14 Nov 2018  

KBH: Overskyet, 9 °C

Enhedslisten byder op til debat

Blogs

Jakob Sølvhøj
Medlem af Folketinget for Enhedslisten
Ordfører på følgende områder: Børn, erhvervsuddannelser, handicappede og folkeskolen. Formand i Enhedslistens folketingsgruppe. Tidligere formand for pædagogisk sektor i FOA.

DEL DETTE BLOGINDLÆG

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
Onsdag, 02. maj, 2018, 07:43:30

Enhedslisten byder op til debat

Der er brug for en ny politik, der ikke bare bryder med Løkke-regeringens politiske kurs, men også fuldstændig adskiller sig fra den, der blev ført under Thorning-regeringen.

Det er ikke altid nemt at få den politiske debat til at handle om politik. Personangreb og politisk spin rydder forsider og breaker på de elektroniske medier, mens debatter med egentligt politisk indhold har ringe vilkår.

Der er brug for at skabe tro på, at der kan føres en politik for de mange og ikke de få.

Det skyldes utvivlsomt i høj grad redaktionelle prioriteringer og valg, men det afspejler også en politisk virkelighed, hvor forskelle i partiers værdier og holdninger udviskes i en populistisk jagt efter vælgere og en fælles bekendelse til nødvendighedens politik.

Hvad enten det gælder det stærke sammenfald i udlændingepolitikken eller de borgerlige partiers og socialdemokraternes fælles tro på Finansministeriets regnemodeller, kalder det på politiske alternativer, der går i en diametral anden retning.

Der er brug for en ny politik, der ikke bare bryder med Løkke-regeringens politiske kurs, men også fuldstændig adskiller sig fra den, der blev ført under Thorning-regeringen.

100 konkrete tiltag

Enhedslisten har i forbindelse med sit netop afholdte årsmøde offentliggjort debatoplæget, ”100 dage med Enhedslisten”, hvor vi giver et helt konkrete bud på hvilke politiske tiltag, vi ville gennemføre som de første, hvis vi måtte få magt, som vi har agt. Tiltag der tilsammen ville sætte en fuldstændig ny politisk kurs for dansk politik.

Vi har i vores debatoplæg fastlagt en ramme, der omfatter 100 konkrete tiltag i løbet af 100 dage. De dækker et bredt spænd af politiske områder.

Fra tiltag mod social dumping og afskaffelse af fattigdomsydelserne, over omfattende forslag om grøn omstilling, til forslag om afskaffelse af nationale test i folkeskolen, offentlig medicinproduktion og etablering af en offentlig almennyttig bank.

Anerkendelse af Palæstina og flygtninges ret til familiesammenføring fra dag ét er også blandt initiativerne.

Vores 100 bud på konkrete tiltag skal ikke læses som en udtømmende liste over vores politiske ambitioner, men som et oplæg til debat.

Der vil utvivlsomt være mange både i og udenfor Enhedslisten, der savner forslag på netop det område, de er særligt optagede af. Andre vil formentlig sætte kritiske fingre på nogen forslag, fordi de finder dem mangelfulde, for kortsigtede eller måske for vidtgående.

Vi håber mange, også blandt læserne af Arbejderen, vil have lyst til at bidrage til diskussionen af vores debatoplæg, ”100 dage med Enhedslisten”, der kan findes på Enhedslistens hjemmeside.

Forslag er velkomne

Vi vil være glade for idéer og forslag til politiske initiativer, men også for kritiske bemærkninger til de foreslåede tiltag, der  forhåbentlig kan gøre os klogere og mere præcise i vores politiske bud.

Skal vi have sat en ny dagsorden i dansk politik, kræver det først og fremmest bevægelse, hvor mennesker organiserer sig og er aktive sammen.

Men der er samtidig brug for i langt højere grad at udvikle helt konkrete bud på politiske forandringer, der kan være med til at synliggøre, at en anden politisk vej er mulig, og skabe tro på, at der med Jeremy Corbyns ord kan føres en politik for de mange og ikke de få.

Nyeste: Idekamp

13. nov. 2018 - 08:42
13. nov. 2018 - 08:37
13. nov. 2018 - 08:20
13. nov. 2018 - 08:19
13. nov. 2018 - 08:07
09. nov. 2018 - 08:43
09. nov. 2018 - 08:33