18 Sep 2020  

KBH: Ingen skyer af betydning, 10 °C

Lad os få en praktikpladsrevolution!

Blogs

Jens Kirkegaard
Formand byggegruppen i BJMF 2013-2018
Murersvend. Formand for Byggegruppen i 3F Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening København 2013-2018. Uddannelseskonsulent i 3F forbund oktober 2018-
Blogindlæg af Jens Kirkegaard

DEL DETTE BLOGINDLÆG

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
Fredag, 22. januar, 2016, 15:41:53

Lad os få en praktikpladsrevolution!

En praktikplads og et svendebrev kan gøre forskellen på, hvordan tilværelsen former sig. Fagbevægelsen og venstrefløjen har en vindersag i at kræve uddannelse til de ufaglærte.

For mig var det at få en praktikplads og et svendebrev afgørende begivenheder i mit liv. Sådan tror jeg også, mange andre har det. 

Da jeg gik på teknisk skole, for lidt mere end et par dage siden, var der to murerlærlinge. Den ene fra Amager og den anden fra Albertslund.

De gode firmaer har en forståelse af, at det at have lærlinge er en fremtidssikring af firmaerne.

På mange måder lignede de hinanden - friske gutter med initiativer på den ene og anden side af loven. Lærlingen fra Albertslund fik et svendebrev. Efterfølgende har han haft et godt arbejdsliv og skabt sig et liv, hvor han har hænderne på rattet. Den anden mistede sin læreplads og fik aldrig sit svendebrev. Han blev fuldtidskriminel og har levet et liv med ordensmagten i hælene. Jeg tror, at svendebrevet her gjorde forskellen.

At det ikke blot er mine lommefilosofiske fornemmelser, bakker forskningen op om. Faglærte lever længere, er mindre syge, har en højere løn og er bedre organiseret end ufaglærte. Derfor ligger det til højrebenet at skabe en praktikpladsrevolution, der kan sikre køen af unge en praktikplads og sikre de mange ufaglærte en uddannelse.

De gode firmaer inden for byggeriet har en lærlingekultur. Den er ikke nedfældet i smarte personalepolitikker, men er en del af firmaets DNA. Firmaerne har en forståelse af, at det at have lærlinge er en fremtidssikring af firmaerne. 

Spørgsmålet er, hvordan den gode lærlingekultur kan sprede sig til andre brancher? 

I mange kommuner er der indført lærlingeklausuler. Klausulerne har en opdragende virkning på firmaerne. Mange firmaer fortæller, at de tager lærlinge for at få lov til at byde på kommunes opgaver. 

Så hvorfor er der ikke lærlingeklausuler, når kommuner, regioner og staten udliciterer opgaver for mange milliarder skattekroner? Hvorfor er der ikke krav om lærlinge, når der gøres rent på vores sygehuse? Når vi får tømt skraldespanden eller når lønnen til de offentligt ansatte udbetales af det private lønfirma?

Et andet område kunne være det offentlige selv. Her tages lærlinge, men slet ikke nok! Hver kommune kunne finkæmme deres organisation og spørge sig selv, om her er plads til en lærling. Jeg er sikker på, at der kan findes plads til mange lærlinge. 

En anden oplagt mulighed er at hæve det bidrag, som arbejdsgiverne indbetaler til AUB, markant. AUB er den institution, der udbetaler penge til firmaerne, når deres lærlinge er afgivet til skoleophold. Det vil medføre pisk til de firmaer, der fravælger lærlinge, og gulerod til de firmaer, der gerne vil uddanne lærlinge.

At uddanne lærlinge er ikke kun en gevinst for den enkelte lærling, men for hele Danmark. Derfor hører problemet hjemme højt oppe på den politiske dagsorden. Vi har her en oplagt sag for fagbevægelsen og venstrefløjen, der nyder stor opbakning fra rigtig mange danskere. En sag der kan vindes!

Nyeste blogindlæg