22 Jul 2018  

KBH: Ingen skyer af betydning, 21 °C

Frivilligt arbejde kan fremme mental sundhed

Blogs

Knud Kristensen
Landsformand SIND, landsforeningen for psykisk sundhed
Har været aktiv i SIND siden 2004. En af forfatterne til "Håndbog for psykiatribrugere og pårørende". Er medejer af kommunikationsvirksomheden ESN i Bruxelles.

DEL DETTE BLOGINDLÆG

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
Torsdag, 19. oktober, 2017, 07:49:01

Frivilligt arbejde kan fremme mental sundhed

En ny undersøgelse viser, at frivilligt socialt arbejde kan være direkte sundhedsfremmende for mennesker, der har været eller er ramt af psykiske lidelser. Det giver ny energi og selvtillid.

Gennem frivilligt arbejde kan man blive en del af et forpligtigende fællesskab, hvor man – sammen med andre frivillige – tager et personligt ansvar, der gavner andre og dermed hele samfundet.

Desværre er der ikke afsat tilstrækkeligt med midler til at kunne indfri ambitionerne.

Det ved vi, der allerede er derude i civilsamfundets mange-mange foreninger og organisationer.

Det ved man også på Christiansborg, hvor regeringen netop har barslet med en strategi for et stærkere civilsamfund. Regeringens erklærede mål er “at styrke civilsamfundets rammer og udvikling samt danskernes mulighed for at tage et medansvar i samfundet” (citat fra strategien).

Giver håb

Nu viser en ny dansk undersøgelse oven i købet, at det frivillige sociale arbejde kan være direkte sundhedsfremmende for de, der deltager. Med støtte fra SIND's forskningslegater har antropolog, Ph.d. Lars Holmboe i et kvalitativt studie påvist, at frivilligt arbejde understøtter mennesker, der har været eller er ramt af psykiske lidelser.

Det frivillige arbejde har generelt en effekt på den mentale sundhed. De der er, eller har været, ramt af alvorlige psykiske lidelser, kan gennem frivilligt arbejde opleve at få ny energi, fornyet selvtillid og håbet om et rigere liv.

Nogle oplever endda, at de – efter at have involveret sig i frivilligt arbejde – kommer sig, gennemfører en uddannelse og/eller får beskæftigelse.

Undersøgelsen bekræfter internationale forskningsresultater.

Desværre vokser træerne ikke ind i himlen. Undersøgelsen peger også på, at der er barrierer, der skal overkommes. Hvis vi skal indløse det fulde potentiale, stiller det krav til civilsamfundets organisationer.

De frivillige skal mødes med åbenhed og en dialogorienteret forventningsafstemning. Bliver de ikke det, er der risiko for, at de også i den frivillige verden oplever social eksklusion.

Undersøgelsen peger på, at der er behov for at opbygge et brobyggende arbejde og udvikle varierende former for sparring og supervision af ledere i det frivillige foreningsarbejde.

Dermed er det på sin plads at vende tilbage til regeringens strategi for civilsamfundet.

Heldigvis har regeringen fokus på ovenstående. Således afsættes der midler til at understøtte, at de frivillige foreninger bliver bedre til at inddrage udsatte borgere som frivillige. Det skal blandt andet ske ved at løfte kompetencerne i ledelserne af de frivillige organisationer.

Ros til regeringen

Der afsættes også midler til sikre strategiske partnerskaber mellem kommuner og frivillige organisationer med henblik på at udvikle modeller og metoder til at understøtte, at udsatte bliver hjulpet ind i det frivillige arbejde.

Regeringen skal have ros for at have lyttet til de input, de har fået. Både fra medlemmerne af den task force, der har været nedsat, og fra vi, der blev inviteret ind ad hoc.

Som interesseorganisation ønsker man sig naturligvis altid flere og bedre indsatser, men den foreliggende strategi peger i den rigtige retning. Desværre er der ikke afsat tilstrækkeligt med midler til at kunne indfri ambitionerne.

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 6.0px 0.0px; font: 12.0px 'Trebuchet MS'; -webkit-text-stroke: #000000}
p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 6.0px 0.0px; font: 12.0px 'Trebuchet MS'; color: #0463c1; -webkit-text-stroke: #0463c1}
p.p3 {margin: 0.0px 0.0px 6.0px 0.0px; font: 12.0px 'Trebuchet MS'; -webkit-text-stroke: #000000; min-height: 14.0px}
span.s1 {font-kerning: none}
span.s2 {font-kerning: none; color: #000000; -webkit-text-stroke: 0px #000000}
span.s3 {text-decoration: underline ; font-kerning: none; -webkit-text-stroke: 0px #0463c1}

Kilder:

Regeringen: Strategi for et stærkere civilsamfund

Lars Holmboe: Frivilligt arbejde og mental sundhed 

Nyeste: Idekamp

13. jul. 2018 - 10:03
13. jul. 2018 - 08:13
12. jul. 2018 - 08:40
11. jul. 2018 - 08:12
10. jul. 2018 - 08:39
10. jul. 2018 - 08:13