26 Sep 2018  

KBH: Spredte skyer, 12 °C

Skal borgere med handicap selv betale for ledsagelse?

Blogs

Jakob Sølvhøj
Medlem af Folketinget for Enhedslisten
Ordfører på følgende områder: Børn, erhvervsuddannelser, handicappede og folkeskolen. Formand i Enhedslistens folketingsgruppe. Tidligere formand for pædagogisk sektor i FOA.

DEL DETTE BLOGINDLÆG

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
Onsdag, 08. februar, 2017, 07:28:15

Skal borgere med handicap selv betale for ledsagelse?

Alle Folketingets partier på nær Enhedslisten vil indføre brugerbetaling for en gruppe borgere med handicap, der er helt afhængige af socialpædagogisk bistand. Det skal forhindres.

Om en uges tid udløber høringsfristen for regeringens forslag om at indføre brugerbetaling for socialpædagogisk bistand.

Vi skal ikke have ny brugerbetaling for borgere med handicap.

Mennesker med udviklingshæmning og andre borgere med vidtgående funktionsnedsættelse skal ifølge lovforslaget fremover have mulighed for at tilkøbe ledsagelse af kommunen, hvis de vil på ferie fra deres botilbud.

Når kommunen ikke vil betale den nødvendige ledsagelse, skal den i stedet kunne tilbyde borgeren at købe ydelsen.

Forskelsbehandling

Prisen for en uges ophold i sommerhus med socialpædagogisk ledsagelse anslås af landsforeningen LEV til at ligge et sted mellem 20.000 og 35.000 kroner. Det kræver dermed ikke en detaljeret viden om førtidspension at regne ud, at tilkøbsmuligheden vil være illusorisk for de fleste borgere.

Forslaget er dermed ikke alene principielt uacceptabelt, fordi det indfører brugerbetaling for en gruppe borgere med handicap, der er helt afhængige af socialpædagogiske bistand. Det betyder også helt konkret, at der indføres en grov forskelsbehandling af borgerne på det enkelte botilbud.

Problemet med indførelsen af den nye tilkøbsordning skærpes yderligere af, at målgruppen for tilkøbsordningen i dag ikke har et lovfastsat retskrav på ledsagelse.

Mens mange borgere med fysiske handicap efter lovgivningen har ret til minimum 15 timers ledsagelse om måneden, der også kan opspares til afholdelse af ferie, er borgere, der har brug for socialpædagogisk bistand, undtaget fra denne bestemmelse i loven.

S, R og SF er også med

Det indebærer, at der er store forskelle på kommunernes praksis på området. En KL-undersøgelse viste for et par år siden, at næsten hver femte kommune ikke havde afsat en krone i budgettet til ledsagelse af disse borgere. Og der er grund til at frygte, at forslaget om tilkøb vil få mange flere kommuner til at spare på udgiften til ledsagelse.

Desværre står regeringen ikke alene med sit forslag. Tværtimod er det en udmøntning af en aftale indgået mellem alle Folketingets  partier undtagen Enhedslisten.

Aftalen er indgået i den såkaldte satspuljekreds, og ønsket om at være med i denne kreds har åbenbart været så stærkt, at grundlæggende principper er blevet tilsidesat i forhandlingerne.

Modstanden vokser

Det forekommer uforståeligt, at samtlige satspuljepartier har kunnet samles om at indføre en ny brugerbetaling for borgere med handicap, og der er derfor al mulig grund til at presse på for at få bremset forslaget, allerede inden det lægges frem i Folketinget.

Modstanden mod den nye brugerbetaling vokser. Mere end 300.000 har allerede stiftet bekendtskab med den kampagne, som landsforeningen LEV har sat i gang på nettet, og der vil uden tvivl blive advaret kraftigt mod tilkøbsordningen i de høringssvar, der i disse dage sendes frem til socialministeren.

Herfra skal der lyde en opfordring til at være med til at presse på. Både på regeringen og på de øvrige partier i satspuljekredsen. Vi skal ikke have ny brugerbetaling for borgere med handicap. Træk støtten til forslaget. Det er ikke for sent.

Nyeste blogindlæg

Nyeste: Idekamp

Nyeste: Kultur