26 Jun 2019  

KBH: Ingen skyer af betydning, 29 °C

Daxit eller Europas Forenede Stater

Blogs

Jørgen Petersen
Formand for Kommunistisk Parti
Formand for Kommunistisk Parti og medlem af partiets landsledelse.
Blogindlæg af Jørgen Petersen
man. 13. maj - 2019
ons. 27. feb - 2019
ons. 21. nov - 2018
ons. 13. jun - 2018

DEL DETTE BLOGINDLÆG

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
Onsdag, 24. januar, 2018, 07:46:22

Daxit eller Europas Forenede Stater

EU-kommissionen og Parlamentet har trådt på speederen efter brexit med direkte kurs mod den stadig tættere union. Det sker med aktiv støtte fra de fleste danske medlemmer af EU-parlamentet. Danskerne står overfor valget mellem daxit eller Europas Forenede Stater.

De danske EU-tilhængere ynder at tale om, at EU skal slankes og have mindre indflydelse i medlemslandene. Men i virkeligheden arbejder de for noget helt andet.

Danskernes står overfor valget mellem Europas Forenede Stater eller daxit. 

EU-parlamentet vedtog for nyligt en køreplan for unionbygningen, med støtte fra EU-parlamentarikerne fra Socialdemokratiet, Venstre, Radikale, SF og Konservative.

Planen anbefaler blandt andet, at "de nationale parlamenter spiller en vigtig rolle i EU's gældende instituelle opbygning, navnlig hvad angår gennemførelsen af EU-lovgivning i national ret."  Folketinget skal altså være et ekspeditionskontor for EU-parlamentet.

Pres fra storkapitalen

EU vil ikke forblive som vi kender det. Storkapitalen presser på for dramatiske forandringer, som allerede er i fuld gang – udenfor de store mediers søgelys.

Lederen af det tyske socialdemokrati Martin Schulz sagde direkte på SPD's kongres for nylig, at EU må udvikle sig til Europas Forenede Stater senest i 2025. Overklassen i EU og flertallet af EU-parlamentet er grundlæggende enige.

Fra første færd betød EU, at den nationale selvbestemmelse blev markant beskåret. Det startede med kapitalens, arbejdskraftens, varernes og tjenesteydelsernes frie bevægelighed. Siden fulgte fælles grænser, fælles udenrigspolitik, EU-domstol, politisamarbejde og meget, meget mere. Alle danske folkeafstemninger har haft til formål at give EU mere magt. 

Med Lissabon-traktaten har EU traktatfæstet kursen mod en stadig tættere union. I årevis bremsede Storbritannien dele af unionsbygningen. Nu er Storbritannien væk. Derfor træder EU-toppen på speederen.

EU-hæren og en fælles krigsindustri skal være fuldt udbygget i 2025. Blandt de mange nye skridt vil EU udvikle fælles anklagemyndighed, fælles socialpolitik, EU-standarder for arbejdsmarkedet og meget andet.

Over hele EU dannes der organisationer, der kalder sig selv EU-kritiske. Europæisk Venstreparti, Plan B og en række lignende organisationer er skudt op. De står fælles bag paroler om at forbedre EU indefra.

Vil reformere EU

Efter Trump har en bred vifte af debatører, ikke mindst fra centrum/venstre argumenteret for, at EU kan udvikles som et værn mod USA og forsvare befolkningens rettigheder og freden. Disse kræfter spreder falske håb om selve EU's karakter.

Senest udtalte Alternativets EU-ordfører Rasmus Nordquest, at "hvis man vil forandre EU, må man starte med at elske det". 

EU er skabt af storkapitalen. EU's institutioner er redskaber for de europæiske monopoler og store pengetanke. Traktatændringer, som kan føre til mindre EU, kræver enstemmighed blandt EU's medlemslande. Det kommer aldrig til at ske. At satse på at reformere EU indefra er en blindgyde. 

Danskernes står overfor valget mellem Europas Forenede Stater eller daxit. Det kræver, at alle sejl sættes til for at samle det unionskritiske danske folk bag kravet om at følge Storbritannien ud af Unionen. Det er en kamp for at tage selvbestemmelsesretten og demokratiet tilbage.

Nyeste: Idekamp