22 Sep 2019  

KBH: Ingen skyer af betydning, 17 °C

Psykiatriansatte: Nok er nok

Blogs

Inge Jensen Pedersen
Formand FOA Aarhus
Blogindlæg af Inge Jensen Pedersen

DEL DETTE BLOGINDLÆG

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
Tirsdag, 27. juni, 2017, 06:00:44

Psykiatriansatte: Nok er nok

Der skal mere personale, flere senge og mindre bureaukrati til for at sikre en bedre psykiatrisektor til gavn for ansatte og borgere, mener ansatte i psykiatrien.

Situationen i psykiatrien har længe været uholdbar for både ansatte og patienter. Derfor var FOA Århus tirsdag den 20. juni værter for et topmøde, der under overskriften "Nok er nok" samlede psykiatriens ansatte i Region Midtjylland.

Nok er nok, når misforholdet mellem ressourcer og opgaver fører til vold.

Overskriften var velvalgt, fordi der er alt for mange psykiatriske patienter til alt for få senge og alt for lidt personale. Nok er nok, når misforholdet mellem ressourcer og opgaver fører til vold, så personale bliver slået, sparket, bidt eller forsøgt kvalt.

Og nok er nok, når psykiatriske patienter udskriver sig selv, fordi de – heller ikke – tør være på en afdeling, og når bemandingen på en afdeling er så ringe, at personalet ikke kan give patienterne den nødvendige behandling. 

Topmøde 

På psykiatritopmødet diskuterede områdets tillidsfolk situationen, og der var stor enighed om, at mere personale er det aller vigtigste krav, når man skal forbedre sikkerheden på de psykiatriske afdelinger. Der var også enighed om, at en velfungerende psykiatri kræver flere sengepladser, så patienterne kan blive færdigbehandlede og ikke ender som svingdørspatienter, der ryger ind og ud af afdelingerne. Flere senge vil også øge sikkerheden på de socialpsykiatriske bosteder og i hjemmeplejen, der hjælper psykiatriske patienter i eget hjem. Endelig fortalte mange tillidsfolk om, hvordan unødvendige projekter, særlige indsatser, dokumentation og andet bureaukrati stjal tid og ressourcer fra personalets kerneopgave, som jo er at hjælpe patienterne.

Lydhøre, men overraskede politikere

På topmødets anden del kunne deltagerne så præsentere deres kritik og løsningsforslag for flere regionspolitikere med regionsrådets 1. næstformand Anders Kühnau i spidsen; han er også en sandsynlig ny midtjysk regionsrådsformand, når Bent Hansen stopper efter næste valg.

Der var en ægte lydhørhed hos politikerne, som selvfølgelig kendte til områdets problemer, men som alligevel virkede overraskede over flere af de konkrete eksempler, som områdets tillidsfolk gav. Endnu mere positivt var det, at Anders Kühnau på mødet lovede, at han under de kommende budgetforhandlinger i Region Midtjylland vil arbejde for, at psykiatrien får "et tocifret millionbeløb" til de mest belastede afdelinger. I de næste par dage præciserede Anders Künau så i pressen beløbet til godt 10 millioner kroner.

Brug for mange flere penge

De penge kan givetvis forbedre sikkerheden på de afdelinger, hvor situationen er allermest vanskelig, eksempelvis på et par af afdelingerne på det psykiatriske hospital i Risskov. Så det er bestemt et skridt i den rigtige retning. Men samtidig er det vigtigt at forstå, at der er brug for væsentligt flere penge – og væsentligt mindre bureaukrati – overalt i landet, hvis psykiatriske patienter skal have den behandling, som de har brug for.

Så det er stadig nødvendigt, at alle gode kræfter arbejder for en bedre psykiatri. Og fastholder at nok er nok.