22 Sep 2019  

KBH: Ingen skyer af betydning, 17 °C

Gør NATO til en civil og civiliseret organisation

Blogs

Jan Øberg
Fredsforsker, direktør for transnational.live
Dr. i sociologi. Har arbejdet som fredsforsker i 40 år, dels som gæsteprofessor ved forskellige universiteter rundt i verden, dels som konfliktanalytiker, mægler og rådgiver i konfliktområder som alle dele af Jugoslavien, Somalia, Georgien, Burundi, Irak og Iran. Er medstifter af Den Transnationale Stiftelse for Freds- og Fremtidsforskning, TFF, i Lund
Blogindlæg af Jan Øberg

DEL DETTE BLOGINDLÆG

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
Onsdag, 11. juli, 2018, 10:02:47

Gør NATO til en civil og civiliseret organisation

Verden står overfor store kriser, nuværende og fremtidige. Humanitære hjælpebehov vil bare vokse de nærmeste år. Så tag alle våben fra NATO og konvertér den til verdens ledende humanitære hjælpe- og transportorganisation.

Der er topmøde i denne uge i NATO og senere træffes Putin og Trump i Helsinki. Det er en uge, hvor en betydelig del af Europas fremtid kan komme til at påvirkes.

NATO har ødelagt sin egen gode mission. Løbet er kørt.

Jeg anser det for overvejende sandsynligt, at NATO-mødet bliver en fiasko. NATO’s krise er en af de bedst bevarede hemmeligheder i den offentlige ikke-debat om sikkerhed og fred:

  1. Tyrkiet, der er den næststørste militære magt i alliancen, går ikke bare sine egne autoritære veje, det samarbejder intenst med den af NATO elskede fjende, Rusland.
  2. Den snart 70-årige alliancen har være hovedårsag til den ny Kolde Krig. Hvis den fungerede, som det var tænkt oprindeligt, ville der i dag være fred i Europa.
  3. Da Warszawapagten smuldrede i 1989, var der ikke nogen grund til at opretholde NATO – fordi den officielle forståelse altid var, at NATO var et bolværk mod Sovjetunionen og denne pagt (vrøvl var det eftersom NATO fødtes seks år før Warazawapagten, men lad det ligge). De sidste 30 år har NATO og dets medlemsstater kun gjort skade og bragt verden i den modsatte retning af den, alliancens målsætning tilsiger. Hvilket har at gøre med næste punkt:
  4. Ekspansionen af NATO er den fundamentale usikkerhedsskabende faktor og hovedanledningen til den nye kolde krig, vi er i – og aldeles ikke annekteringen af Krim. NATO-lande – omend ikke altid alliancen som helhed – har siden Kosovo-bombningen for snart 20 år siden bestilt meget lidt andet end at bryde mod folkeretten i krig efter krig.
  5. Konflikten mellem USA og de europæiske allierede er afgrundsdyb – den tillid, der gerne skal være begge veje, findes simpelthen ikke mere. Det vil Trumps besøg vise – endnu engang.
  6. Eftersom alt i disse tider skal gøres op i penge, har en eller anden intellektuel dværg fået den geniale idé at NATO-landene skal op på at anvende to procent af deres bruttonationalprodukt på oprustning. Sådan går det, når fakta, analyse og alsidig dialog og ekspertise er smidt ud af vinduet og erstattet af anti-intellektuelle ministre, marketingssnak, penge som den eneste målestok og reklamevideoer – som Forsvarets nye på 58 sekunder, der skal overbevise USA om, at der ikke er grund til at klage over det – militaristisk aktive – Danmark.
  7. Og læs lige dette: ”Deltagerne i denne traktat bekræfter på ny deres tillid til formålene og grundsætningerne i De Forenede Nationers pagt og deres ønske om at leve i fred med alle nationer og alle regeringer. De er fast besluttede på at sikre deres folks frihed, fælles traditioner og kultur hvilende på demokratiets og den personlige friheds grundsætning og på lov og ret.  

Deltagerne forpligter sig til som foreskrevet i De Forenede Nationers pagt at bilægge enhver international stridighed, i hvilken de måtte blive indblandet, ved fredelige midler på en sådan måde, at mellemfolkelig fred og sikkerhed såvel som retfærdighed ikke bringes i fare, og til i deres mellemfolkelige forhold at afstå fra trusler eller magtanvendelse på nogen måde, som er uforenelig med De Forenede Nationers formål.” (Min kursivering).

Uden det militære NATO ville vi have en fredeligere verden, en der ikke føler sig udsat for NATO-landes trusler og krige.

Jo, det er præamblen og artikel 1 i NATOs traktat af 1949!!

Og Artikel 5: ”Deltagerne er enige om, at et væbnet angreb mod en eller flere af dem i Europa eller Nordamerika skal betragtes som et angreb mod dem alle..” I Europa eller Nordamerika! Ingen er blevet angrebet. Og Rusland kommer heller ikke til det – som ene-land med otte procent så store militærudgifter, som de 29 NATO-lande sammenlagt har.

Hvad havde NATO som organisation så at gøre uden for NATO’s område og uden FN-mandat i Jugoslavien i 1990’erne og med at bombe Serbien, så Kosovo-provinsen blev en selvstændig og i dag stadig ufunktionel stat?

Hvad har NATO-medlemmer at gøre i Afghanistan, Irak, Libyen og Syrien – hvor også Danmark i årevis har optrådt som bøllestat uden FN-mandat? Hvad skal NATO med sit nye kontor i Kuwait og relationer til Golf-staterne? Nej vel!

Organisationer fødes, lever og dør. NATO har ødelagt sin egen gode mission. Løbet er kørt.

Hvad kan man gøre?

Her mit konstruktive forslag – vistnok det eneste af slagsen noget sted.

Verden står overfor store kriser, nuværende og fremtidige. Humanitære hjælpebehov vil bare vokse de nærmeste år. Så tag alle våben fra NATO og konvertér den til verdens ledende humanitære hjælpe- og transportorganisation. NATO har fremragende teknologi, transport og kommunikation, dygtige professionelle, etc.

Uden det militære NATO ville vi have en fredeligere verden, en der ikke føler sig udsat for NATO-landes trusler og krige. I skiftende ad hoc-alliancer ville vi praktisere artikel 5, rent defensivt, og Rusland ville kunne føle sig tryggere uden – end med NATO. Vi skaber et europæisk FN.

Ville det ikke være forjættende, hvis der kom bare lidt nytænkning frem efter NATO-topmødet og Putin-Trump-mødet i denne uge? Og vi undgår en endnu koldere krig og sandsynligvis derefter en varm?