12 Aug 2020  

KBH: Spredte skyer, 18 °C

En hånd til børnefamilierne

Blogs

Karsten Hønge
Medlem af Folketinget for SF
Født i 1958. Politisk ordfører, beskæftigelsesordfører, retsordfører m.m. Uddannet tømrer. Gennem 11 år formand for Træ-Industri-Byg Odense/Fyn.
Blogindlæg af Karsten Hønge

DEL DETTE BLOGINDLÆG

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
Onsdag, 22. august, 2018, 08:04:21

En hånd til børnefamilierne

SF har et forslag omkring børns sygedage. Gennem trepartsforhandlinger skal lønmodtagere og arbejdsgivere levere betaling til de to første sygedage for alle lønmodtagere, mens staten leverer betaling for op til ti sygedage.

SF vil give familier med syge børn mere ro på, og har et forslag til parterne på arbejdsmarkedet. Vi skal i fællesskab skabe tryghed i de mange stressede familier, hvor børnene er syge i flere dage.

Syge børn kan ikke programmeres til kun at være syg i en eller to dage.

Når forældrene har brugt overenskomstens muligheder for at passe det syge barn, forsøger de med hjælp fra familie, venner, det yderste af neglene og gaffatape at få hverdagen til at hænge sammen. Det mislykkes alt for ofte, og dur ikke i et moderne samfund.

Der skal være bedre balance i arbejdslivet og i livet som sådan. En stressepidemi er over os, og hver dag koster dårligt psykisk arbejdsmiljø titusindvis af sygemeldinger. Bekymringer over syge børn er med til at skubbe nogle pressede familier det sidste stykke mod grøften. 

Trepartsforhandlinger

Nogle overenskomster giver forældrene ret til at blive hjemme ved barnets første sygedag, andre ved de to første. SF foreslår, at arbejdsmarkedets parter ved trepartsforhandlinger forpligter sig til at skabe ens regler for alle børnefamilier, nemlig at der altid er betaling for de første to dage. Der skal være et lige fundament, før vi kan bygge ovenpå. 

På dette lige fundament med to dage for alle lønmodtagere vil SF bygge videre. Vi foreslår, at staten betaler dagpengesats op til ti dage for hvert barn pr. år. Med udgangspunkt i svenske erfaringer skønner vi, at sådan en ordning vil koste cirka halvanden milliard kroner.

Finansieringen kunne være, at forhøje arbejdsmarkedsbidraget med 0,2 procent. På den måde betaler fællesskabet for at holde hånden under hårdt pressede børnefamilier og give dem mulighed for at få ro på. Det vil være en stor og mærkbar forbedring af velfærden for almindelige lønmodtagere. 

Vil SF nu pludselig blande sig i overenskomsterne? Nej, selvfølgelig ikke, men vi foreslår en handel! Et tilbud som overenskomstparterne jo kan afvise, hvis de ikke bryder sig om det.

Men jeg er sikker på, at de kan genkende et godt tilbud, når de ser et. Aftalen skal indgås mellem staten, fagforbund og arbejdsgivere ved trepartsforhandlinger. Lønmodtagere og arbejdsgivere skal levere betaling til de to første sygedage, staten leverer betaling op til ti sygedage. 

Viden fra Sverige

Alle vinder ved at gennemføre forslaget fra SF. I Sverige viser det sig, at det kan lade sig gøre, uden at omkostningerne løber løbsk. Syge børn kan altså ikke programmeres til kun at være syg i en eller to dage, og har fortsat brug for omsorgen fra forældrene.

Nogle forældre ender med at sende halvsyge børn i institution med risiko for at det tager endnu længere tid at blive rask. Desuden kan andre børn blive smittet, og så er der sygefravær i andre familier. 

Børnefamilierne bliver i dag efterladt med en næsten umulig opgave. Fællesskabet skal hjælpe med at løfte den store bekymring omkring børns sygedage af forældrenes skuldre. Der er i den grad brug for mere tryghed og ro på, når ungerne vokser op. Den kan vi klare sammen med fagforbund og arbejdsgivere. 

Nyeste: Idekamp