04 Jun 2020  

KBH: Ingen skyer af betydning, 14 °C

Børnene først

Blogs

Kirsten Normann Andersen
Medlem af Folketinget for SF
Ordfører for blandt andet velfærd, sundhed, boliger og kommunalpolitik. Tidligere formand for FOA Aarhus.
Blogindlæg af Kirsten Normann Andersen
tir. 14. apr - 2020
tir. 22. okt - 2019
tor. 23. maj - 2019

DEL DETTE BLOGINDLÆG

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
Torsdag, 23. maj, 2019, 09:13:06

Børnene først

Der er brug for mange initiativer i forhold til børnene. Minimumsnormeringer er vigtige. Men der skal også tages initiativer for at nedbringe antallet af fattige børn ved at nedbryde kontanthjælpsloftet, og børnene skal ud af Sjælsmark.

Et svigtet barn har allerede i udgangspunktet dårlige odds for et godt voksenliv. Når vi desværre oplever flere sårbare unge, så skal vi naturligvis stå klar med hjælp. Men vi skal også omgående sætte ind med forebyggelse, så den næste generation af unge ikke skal stå med de samme problemer.

Vi er mange, der holder vejret og håber på, at et nyt politisk flertal efter et valg også kan række til en ny politik.

Børn har brug for voksne, når de skal lære at håndtere det svære liv. Følelser kan være svære at håndtere, men det er jo netop en del af barnets opvækst at lære at håndtere det. Hvordan bliver man glad igen, hvis man er ked af det? Og hvordan falder man lidt ned igen, hvis man er for begejstret?

Det er evident, at børn har brug for voksne, som de kan spejle sig i. Og omvendt, så svigter vi det lille barn, når der ikke er nogle voksne, som ser barnet netop der, hvor der er brug for det.

Derfor er minimumsnormeringer også et vigtigt indsatsområde. Det er et gigantisk svigt af både børn og det pædagogiske personale, hvis vi lader en enkelt voksen være alene med mange små børn. Det skal vi gøre bedre, og det er godt, at der nu er parlamentarisk opbakning til SF’s forslag.

64.000 fattige børn

Men barnets hverdag er mere end livet i daginstitutionen. Det er også hverdagen i familien. Det er en katastrofe, at 64.000 børn nu lever i fattigdom – blandt andet på grund af kontanthjælpsloftet – et loft, som skulle sende tusinde i arbejde – men som reelt kun skabte få hundrede jobs.

Fattigdom er enormt stigmatiserende. Det er ikke fedt at gå til en børnefødselsdag, hvor der ikke er råd til en lille gave. Og det er ikke fedt at deltage i de andre børns fødselsdag, hvis man ikke selv har råd til at fejre sin egen.

Det er stigmatiserende, når man som barn må takke nej til fritidsaktiviteter eller lejrskoler, fordi familien ikke har råd til brugerbetalingen.

Og selv uddannelsessystemet kan blive en udfordring for den unge, som har svært ved at betale for materialer, transport, frokost eller en øl til fredagsbar – for slet ikke at tale om tøj nok.

Derfor er det afgørende vigtigt, at vi en gang for alle får revet kontanthjælpsloftet ned. Fattigdom hører ikke hjemme i et rigt samfund som vores.

Omsorgssvigtede børn

Ikke alle børn er født i trygge og velfungerende hjem. Nogle børn vokser op i utrygge hjem med forældre, som har svært ved at håndtere forældrerollen på grund af sygdom eller misbrug. For nogle børn er vold desværre ikke et ukendt fænomen.

Og i nogle hjem er kærlighed afløst af stram social og/eller religiøs kontrol. Vi har som samfund en pligt til at understøtte de børn – med særlig opmærksomhed fra sundhedsplejersker, pædagogisk støtte og sundhedsfaglig behandling.

Løsningen er ikke flere tvangsfjernelser. Løsningen er forebyggelse, støtte og behandling og flere familiehuse. Løsningen er også målrettet støtte af familien allerede i graviditeten – herunder tilbud om behandling, hvis det er nødvendigt.

Tvangsfjernelse skal altid være sidste udvej. For uanset hvor umulig en familie, det enkelte barn vokser op i, så er forældrene stadig vigtige voksne.

Ud af Sjælsmark

Børn skal ud af Sjælsmark. Det strider mod al sund fornuft, at børn bliver tvunget til at sidde tæt knyttet til udviste kriminelle. For et er, at der lige nu er flertal for, at vi end ikke kan tage imod kvoteflygtningene – hvilket vi i SF ønsker ændret – men udviste asylansøgere og især deres børn skal gives en god hverdag, mens de er i Danmark.

Derfor foreslår vi i SF, at vi skal etablere nogle gode familiehuse til udviste asylansøgere, og vi skal naturligvis også sikre, at familier selv kan stå for madlavning i eget køkken i hverdagen. Og ikke mindst skal vi sikre, at børn og unge har adgang til undervisning og omgang med andre børn, mens de er i Danmark. Det er det mindste, vi kan gøre.

Godt begyndt er som bekendt halvt fuldendt, og en god start i livet giver bare de bedste forudsætninger for et godt og sundt voksenliv.

Ny kurs efterlyses

I skrivende stund er vi mange, der holder vejret og håber på, at et nyt politisk flertal efter et valg også kan række til en ny politik og en helt ny retning.

Der er brug for genopretning på en række områder, som alt for længe har lidt under økonomisk udsultning. Men hvis vi skal undgå, at flere og flere i fremtiden får brug for mere og mere hjælp, så skal vi i gang med en langsigtet forebyggende indsats.