16 Aug 2018  

KBH: Ingen skyer af betydning, 19 °C

Fælles kamp mod uddannelses-besparelser

Blogs

Jakob Sølvhøj
Medlem af Folketinget for Enhedslisten
Ordfører på følgende områder: Børn, erhvervsuddannelser, handicappede og folkeskolen. Formand i Enhedslistens folketingsgruppe. Tidligere formand for pædagogisk sektor i FOA.

DEL DETTE BLOGINDLÆG

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
Onsdag, 23. november, 2016, 07:35:20

Fælles kamp mod uddannelses-besparelser

Med finansloven for 2017 fortsætter regeringen nedskæringerne på hele uddannelsesområdet – lige fra folkeskolen til de højere uddannelser på universiteterne. Der er brug for fælles protester mod den katastrofale kurs.

Det systematiske angreb på vores uddannelser fortsætter. I sidste uge blev der indgået en finanslovsaftale, der fortsætter nedskæringerne på stort set alle dele af vores uddannelsessystem.

Regeringen har for andet år i træk valgt at øge tilskuddet til private skoler. 

Ønsket om at spare på de offentlige udgifter og beskære velfærden vandt endnu engang over det ellers udtalte ønske om at sikre bedre uddannelser og en velkvalificeret arbejdskraft.

Forringelser og social skævvridning rammer overalt. Fra de yngstes uddannelsesmæssige fundament i folkeskolerne til de lange videregående uddannelser på universiteterne. 

Lærere fyres

Mens de snævre rammer for kommunernes økonomi presser folkeskolen stadig hårdere, øges tilskuddet til de private skoler. Fra 2011-15 blev der nedlagt 192 folkeskoler og oprettet 47 nye private skoler, og flere er på vej. Alligevel har regeringen for andet år i træk valgt at øge tilskuddet til de private skoler og skubber dermed på en udvikling, der truer med at undergrave folkeskolen som forældrenes førstevalg.

De gymnasiale uddannelser skæres med en kvart milliard i et budgetår, hvor gymnasiereformen skal implementeres. Hundredvis af lærere opsiges i en situation, hvor gymnasierne skal løse et væld af nye opgaver.

På erhvervsuddannelsesområdet har regeringen reduceret de planlagte besparelser en smule, men de når alligevel op på et trecifret millionbeløb. På trods af de mange besværgelser om at styrke de faglige uddannelser, skal midlerne til at drive dem være færre. 

På produktionsskolerne skal unge, der har ekstra brug for motivation og støtte til at komme godt igennem overgangen fra folkeskole til ungdomsuddannelse, dukkes økonomisk gennem en kraftig forringelse af skoleydelsen. For mange kan det betyde, at de må opgive produktionsskolen uden umiddelbar udsigt til at komme i gang med anden uddannelse.

På voksenuddannelsescentrene fortsætter besparelserne, og det samme gør de på professionshøjskolerne, hvor der er varslet opsigelse af næsten 800 medarbejdere.

Nedskæringerne vil også koste hundredvis af jobs på de øvrige videregående uddannelser. Samlet set tegner der sig et ødelæggende billede af udviklingen på uddannelsesområdet.

Nødvendigt sammenhold

Midt i denne alvorlige situation er det opløftende at se, hvordan der med Uddannelsesalliancen er skabt et stærkt sammenhold mellem de uddannelsesøgende og en lang række faglige organisationer. Det sammenhold bliver der brug for i den kommende tid, når det næste slag efter alt at dømme skal stå om SU’en, så snart Løkke er kommet på plads med en ny regering.

Længere forude venter slagsmål om de annoncerede årlige besparelser på to procent helt frem til 2020. 

Situationen i uddannelsessektoren kalder ikke bare på vores solidaritet i kampen mod de konkrete nedskæringer, men også på udviklingen af en sammenhængende strategi for, hvordan vi får bragt uddannelsessektoren på en helt anden kurs på den anden side af et valg.

Nyeste: Idekamp

16. aug. 2018 - 08:46
16. aug. 2018 - 08:06
14. aug. 2018 - 08:18
10. aug. 2018 - 08:02
09. aug. 2018 - 08:50
08. aug. 2018 - 08:29

Nyeste: Kultur