bare en anden måde at opkræve skat på. De har ikke udsigt til at få glæde af opsparingen.

Nyeste blogindlæg

Nyeste: Idekamp