16 Jan 2021  

KBH: Overskyet, 0 °C

Kriser afslører sandheder

Blogs

Inge Jensen Pedersen
Formand FOA Aarhus
Blogindlæg af Inge Jensen Pedersen

DEL DETTE BLOGINDLÆG

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
Mandag, 01. juni, 2020, 11:52:10

Kriser afslører sandheder

Under coronakrisen har der været en bedre sammenhæng mellem personaleressourcer og arbejdsopgaver, som har sikret bedre arbejdsforhold og nedbragt sygefraværet. Kan vi dokumentere en sammenhæng vil vi bruge det overfor arbejdsgiverne.

Det er ikke kun børn og fulde folk, der afslører indlysende sandheder, som ingen alligevel for alvor har villet høre på tidligere. Sådan er det også med kriser, og coronakrisen er ingen undtagelse.

Vi hører fra arbejdspladserne, at der er blevet en langt bedre sammenhæng mellem personaleressourcerne og arbejdsopgaverne.

Fra mange FOA Århus-arbejdspladser får vi meldinger om, at sygefraværet er faldet markant under krisen. Og det er ikke fordi folk har arbejdet hjemmefra, hvor tærsklen for at melde sig syg måske er højere, og hvorfra kollegaer jo heller ikke smitter hinanden. I ældreplejen og på Aarhus Universitetshospital (AUH) har de ansatte arbejdet under hele coronakrisen, og på børneområdet var de ansatte blandt de første, som mødte på arbejdspladserne igen.

Det vi hører fra arbejdspladserne er, at der er blevet en langt bedre sammenhæng mellem personaleressourcerne og arbejdsopgaverne. Og at der selvsagt samtidig er et meget større fokus på hygiejne og rengøring.

Dagligdagen inden coronaen

Begge dele er faktorer, som FOA Århus – og andre fagforeninger for offentligt ansatte – i årevis har understreget er centrale, hvis man vil have et lavere sygefravær blandt de ansatte. Desværre har vi langt hen ad vejen talt for døve øren. Mængden af kvalificeret personale er tværtimod i årevis faldet sammenlignet med arbejdsmængden, og rengøring har været et hyppigt mål for besparelser.

I stedet for arbejdsforholdene har arbejdsgiverne haft fokus på den enkelte syge ansatte, når sygefraværet skulle ned. Så en hær af konsulenter har holdt sygefraværssamtaler med de syge og deres ledere og fagforeningsrepræsentanter, selvom ingen endnu er blevet raske af et møde. Til gengæld er hurtigere fyringer af syge medarbejdere en stensikker vej til en pænere sygefraværsstatistik.

Det skal da undersøges

Men under coronakrisen har daginstitutionerne fået meget mere personale, så de kan leve op til Sundhedsstyrelsens retningslinjer om mindre, adskilte børnegrupper, hyppig afspritning samt rengøring af blandt andet legetøj. I ældreplejen har de haft mere fast personale, og på AUH er arbejdsmængden faldet, fordi hospitalet skulle kunne håndtere en masse corona-patienter, som heldigvis aldrig kom. Overalt har der været et stort fokus på hygiejne.

Og nu får vi altså en masse enslydende meldinger fra FOA Århus-arbejdspladserne, som fortæller, at forandringerne har ført til et meget lavere sygefravær. Det vil vi selvfølgelig undersøge nærmere, og hvis tendensen holder – og det vil jeg da tro – vil vi naturligvis bruge informationerne overfor arbejdsgiverne.

Det må da være interessant for alle, hvis coronakrisen har dokumenteret den egentlig ret indlysende sandhed: at ordentlige arbejdsforhold betyder et lavere sygefravær.