18 Nov 2018  

KBH: Spredte skyer, 6 °C

Køkkenruller og orkaner i Puerto Rico

Blogs

John Graversgaard
Samarbejdet Arbejdere og Akademikere i Århus
Samarbejdet Arbejdere og Akademikere i Århus, medlem af Enhedslisten og redaktionsmedlem af Kritisk Debat.
Blogindlæg af John Graversgaard

DEL DETTE BLOGINDLÆG

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
Onsdag, 18. oktober, 2017, 09:20:52

Køkkenruller og orkaner i Puerto Rico

I september rasede orkanen Maria over Puerto Rico og smadrede østaten. I dag mangler befolkningen vand, mad, medicin og strøm og efterlyser mere hjælp, men Donald Trump kaster blot køkkenruller ud til befolkningen.

Orkanen Maria har nærmest smadret øen Puerto Rico i Caribien. Det er en amerikansk koloni, som ikke har samme rettigheder som andre delstater i USA. Puerto Rico behandles derefter.

Klimakrisen må betyde et opgør med ideologien om ”det frie marked”.

I en verden med et voksende antal klimakatastrofer, blandt andet voldsomme og ødelæggende orkaner, så var Puerto Rico særlig sårbar, da det ligger i det atlantiske orkanbælte. Men situationen er skærpet gennem Trump-regeringens passivitet og diskrimination mod den nødlidende befolkning. Som Trump har været så arrogant at anklage for at være medskyldige i deres problemer.

Øboere efterlyser hjælp

Orkanen rasede hen over øen den 20 september. To uger efter mangler folk stadigvæk basale ting som vand, mad, medicin og strøm. Mange er isoleret i deres landsbyer, på grund af at vejnettet er ødelagt. Øboerne efterlyser især mere hjælp fra myndighederne på fastlandet.

Puerto Rico sloges med økonomisk krise og fattigdom. Øen er dybt forgældet gennem giftige lån, som øen ikke får nogen hjælp til at komme ud af.

Men de er nogen klynkere siger mangemillionæren Donald Trump. Få dage efter den frygtelige orkan, som efterlod halvdelen af en befolkning på 3,4 millioner på øen uden livsfornødenheder og mange døde og savnede, sendte Trump et tweet: ”They want, everything done for them”. Brutaliteten og retorikken kender vi, de fattige kan bare tage sig sammen kan de.  

To uger efter kom Trump på besøg på øen. Med foragt nedgjorde han øsamfundet og sagde, at de jo kostede USA en masse penge. Det var jo ikke en ”rigtig katastrofe som Katrina” (New Orleans i 2005).

Rigtig pinligt blev det, da Trump gav den som nødhjælpsarbejder og kastede køkkenruller ud til nødlidende. Borgmesteren i hovedstaden San Juan havde talt med store ord og var ”mad as hell” over den utilstrækkelige hjælp fra fastlandet. Men blev mødt med foragt og afvisning.

Det kom til en demonstration mod Trump og USA, hvor miljø- og selvstændighedsbevægelsen i Puerto Rico protesterede mod Trumps benægtelse af klimaproblemerne under plakater med: ”Gældsproblemer – Menneskeliv kommer først” og ”Puerto Rico skal afkoloniseres”.

Selv om øen fungerer som en amerikansk militærbase for verdens største militær, så har beboerne ikke oplevet, at soldaterne har hjulpet, som man kunne forvente.

Trump udløser vrede

Trumps stupide optræden på øen har udløst stor vrede, men også overbevist mange om, at de må stole på egne kræfter. Folk overlever med deres naboers hjælp, som træder ind, når der ikke er hjælp. Resultatet er forudsigeligt: Puerto Rico bliver et sted, som folk vil flygte fra.

De atlantiske orkaner er voldsomme og spreder død og ødelæggelse, og videnskabsfolk peger på at den globale opvarmning i løbet af dette århundrede sandsynligvis vil øge forekomsten af mere voldsomme orkaner.

Afgørende er som Naomi Klein har beskrevet, at byer og lande er forberedt på dette. Samt at klimakrisen må betyde et opgør med ideologien om ”det frie marked”. For eksempel genetablere strømforsyning hurtigt. For eksempel har Cuba hurtigt sat kræfter ind på dette, medens Puerto Rico forventes at have problemer i flere måneder.

Regeringer i kapitalistiske lande skærer ned på sundhed og beredskab og taler om, at den offentlige sektor er for stor. Dette er med til at gøre naturulykker til unaturligt store katastrofer.

Orkanerne bryder igennem forsømte diger. Broer og tunneller, som ikke er vedligeholdt, bryder sammen. Voldsom regn får affældige kloaksystemer til at løbe over. Dermed bliver omkostningerne ved det stadigt mere ekstreme vejr kolossale.

For ikke at nævne sundhedsproblemer som epidemier og truslerne mod samfundets svageste indbyggere som børn og ældre. Derfor er det en dårlig ide at overlade infrastruktur og sundhed til markedskræfterne.

Nyeste: Idekamp

16. nov. 2018 - 08:47
16. nov. 2018 - 08:25
16. nov. 2018 - 08:20
16. nov. 2018 - 08:08
14. nov. 2018 - 08:56
14. nov. 2018 - 08:48
13. nov. 2018 - 08:42