26 May 2019  

KBH: Overskyet, 11 °C

Behov for bedre social indsats

Blogs

Knud Kristensen
Landsformand SIND, landsforeningen for psykisk sundhed
Har været aktiv i SIND siden 2004. En af forfatterne til "Håndbog for psykiatribrugere og pårørende". Er medejer af kommunikationsvirksomheden ESN i Bruxelles.
Blogindlæg af Knud Kristensen

DEL DETTE BLOGINDLÆG

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
Torsdag, 17. maj, 2018, 07:58:53

Behov for bedre social indsats

Mennesker med psykiske lidelser har behov for en langt bedre indsats, end tilfældet er i dag. Der mangler sengepladser til de mest syge. I stedet placeres mange af dem i kommunale botilbud uden den nødvendige specialiserede indsats.

Siden 2007 er der kommet flere og flere i behandling i den regionale psykiatri – uden at ressourcerne er fulgt bare tilnærmelsesvist med. Derfor er der langt færre ressourcer per patient nu end tidligere.

Der er behov for en udvikling i retning af mindre enheder og mere specialiserede botilbud.

Regionerne har været nødt til at skære ned på indlæggelsestiderne og omlægge en stor del af indsatsen fra behandling under indlæggelse til ambulant behandling.

Ambulant behandling frem for indlæggelse er en god løsning – medmindre man er så syg, at man faktisk har behov for, at behandlingen sker under indlæggelse. Desværre er presset på de psykiatriske sengepladser vokset så meget, at ikke alle, der har behov for det, kan tilbydes indlæggelse.

58 procent af speciallægerne i voksenpsykiatrien oplyser, at de dagligt eller ugentligt må udskrive patienter for tidligt. 49 procent afviser patienter med behov for indlæggelse. Dette fremgår af en rundspørge som Lægeforeningen har gennemført.

Pres på sociale tilbud

Udviklingen medfører naturligt nok et stigende pres på de kommunale sociale tilbud – herunder især socialpsykiatriske botilbud og støtte i eget hjem. Ifølge Kommunernes Landsforening steg antallet af modtagere af en af de primære ydelser under Serviceloven til mennesker med psykiske vanskeligheder med hele 17 procent på bare tre år.

Kommunerne har reageret på det stigende pres ved at flytte indsatsen fra længerevarende botilbud til støtte i eget hjem.

Konsekvensen har været, at beboerne på botilbud bliver mere og mere syge (man skal være mere syg for at kvalificere sig til et botilbud). Samtidig har kommunernes ulyst til at visitere borgere til tilbud udenfor hjemkommunen ført til, at borgere med forskelligartede problemstillinger placeres i samme botilbud i stedet for at få tilbud om en specialiseret indsats.

På mange botilbud præges hverdagen af uro, misbrug og kriminalitet. Der berettes om overgreb, vold og trusler mod medbeboere og personale.

Brug for bedre kvalitet

I kølvandet på den offentlige debat efter drabet på et botilbud i Roskilde for to år siden, blev det besluttet at oprette 150 såkaldte særlige pladser i den regionale psykiatri. Et tilbud for de allerdårligste borgere, som både har svære psykiske lidelser og store sociale udfordringer.

Problemet er bare, at de 150 særlige pladser ikke løser de bagvedliggende problemer.

Vi er nødt til at sikre, at de, der har brug for at være/forblive indlagt på de almindelige psykiatriske afdelinger, fremover kan være det.

Samtidig er vi nødt til at forbedre kvaliteten på de kommunale psykiatriske botilbud. Der er behov for en udvikling i retning af mindre enheder og mere specialiserede botilbud, som satspuljepartierne formulerede det i 2016.

Den kommende Psykiatriplan II skal adressere de bagvedliggende problemer både i den regionale og den kommunale indsats – og ikke mindst problemerne med manglende samarbejde mellem de to sektorer. Planen må ikke reduceres til alene at være en plan for den regionale sundhedsfaglige indsats.

Nyeste blogindlæg
af Kirsten Normann Andersen
af Hans-Henrik Hansen
af John Holten-Andersen
af Karina Rohr Sørensen

Nyeste: Kultur