22 Sep 2020  

KBH: Ingen skyer af betydning, 13 °C

Gisselfeld sætter rekord i grøn dobbeltmoral

Blogs

Jesper Petersen
Talsmand for Holmegaard Mose Komiteen
Miljøjournalist, ornitolog og foredragsholder. Talsmand for Holmegaard Mose Komiteen

DEL DETTE BLOGINDLÆG

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
Fredag, 07. august, 2020, 07:06:46

Gisselfeld sætter rekord i grøn dobbeltmoral

Godsets store jordbesiddelser drives på 25. år fortsat med hård, rationel – og giftig – hånd. Naturen mishandles, til skade for dyr, planter og miljø. Samt de mennesker som skal leve på Sydsjælland i fremtiden.

Det er skæbnes bitre ironi, at Gisselfeld gods på Sydsjælland er begyndt at reklamere for økologisk tedrikning på de populære turistrundvisninger på stedets imponerende herreborg, påbegyndt opført af Peder Oxe i 1547.

For er der noget, Gisselfeld ikke er, så er det økologisk.

Godset har i det hele taget ikke noget at prale af, når det gælder beskyttelse af natur og miljø – eller klima og skove.

Derfor er det endnu mere ironisk, at TV2 (i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening) – for at gøre en positiv forskel for klimaet ved at plante en million træer – 14. september sidste år sendte et flere timer langt indsamlingsshow i primetime fra det nyopførte, 45 meter høje og 100 millioner kroner dyre Skovtårn i Gisselfeldskoven ved Brødebækgård lige vest for Rønnede.

Verden vil bedrages

For slet ikke at tale om absurditeten i at den CO2-forurenende tårnturistsucces med 100.000 primært bilkørende besøgende om året i december dannede kulisse for TV2's julekalender ”Tinka og Kongespillet” om ædelmodige værdiers sejr over ondskab og svig.

For ædelmodighed er en meget fremmed kvalitet for den penge- og magtbegærlige ledelse på Gisselfeld.

Da stedets 10. overdirektør blev snigløbet og smidt ud af en uskøn alliance imellem Justitsministeriet og en magtfuld forsmået gren af Danneskiold-Samsøe-familien, røg også godsets enestående, fremsynede omlægning til økologi samt frivillig natur- og jagtfredning med mere.

Over en periode på 15 år sloges overdirektøren tappert mod overmagten, der via pressen tæppebombede offentligheden med usandheder. Blandt andet om at Erik Danneskiold-Samsøe var ved at køre det hovedrige gods i sænk økonomisk.

Den nye godsbestyrelse under berygtede Johan Koed-Jørgensens kommitterede ledelse, bistået af pensioneret generalløjtnant K.G.H. Hillingsø, pøsede år efter år cirka 10 kvadratkilometer godsjorder til med gift og kunstgødning, som overdirektør Erik Danneskiold-Samsøe ellers ville have omlagt til økologi indenfor syv år.

Som det første store 100-procent økologiske gods i Danmark, adskillige år før økologi og grøn bølge blev accepteret i gods- og landbrugskredse.

Var Erik Danneskiold-Samsøes grønne linje ikke uklogt blevet smidt i skraldespanden, havde Sydsjælland leveret et markant bedre klimaaftryk, som alverdens popsmarte miljøtiltag får svært ved at rette op på.

Brutale herre- og pengemænd

Ikke bare naturen, men også godsets medarbejdere blev tyranniseret under det, der blev døbt ”Grevens fejde”, mens Dagbladets lokalredaktør i Haslev i ledelsesstridens første fire år producerede cirka 100 artikler årligt, der for hovedpartens vedkommende glorificerede godsets nye brutale herremænd.

Gisselfelds 25 kvadratkilometer biologisk rige skove blev i sidste halvdel af 1990’erne skamhugget til ukendelighed, og i december 2003 ryddede godset ni hektar ekstrem sjælden naturskov bare for at tjene flere penge til godsets bugnende pengekasse.

”Man kan spørge sig selv, hvordan det kan lade sig gøre, at vi i et land som Danmark – der ser sig selv som et foregangsland på miljøområdet og har underskrevet en række internationale aftaler for beskyttelse af flora og fauna – fælder en så sjælden og unik naturtype. Dette sker oven i købet samtidig med, at vi forsøger at forhindre andre lande i at fælde deres regnskov”, skrev Nepenthes daværende formand, Søren Dürr Pedersen, i skovforeningens blad i 2004.

Enhver, der kender til den sydsjællandske virkelighed, kan her 16 år efter Gisselfelds triste skov- og naturskovsmassakre spørge sig selv, hvordan det kan lade sig gøre, at en stor natur- og klimaødelæggende jordejer i den grad kan slippe afsted med at ødelægge så meget. Og oven i købet stå frem i offentligheden som naturbevarer.

Listen over Gisselfelds naturødelæggelser er bekymrende lang. Og passiviteten fra dem, der burde have reageret i tide, lige så foruroligende.

Læs eksempelvis artiklen Søforklaringer om Gisselfelds utrolige ødelæggelse af den femstjernede fuglesø Nielstrup Sø, engang Danmarks formentlig fuglerigeste sø.

Godsets store jordbesiddelser drives her på 25. år fortsat med hård, rationel – og giftig – hånd. Og mens godsets maksimerede mængder af foderhvede til svineindustrien siden 1996 har rundet et par hundredtusind tons, bliver Danmarks mest grundlæggende værdi – naturen – mishandlet til skade for dyr, planter og miljø. Samt for de mennesker som skal leve på Sydsjælland i fremtiden.