25 May 2020  

KBH: Ingen skyer af betydning, 15 °C

Nedskæringer kvæler unges fremtidsmuligheder

Blogs

Jørgen Petersen
Formand for Kommunistisk Parti
Formand for Kommunistisk Parti og medlem af partiets landsledelse.
Blogindlæg af Jørgen Petersen
tir. 31. mar - 2020
tir. 19. nov - 2019
tir. 03. sep - 2019

DEL DETTE BLOGINDLÆG

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
Tirsdag, 11. september, 2018, 10:25:09

Nedskæringer kvæler unges fremtidsmuligheder

Regeringen svinger nedskæringskniven. Med en blanding af pisk og gulerod arbejder den for en ekstrem detaljestyring af uddannelsessystemet, der får alvorlige konsekvenser for mange unge.

Det er regeringens målsætning at hæve kvaliteten på blandt andet erhvervsuddannelserne og sikre stadigt flere unge en uddannelse. Men der er ingen sammenhæng mellem de flotte mål og den økonomiske virkelighed, regeringen dikterer med finanslovsforslaget for 2019.

Regeringen har skåret 4,3 milliarder på uddannelsessystemet de sidste tre år.

De seneste tre år har det såkaldte omprioriteringsbidrag betydet, at regeringen har kørt en grønthøster hen over undervisnings-, uddannelses- og kulturområdet. Det betyder, at erhvervsskolerne næste år vil få 5000 kroner mindre pr. elev, end de fik i 2015. På gymnasieområdet er det tilsvarende tal 7500 kroner mindre pr. elev.

Oven i nedskæringerne presses erhvervsskolerne af faldende elevtal, som yderligere strammer de økonomiske tommelskruer.

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har beregnet, at regeringen allerede har skåret 4,3 milliarder på uddannelsessystemet de sidste tre år. 

Finansminister Kristian Jensen erkender, at nedskæringerne i det kommende finansår skal bidrage til at finansiere øgede bevillinger til politi og militær!

Fortsatte nedskæringer

Regeringen planlægger, at lade de årlige nedskæringer fortsætte frem til 2022, på trods af advarsler fra de uddannelsessøgendes organisationer, fagbevægelsen og forskellige arbejdsgiverorganisationer, som er utilfredse ved udsigten til, at der ikke vil blive uddannet tilstrækkeligt med faglært arbejdskraft.

Da regeringen fremlagde sit finanslovsforslag protesterede unge under parolen: "I sparer, I spinner – uddannelseskvaliteten forsvinder".

Anklagen mod regeringen for politisk spin er en direkte henvisning til regeringens forsøg på at sløre konsekvensen af de omfattende nedskæringer.

Regeringen afviser enhver kritik af de vedholdende nedskæringer. Den henviser til en reform af erhvervsuddannelserne, som fremlægges i denne uge. Den lover også at bevilge 600 millioner i en pulje til selektive forbedringer af udvalgte – og endnu ikke definerede – uddannelser.

Lidt sukker

Man skærer dybt med den ene hånd, og kaster så lidt sukker rundt i uddannelsessystemet for at sløre det samlede billede. Det afspejler en regering – som gennem denne blanding af pisk og gulerod – arbejder for en ekstrem detaljestyring af uddannelsessystemet. Samtidigt forsøger regeringen at give sig selv mulighed for positiv presseomtale ved at kaste lidt millioner hist og her.

Kommunisterne støtter de uddannelsessøgende og deres organisationer i kampen for at skrotte regeringens grønthøster. Efter flere års nedskæringer er der behov for en økonomisk genopretning, som sikrer flere lærere, bedre undervisningsmaterialer og en løbende udvikling og forbedring af uddannelserne.

Der er penge nok. For prisen på bare et af de mange jagerfly, Folketinget vil købe, kunne man give hele uddannelsessektoren et tiltrængt løft.