20 Jun 2019  

KBH: Spredte skyer, 18 °C

En samlet plan for psykiatriens udvikling

Blogs

Knud Kristensen
Landsformand SIND, landsforeningen for psykisk sundhed
Har været aktiv i SIND siden 2004. En af forfatterne til "Håndbog for psykiatribrugere og pårørende". Er medejer af kommunikationsvirksomheden ESN i Bruxelles.
Blogindlæg af Knud Kristensen

DEL DETTE BLOGINDLÆG

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
Torsdag, 05. juli, 2018, 08:15:27

En samlet plan for psykiatriens udvikling

Sundhedsstyrelsen er kommet med gode og relevante anbefalinger til en samlet plan for psykiatrien. Men, skal de føres ud i livet, kræver det et mærkbart økonomisk løft.

Sundhedsstyrelsen har nu offentliggjort sit oplæg til en samlet plan for psykiatriens udvikling.

De gode intentioner lader sig kun realisere, hvis de suppleres med et økonomisk løft.

Sammen med 12 andre organisationsrepræsentanter har jeg været til rundbordsmøde med sundhedsministeren, hvor vi drøftede vores forventninger – og vores foreløbige vurdering af styrelsens oplæg.

Sundhedsstyrelsen kommer med i alt 38 anbefalinger under overskrifterne:

  • Den øgede sygelighed og overdødelighed skal nedbringes

  • Styrket indsats for at nedbryde fordomme om psykiske lidelser

  • Tidligere og mere tilgængelig indsats for mennesker med psykiske lidelser

  • Højere faglig kvalitet i indsatsen

  • Mere sammenhængende forløb for mennesker med psykiske lidelser

Som landsformand for SIND – Landsforeningen for psykisk sundhed takker jeg styrelsen for oplægget. De 38 anbefalinger er alle relevante og gode.

Der er naturligvis ting, som vi kunne ønske os, der ikke er med. Og der er ting på listen, som vi kunne ønske os formuleret skarpere og mere stringent.

Brug for penge

Selvom styrelsens oplæg ikke er et træ, er det på sin plads at minde om, at ingen træer vokser ind i himlen.

Først og fremmest er det magtpåliggende for mig at gøre opmærksom på, at de mange gode intentioner og anbefalinger ikke lader sig realisere, hvis de ikke suppleres med et substantielt økonomisk løft.

Tilbage i 2012 (hvor den daværende regering nedsatte et psykiatriudvalg) lavede vi i SIND en beregning. Beregningen viste, at der på daværende tidspunkt manglede 1,9 milliarder kroner årligt i psykiatrien.

Siden har der været tilført midler til psykiatrien i størrelsesordenen 0,3 milliarder kroner årligt. Der er i dag derfor et "underskud" i den regionale psykiatri i størrelsesordenen 1,5 milliarder.

Hvis regeringen/Folketinget vil rette op på den urimelige behandling af mennesker med psykiske lidelser, skal der tilføres regionspsykiatrien en merbevilling på omkring 1,5 milliarder kroner årligt.

Med økonomiaftalen mellem regeringen og regionerne er der tilført psykiatrien et beløb på 200 millioner kroner. Så nu mangler der "bare" 1,2 milliarder kroner årligt.

Og – er det vigtigt at huske – så er der også et efterslæb i forhold til den kommunale sociale indsats. Dette efterslæb kender vi desværre ikke størrelsen af, men det er formentlig ikke mindre end det regionale efterslæb.

Lune vinde

Der blæser lige nu lykkeligt nok lune vinde i retning af indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. Men er de lune vinde nok?

Personligt tvivler jeg på, at der vil blive tilført området de nødvendige ressourcer. Jeg håber på, at der kommer en plan, som – ad åre – vil rette op på den ulighed i sundhed, vi har oplevet.

Mennesker med psykiske lidelser fortjener – og har krav på – at deres sygdom/lidelse tages lige så alvorligt som fysiske/somatiske lidelser.

I SIND ser vi frem til den videre proces, og vi tillader os at forvente, at der vil blive fundet de fornødne ressourcer til at realisere de anbefalinger, som Sundhedsstyrelsen er kommet med.

Nyeste blogindlæg

Nyeste: Idekamp