12 Dec 2018  

KBH: Overskyet, 3 °C

Man høster som man sår, også industrilandbruget

Blogs

Jesper Petersen
Talsmand for Holmegaard Mose Komiteen
Miljøjournalist, ornitolog og foredragsholder. Talsmand for Holmegaard Mose Komiteen
Blogindlæg af Jesper Petersen

DEL DETTE BLOGINDLÆG

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
Mandag, 12. marts, 2018, 06:09:32

Man høster som man sår, også industrilandbruget

Der er åbenbart ingen grænse for hvor uvidende en miljøminister må være.

Efter længere tid tørke, både med hensyn til sol og regn i 2017, begyndte regnen af vælte ned midt i september. Regnvejret fortsatte i oktober, november, december og januar. Helt i overensstemmelse med klimatologers forudsigelse af vejret i vinterhalvåret i Danmark fremover.

Ud over det moderne industrilandbrugs meget store direkte skader på natur og miljø er det affolkede erhverv en af de største CO2-udledere. 

Oversvømmede marker kunne ikke komme af med den megen nedbør, og landmænd klagede deres nød over tabte afgrøder. Enkelte landmænd lejede amfibie-høstmaskiner i Holland.

V-folk vil ændre vandløbsloven

”Den smukke natur drukner”, lød overskriften på en kommentar skrevet af Hans Chr. Schmidt. Erling Bonnesen og Kristian Phil Lorentzen, der kom de druknende bønder til undsætning.

De tre venstrepolitikere advokerede for hurtig og langsigtet hjælp til landbruget, blandt andet i form af en revision af vandløbsloven, for at aflede de øgede vandmængder, der ifølge de tre var ved at drukne og forsumpe den smukke natur. Øh, hvad skete der lige dér, var vi mange der tænkte.

I de sidste godt og vel 100 år er hovedparten af Danmarks 70.000 km vandløb blevet uddybet og rettet ud til lige kanaler, så flere tusind kvadratkilometer søer og enge og ådale kunne omdannes til giftoversprøjtede monokulturer med masseuddøen til følge for de vilde fugle og andre dyr oprindeligt tilpasset livet her i nogle af landets biologisk rigeste naturområder.

Godt og vel tre millioner fugle er forsvundet fra det åbne land alene i de sidste 30 år, lød en beregning fra Dansk Ornitologisk Forening i februar. Efter at landets 4000 par stork og mange andre fugle og dyr for længst var forsvundet.

I juli rapporterede en gruppe tyske forskere, at insektbestandene i Vesteuropa er kollapset i de seneste 30 år. Målt i biomasse er faldet på over 80 procent – mange trækfugles og fugleungers mad. Med det giftige industrilandbrug som hovedansvarlig for katastrofen.

Hvad er det lige, der ødelægger ”den smukke natur?”

Kritik af Venstre-trekløver

Ud af 23 kommentarer på Sjællandske.dk’s hjemmeside, hvor kommentaren blev bragt 16. januar, gik samtlige skarpt i rette med de tre Venstrepolitikeres seriøse mangel på virkelighedsforståelse. Hans Chr. Schmidt oven i købet miljøminister fra 2001 til 2004.

Signe Pixi Schiødt skrev: ”Jeg forstår ganske enkelt ikke hvor det rige og varierede dyre og planteliv er henne. Jeg ser mest endeløse ørkener af monokultur når jeg ser ud over det danske agerland. I mine øjne kan mere vand og den uorden det må medfører da kun pynte.”

Fjordspor skrev: ”‘Naturen drukner’!?!? ‘Tabet af biodiversitet skal stoppes’!?!? Hahaha!! Magen til fordrukken sludder skal man lede længe efter - nåh nej, ufaktuelt vrøvl kommer i en lind strøm fra den kant. Det ville jo være tragikomisk, hvis det ikke lige var fordi de herrer altid har en udspekuleret og kynisk dagsorden i at holde røven oppe på landbruget. Hvis der er noget der drukner, så er det landbrugets pesticidbefængte monokulturer, der samtidig er hovedårsagen til tabet af arter. Lad bare vandet komme, vådbundsnatur er det oprindelige naturlige landskabsbillede i Danarige.”

Simon Hestbech Lundorff skrev: ”Midtjyllands svar på Trump og hans lakajer føler sig som sædvanlig højt hævet over folket. Bare det at de tror, at folk ikke kan gennemskue deres agenda, er en direkte hån mod os borgere! 

Hvis mine børn og børnebørn skal have glæde af den smukke danske natur så skal Pihl, Lunde Larsen, Bonnesen og Hans Chr. Schmidt sættes uden for indflydelse i forhold til natur- og miljøpolitik!”

Og Flemming Kruse skrev: ”De tre venstrefolk er nogle af dem, der i nyere tid har gjort mindst for at sikre biodiversitet og natur i Danmark. Nu vil de så slukke lyset i vores vandløb med deres kamp mod naturlige vandløb og tilhørende oversvømmelser af ånære arealer. De tre har simpelthen misforstået hvad det handler om, Danmark har alt for meget landbrugsjord og alt for lidt natur, hvor de naturlige processer kan udfolde sig.”

Ud over det moderne industrilandbrugs meget store direkte skader på natur og miljø er det affolkede erhverv en af de største CO2-udledere og dermed en vigtig medskaber af  de oversvømmelse, der ifølge blandt andet tidligere miljøminister Hans Chr. Schmidt er ved at ”drukne den skønne natur.”

I psykologi kaldes den slags projektioner. Og psykologhjælp forekommer da også at være sidste mulighed for at få stoppet Danmarks største naturødelægger, industrilandbruget, og dens skamløse propagandister.

Nyeste: Udland