15 Aug 2018  

KBH: Spredte skyer, støvregn, 17 °C

Kommunalt selvstyre og velfærd

Blogs

Inge Jensen Pedersen
Formand FOA Aarhus
Blogindlæg af Inge Jensen Pedersen

DEL DETTE BLOGINDLÆG

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
Mandag, 27. februar, 2017, 16:01:22

Kommunalt selvstyre og velfærd

Lad os bruge kommunalvalgene til at skabe debat og aktivitet omkring velfærdsordningerne, så vi kan få et stærkere kommunalt selvstyre - med mere direkte borgerindflydelse.

FOA Århus er blandt de århusianske fagforeninger, der med FTF og LO Århus i spidsen har dannet Aarhus for Velfærd. Samarbejdets erklærede formål er at styrke det kommunale demokrati og selvstyre.

Det nye effektiviseringsbidrag og det stramme budgetloft over den kommunale økonomi truer borgernes interesse for velfærdsordningerne.

Aarhus for velfærd udspringer af forårets modstand mod det såkaldte omprioriteringsbidrag, der har betydet, at kommunerne skulle aflevere penge og dermed beslutningskompetence til staten. Samarbejdet siger nej til mere central styring og nej til at stramme kommunernes økonomi. I stedet mener Aarhus for Velfærd, at der er behov for at forsvare og udvikle det kommunale selvstyre. 

Aarhus Byråd har en vision om et aktivt medborgerskab, og den vil Aarhus for Velfærd tage alvorligt og se på, hvordan borgerne kan få større indflydelse på byrådets beslutninger, og hvordan de føres ud i livet.

Kommunalvalget i efteråret giver gode muligheder for at skabe et fokus på de kommunale velfærdsordninger. Aarhus for Velfærd holder frem mod valget en række møder, hvor borgerne kan komme med deres ønsker til fremtidens velfærd, og dem vil samarbejdet så fastholde overfor politikerne.

FOA Århus er med i Aarhus for Velfærd, fordi vi ønsker at skabe et engagement i velfærdsordningerne, som regeringen truer, fordi den fjernstyrer kommunerne økonomisk. Omprioriteringsbidraget er ganske vist afskaffet, men i stedet har vi fået et effektiviseringsbidrag, som betyder, at kommunerne fortsat skal aflevere penge til regeringen, som den så kan bruge under finanslovsforhandlingerne. Det nye bidrag og det stramme budgetloft over den kommunale økonomi truer borgernes interesse for velfærdsordningerne, fordi regeringens økonomiske jerngreb truer det kommunale selvstyre.

Borgerne er i udgangspunktet tættere på kommunen end på staten, men hvis kommunalpolitikerne kun har en begrænset indflydelse på de kommunale velfærdsordningers økonomi, så kortslutter det den demokratiske proces. Hvis en dialog med kommunalpolitikerne er meningsløs, fordi de er afmægtige, så daler borgernes engagement i velfærdsordningerne let. Fordi borgerne jo så også selv oplever, at de er uden indflydelse på ordningerne.

Omvendt stiger borgernes engagement, når de selv udvikler deres bud på fremtidens velfærd, og når de oplever, at kommunalpolitikerne lytter til dem.

Fagbevægelsen repræsenterer mennesker, der bruger velfærdsordningerne og arbejder i dem. Smeden, hvis gamle mor har brug for hjælp, og SOSU-assistenten, der hjælper hende – og som også selv har en gammel mor. FOA Århus opfordrer til, at fagforeninger over hele landet bruger det kommunale valgår og skaber debat og aktivitet omkring velfærdsordningerne, så vi kan få et stærkere kommunalt selvstyre, hvor borgerne får en mere direkte indflydelse. 

Nyeste: Idekamp

Nyeste: Kultur