22 Sep 2020  

KBH: Ingen skyer af betydning, dis, 13 °C

Grønne jobs – hvordan?

Blogs

John Holten-Andersen
Lektor emeritus ved Aalborg Universitet og medlem af NOAH’s bestyrelse
Uddannet civilingeniør. Har i de sidste 25 år arbejdet med natur, miljø og klima med særligt fokus på de samfundsmæssige forandringer der er nødvendige for at undgå et økologisk kollaps – lokalt og globalt. Var i 2009 med til at organisere den alternative klimakonference Klimaforum09. Er medlem af bestyrelsen i miljøorganisationen NOAH.
Blogindlæg af John Holten-Andersen

DEL DETTE BLOGINDLÆG

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
Tirsdag, 27. maj, 2014, 08:09:55

Grønne jobs – hvordan?

Plan2B er tænkt som et forum, hvor miljøfolk, fagforeningsfolk og forskere kan gå ind i en konstruktiv dialog om en grøn omstilling af vore samfund, hvor hensyn til miljø og beskæftigelse går op i en højere enhed.

I en tidligere klimakommentar har jeg været inde på dilemmaet mellem klima og miljø på den ene side og beskæftigelsen på den anden. Dilemmaet har sin rod i et økonomisk system, der konstant øger arbejdsproduktiviteten, hvorfor den samme mængde varer kan produceres med stadigt færre hænder.

At satse på kvalitet frem for kvantitet betyder, at vi må genskabe respekten for håndens arbejde i alle produktionens led.

Hvis vi vil fastholde beskæftigelsen, er vi derfor nødt til hele tiden at forbruge stadigt flere varer, hvilket uomgængeligt fører til et øget forbrug af ressourcer og dermed en øget belastning af miljø og klima.

Kvalitet frem for kvantitet

Jeg har også antydet en vej ud af dilemmaet: At vi satser på kvalitet frem for kvantitet. I stedet for alt det bras, som vor tids masseproduktion sprøjter ud i stride strømme og derefter med massive reklamekampagner får os til at købe, forbruge og smide væk i en uendelighed, skal vi satse på ting, der har en høj kvalitet, som er fremstillet i respekt for vort naturgrundlag, og som vi kan være stolte af at fremstille og efterfølgende glæde os over i dagligdagen. 

At satse på kvalitet frem for kvantitet betyder, at vi må genskabe respekten for håndens arbejde i alle produktionens led. Det har ikke alene konsekvenser for produktionen, men for alle sider af samfundslivet og dermed for stort set alle politikområder.

Det kræver for eksempel en nytænkning af vores uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedspolitik, som i de sidste mange år har været præget af et mantra om, at vi skulle omstille os til et videns-samfund, hvorfor håndværket på alle måder er blevet nedprioriteret. Det har også konsekvenser for måden vi tænker økonomi på, ja, det indebærer et opgør med den enøjede produktivitetstænkning, som præger de herskende økonomiske teorier, og som konsekvent ser bort fra alle produktionens kvalitative aspekter.

Plan2B

I denne klimakommentar kan jeg nu tilføje, at denne vision ikke længere blot er en fiks ide. For nylig har en række fagforeninger og miljøorganisationer i et samarbejde med Aalborg Universitet nemlig lanceret et initiativ under navnet Plan2B – en forkortelse for Plan Bæredygtig Beskæftigelse.

Initiativet er tænkt som et forum, hvor miljøfolk, fagforeningsfolk og forskere kan gå ind i en konstruktiv dialog om en grøn omstilling af vore samfund, hvor hensyn til miljø og beskæftigelse går op i en højere enhed frem for som nu, hvor de alt for ofte trækker i modsat retning.

Én af de første projekter, vi har tænkt at søsætte, er en høringsrunde rundt omkring i landet, hvor lokale tillidsfolk og andre engagerede vil blive inviteret til, at fremlægge deres ideer til og indgå i en dialog om grønne jobs indenfor deres fagområde.

Når vi starter her, er det, fordi vi er overbeviste om, at der faktisk er mange ideer inde i hovederne på folk, som de i dag ikke har noget sted at gå hen med. Derudover er denne fremgangsmåde også en forudsætning for, at man på længere sigt kan få folk personligt til at engagere sig i den grønne omstilling. Forkromede strategier og tykke rapporter fra oven flytter ingen ting.

>> Læs mere om Plan2B her: plan2B.dk.