24 Nov 2020  

KBH: Overskyet, let støvregn, 7 °C

Hvor er der en voksen?

Blogs

Jakob Sølvhøj
Medlem af Folketinget for Enhedslisten
Ordfører på følgende områder: Børn, erhvervsuddannelser, handicappede og folkeskolen. Formand i Enhedslistens folketingsgruppe. Tidligere formand for pædagogisk sektor i FOA.
Blogindlæg af Jakob Sølvhøj

DEL DETTE BLOGINDLÆG

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
Tirsdag, 05. november, 2019, 09:38:20

Hvor er der en voksen?

Efter Enhedslistens opfattelse indebærer en virkeliggørelse af kravet om minimumsnormeringer, at der skal ansættes 10.000 flere pædagogiske medarbejdere i landets daginstitutioner. Det kan ikke gøres på én gang, men det første store skridt skal tages nu.

Hvor er der en voksen, spurgte de titusindvis af forældre, der i foråret demonstrerede for minimumsnormeringer landet over, og det samme spørgsmål kunne man med rette stille efter at have set TV2’s dokumentar fra børnehaven Unoden i Viborg i sidste uge.

Vi vil ikke vente længere. Vi skal i gang med indførelsen af minimumsnormeringer nu.

Ingen, der så TV-dokumentaren, kan være i tvivl om, at der er alt for lidt personale i Unoden. En medarbejder alene med 18 børn. Det burde ikke kunne forekomme, men det gør det. Ikke bare i Viborg-børnehaven og kommunens øvrige institutioner, men over hele landet.

Det vil være forenklet at påstå, at det ser lige dårligt ud over alt. Der er store forskelle fra kommune til kommune, og Viborg hører til i den dårligst normerede femtedel, men selv i de bedst normerede kommuner er normeringerne langt fra tilstrækkelige.

Ikke et nyt problem

Situationen er ikke ny. Det har stået på årevis. I to finanslovsaftaler mellem Thorning-regeringen og Enhedslisten lykkedes det ganske vist at få afsat i alt trekvart milliard kroner ekstra til børneområdet, men pengene forsvandt hurtigt fra området igen i de fleste kommuner. Det må ikke gentage sig.

Derfor insisterede Enhedslisten under forhandlingerne forud for dannelsen af Mette Frederiksens regering på, at der skal indføres lovbundne minimumsnormeringer. Kommunerne skal forpligtes til at sikre ordentlige normeringer.

For enhver, der så TV2’s dokumentar, må det stå klart, hvad kravet om minimumsnormeringer handler om. Det er ikke bare tal i en statistik. Det er børns vilkår og udviklingsmuligheder, det gælder.

Vi skal have normeringer, der sikrer, at det pædagogiske personale har tid til børnene. Tid til nærvær og omsorg for det enkelte barn. Tid til at skabe de børnefællesskaber, der er så afgørende vigtige for børns trivsel og udvikling.

Der skal rigtig meget mere pædagogisk personale til, hvis forældrebevægelsens og de faglige organisationers krav om en voksen til tre vuggestuebørn eller seks børnehavebørn skal blive til virkelighed og føre til forandring af daginstitutionernes hverdag.

Oppustede tal

Danmarks Statistiks tal viser ganske vist, at vi næsten allerede skulle være i mål. Henholdsvis 3,1 og 6,2 børn per voksen i vuggestuer og børnehaver siger den officielle statistik, men den er åbenlyst misvisende og uden sammenhæng til daginstitutionernes hverdag.

Statistikken, som den tidligere regering forsøgte at fremstille som et virkelighedsbillede, medregner ikke bare ledernes administrative tid, støttepersonale, sociale normeringer, elever og studerende. Helt grotesk indregner den også timelønnede vikarer, så normeringerne fremstår særligt gode, når mange ansatte er syge eller på orlov. Så tæller nemlig både de fraværende og vikarerne med.

En medarbejder bliver til to i statistikken, men i sagens natur ikke ude på rød eller grøn stue.

Indførelsen af lovbundne minimumsnormeringer endte med at blive en del af det fælles forståelsespapir mellem S, SF, RV og Enhedslisten, der gav socialdemokraterne mulighed for at danne regering. Nu skal vi i gang med at omsætte den fælles forståelse til politisk praksis.

Efter Enhedslistens opfattelse indebærer en virkeliggørelse af kravet om minimumsnormeringer, at der skal ansættes 10.000 flere pædagogiske medarbejdere i landets daginstitutioner. Det kan ikke gøres på én gang, men det første store skridt skal tages nu.

En milliard kroner på finansloven

Ved de igangværende finanslovforhandlinger foreslår Enhedslisten derfor, at der afsættes en milliard kroner til mere personale i 2020. Samtidig foreslår vi, at finanslovsaftalen skal indeholde en aftale om, at lovgivningen om minimumsnormeringer skal vedtages inden næste sommer, så regeringen ikke trækker lovsikringen af normeringerne i langdrag.

Vi vil ikke vente længere. Vi skal i gang med indførelsen af minimumsnormeringer nu.

Nyeste blogindlæg
af Kirsten Normann Andersen
af Anders Bjerre Mikkelsen
af Jens Jørgen Nielsen
af Jeanette Sjøberg