26 Sep 2018  

KBH: Spredte skyer

Kommunerne skal ikke kunne tjene på fejl

Blogs

Jakob Sølvhøj
Medlem af Folketinget for Enhedslisten
Ordfører på følgende områder: Børn, erhvervsuddannelser, handicappede og folkeskolen. Formand i Enhedslistens folketingsgruppe. Tidligere formand for pædagogisk sektor i FOA.

DEL DETTE BLOGINDLÆG

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
Onsdag, 05. juli, 2017, 07:51:24

Kommunerne skal ikke kunne tjene på fejl

I dag kan det betale sig for kommunerne at lave fejl i sagsbehandlingen og snyde borgerne for støtte, som de har ret til ifølge loven. Det vil Enhedslisten ændre på.

Det står ikke godt til med retssikkerheden for mennesker med handicap. Socialministeriet har netop offentliggjort et Danmarkskort med en oversigt over fejl i den kommunale sagsbehandling på det sociale område. Det er forstemmende læsning.

Der er brug for kontante politiske initiativer, der stiller kommunerne til ansvar.

Samlet for hele landet var der fejl i ikke mindre end 37 procent af de mere end 8000 kommunale afgørelser på socialområdet, der blev klaget over til Ankestyrelsen i 2016.

Tallet dækker over store udsving fra kommune til kommune. Kigger man alene på børnehandicapområdet, var der i mere end hver tredje kommune en fejlprocent på 50 procent eller derover.

Pressede kommuner

Det er katastrofalt og vidner om, at det ikke er nok at ”hænge kommunerne til tørre”, som socialministeren har udtrykt det, ved at synliggøre problemet. Der er brug for helt anderledes kontante politiske initiativer, der ikke bare udstiller kommunerne, men også stiller dem til ansvar.

De mange fejl i sagsbehandlingen har utvivlsomt flere årsager, men der er ingen tvivl om, at de i høj grad hænger sammen med kommunernes trængte økonomi og et målrettet forsøg på at nedbringe udgifterne til mennesker med handicap og socialt udsatte.

Det store arbejdspres, der ligger på sagsbehandlerne i mange kommuner, kan være én konkret årsag. Når sagsmængden for den enkelte sagsbehandler hober sig op og nærmer sig det uoverskuelige, bliver det svært at levere fejlfri sagsbehandling. Det må der rettes op på gennem en kraftig forøgelse af personaleressourcerne.

En anden årsag kan være, at nogle kommuner bevidst fører en meget grænsesøgende sagsbehandling, hvor lovens grænser hele tiden prøves af. Det kan kommunerne i dag tillade sig, fordi de ikke bliver økonomisk sanktioneret på grund af fejlagtig sagsbehandling.

Bliver en kommunes afgørelse om for eksempel beskyttet beskæftigelse eller ledsagelse underkendt i Ankestyrelsen, ja så er pengene alligevel sparet for kommunen, i den periode sagsbehandlingen har stået på. Det er fuldstændig urimeligt, og det bør der ændres på.

Uvildig støtte

Enhedslisten foreslår en ændring af serviceloven, så Ankestyrelsen får mulighed for at sanktionere kommuner for fejl i sagsbehandlingen. I dag er det en god økonomisk forretning for nogle kommuner at have en høj fejlprocent.

Det må vendes om, så det betaler sig for kommunerne at have en høj kvalitet i deres sagsbehandling, mens de kommuner, der konstant forsømmer at give borgerne, hvad de har krav på, kommer til at punge ud.

Der er desværre ingen tvivl om, at de mere end 8000 registrerede fejl i sagsbehandlingen kun er at sammenligne med toppen af isbjerget. Der er brug for særlige initiativer for at styrke retssikkerheden for de mange borgere med handicap, der ikke har ressourcer til selv at klage eller pårørende til at hjælpe sig.

Derfor vil Enhedslisten fremsætte forslag i Folketinget om indførelse af et Personligt Ombud, som vi kender det fra Sverige, hvor den enkelte borger kan hente hjælp og støtte til at klage fra en uvildig, men offentligt finansieret instans.

Nyeste blogindlæg

Nyeste: Idekamp

26. sep. 2018 - 08:56
25. sep. 2018 - 08:20
21. sep. 2018 - 08:56
21. sep. 2018 - 08:52
20. sep. 2018 - 08:57
20. sep. 2018 - 08:34

Nyeste: Kultur