03 Jun 2020  

KBH: Ingen skyer af betydning, 16 °C

Revolution i landbruget til gavn for alt levende

Blogs

Jesper Petersen
Talsmand for Holmegaard Mose Komiteen
Miljøjournalist, ornitolog og foredragsholder. Talsmand for Holmegaard Mose Komiteen

DEL DETTE BLOGINDLÆG

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
Torsdag, 18. april, 2019, 14:21:08

Revolution i landbruget til gavn for alt levende

En landbrugsrevolution er nødvendig. Forbyd pesticider og kunstgødning, hvis produktion i sig selv er meget CO2-forurenende. Luk alle halmkraftværker og tilfør igen halmen til jorden.

Vanen tro nåede forårssolen heller ikke i år at skinnet mange dage før helvede brød løs.

Industrilandbrugshæren af kæmpemaskiner erobrede med rekordhast marker og landeveje. Svinedyre traktorer efterspændt kunstgødningspredere, sprøjte- og gyllevogne med mere.  

Sund landbrugsjord består af et væld af klima- og miljø-stabiliserende mikroorganismer.

Inden forårsduftene, fugle, bier og sommerfugle havde nået at indtage det jomfrueligt grønnende land, stank det af giftige pesticider, gylle og kunstgødning.

Desværre har de fleste resigneret overfor dette vanvid. Kunne man hive selv en landmand fra 1950’erne direkte frem til nutiden, ville han ikke tro sine egne øjne og næse.

Maskinoperatørerne, der fejlagtigt kaldes landmænd, havde ekstra travlt dette forår med behandle den stadig mere livløse agerjord ovenpå en rekordvåd marts og sent tørrende marker, også takket være en solfattig sidste halvdel af årets første forårsmåned.

Gulnet vintersæd i udpint jord

Vintersæden havde vokset sig lang i den milde vinter. I marts blev den gul; et tydeligt tegn på kvælstofmangel i de udpinte jorde, der jo ikke kunstgødes i vinterhalvåret.

Jord med naturligt indhold af næring er for længst fortid.

En taxachauffør, jeg sludrede med et forå,r sagde ganske rammende: ”Jeg kender en landmand, han fortæller, at det er kamp at holde landbrugsjorderne og afgrøderne i  gang. Det hele risikerer at gå fuldstændig i stå, hvis han ikke er over det hele tiden.”

Med store maskiner og alverdens kemikalier, forstås.

Ændringerne og miljøproblemerne i landbruget er et gennemtærsket debatemne. I de 40 år jeg har fulgt med, er det stort set kun gået tilbage for den naturlige del af landbruget. I de allerseneste år har vi set forstærkede biologiske kollaps for de levende væsener, der førhen levede godt i landbrugslandet.

Masseproduktion af foderkorn til en overdimensioneret svineproduktion er et af hovedproblemerne. Og at  fuglenes føde, insekterne, sprøjtes ihjel stadig mere effektivt.

De, der levede i 70’erne, kan huske, hvordan bilruderne blev klistret til med insekter, når man kørte igennem landet om sommeren, især sidst på dagen eller om aftenen. Dét ses ikke mere.

Sidste år offentliggjordes en videnskabelig undersøgelse, der viste, at 80 procent af den samlede insektmængde er forsvundet i Tyskland i de sidste 30 år. Millioner af tons af fugls føde.

Frankrigs fuglebestand i det åbne land er reduceret med en tredjedel, kom det frem sidste år. Reduktionen er formentlig repræsentativ for alle lande med moderne industrilandbrug.  

De enorme mængder af insekter, der dukker frem i sommerhalvåret især i den tempererede del af kloden, har skabt de mange hundrede millioner trækfugles fantastiske migration forår og efterår.

Store urgamle biologiske systemer som industrialismen er ved at bringe permanent ud af balance.

Forbyd pesticider og kunstgødning

En væsentlig del af industrilandbrugets miljøødelæggelser foregår under jorden. Jorden er reduceret til et fysisk såbed. Der i princippet lige så godt kunne være plastikgranulat.

Bodil Søgaard fortalte til et foredrag, at der oprindeligt er cirka 8000 forskellige stoffer i fødevarer fra sund, dansk landbrugsjord. Men industrilandbruget er kun interesseret i 10 af dem.

Ligesom det heller ikke interesserer sig for jordens indhold af organisk materiale, et sundt landbrugs livsnerve. En af forklaringerne på at landbruget tegner sig for knapt en fjerdedel af Danmarks samlede CO2-forurening.

Sund landbrugsjord består af et væld af klima- og miljøstabiliserende mikroorganismer, der harmonisk holder på store mængder vand til gavn for både afgrøder, omkringliggende natur og biosfæren som helhed.

Industrilandbruget udtørrer jorden og sender vandet op i atmosfæren, hvorfra det påfører jorden en lang række ulykker. Bemærk i øvrigt, at vi her blot en lille måned efter den vådeste marts-periode nogensinde er tæt på tørke mange steder.

En landbrugsrevolution er nødvendig. Forbyd pesticider og kunstgødning, hvis produktion i sig selv er meget CO2-forurenende. Luk alle halmkraftværker og tilfør igen halmen til jorden. Tillad en kort overgangsfase på maksimalt fem år.

Mindre kan ikke forhindre den kæmpekatastrofe, som industrilandbruget i et halvt århundrede har arbejdet målrettet på at fuldstændiggøre.

Nyeste blogindlæg
af Henrik Stamer Hedin
af Inge Jensen Pedersen
af Bjørn Elmquist