16 Jan 2021  

KBH: Overskyet, -1 °C

Børn behøver flere uddannede i daginstitutionerne

Blogs

Inge Jensen Pedersen
Formand FOA Aarhus
Blogindlæg af Inge Jensen Pedersen

DEL DETTE BLOGINDLÆG

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
Mandag, 04. november, 2019, 11:33:31

Børn behøver flere uddannede i daginstitutionerne

Regeringen gik til valg på bedre normeringer i daginstitutionerne, og kommunerne har muligheden for at uddanne og ansætte flere pædagogiske assistenter. Det er bare med at komme i gang.

Hvordan kan det være, at kommunerne ikke tilbyder flere ufaglærte pædagogmedhjælpere at blive uddannede til pædagogiske assistenter, når knap hver tredje af daginstitutionernes ansatte er ufaglærte?

Vi håber meget, at et kommende finanslovsforlig prioriterer at give daginstitutionerne et økonomisk løft.

På ældreområdet er langt de fleste medarbejdere uddannede. Ingen tvivler på, at det kræver uddannet personale, hvis de ældre skal have den bedst mulige hjælp og pleje. Derfor ansætter kommunerne typisk kun ufaglærte på området, hvis det ikke er muligt at finde uddannet personale. De ufaglærte udgør her cirka 10 procent, når man omregner til fuldtidsstillinger. 

30 procent ufaglærte passer børn

På daginstitutionsområdet er situationen en helt anden, selvom kvaliteten selvfølgelig også her bliver bedre, når personalet er uddannet. På daginstitutionsområdet er omkring 30 procent af de ansatte ufaglærte pædagogmedhjælpere – igen omregnet til fuldtidsstillinger. Resten er stort set pædagoger, mens pædagogiske assistenter udgør under 1 procent. 

Den pædagogiske assistentuddannelse er en erhvervsuddannelse, som er målrettet til det pædagogiske område, og som i udgangspunktet varer tre år og halvanden måned. Men pædagogmedhjælpere kan tage uddannelsen på godt et år, hvis de er fyldt 25 år og har mindst to års arbejdserfaring.

Så hvis kommunerne tilbyder deres allerede ansatte pædagogmedhjælpere at tage den pædagogiske assistentuddannelse som et EUV-forløb, Erhvervsuddannelse for Voksne, kan de hurtigt øge andelen af uddannet personale. Det vil endda gå endnu hurtigere, hvis kommunerne så også i langt højere grad end tidligere begynder at søge og ansætte de pædagogiske assistenter, som kommunerne har været med til at uddanne på det almindelige uddannelsesforløb. 

Afslørende dokumentarprogrammer

I FOA Århus har vi i øjeblikket godt 60 arbejdsløse pædagogiske assistenter, og Aarhus Kommune uddanner hvert år 44 pædagogiske assistenter på det almindelige forløb. Alligevel var det først for få måneder siden, at en af Aarhus Kommunes daginstitutioner for første gang søgte efter en pædagogisk assistent! Selvom uddannelsen under forskellige former har eksisteret siden 1996!!

Den nye regering blev blandt andet valgt på at opfylde et folkekrav om minimumsnormeringer og mere uddannet personale i daginstitutionerne. Flere tv-udsendelser har da også dokumenteret, at der er behov for hurtigt at hæve den pædagogiske kvalitet. Vi håber meget, at et kommende finanslovsforlig prioriterer at give daginstitutionerne et økonomisk løft.

En oplagt mulighed

Men det er kommunerne, der driver daginstitutionerne. Og det vil være oplagt, at kommunerne tilbyder deres pædagogmedhjælpere den pædagogiske assistentuddannelse og også ansætter de ledige pædagogiske assistenter, som de allerede har uddannet.

På ældreområdet afspejler de forskellige faggrupper og deres uddannelser, at arbejdsopgaverne har en forskellig grad af kompleksitet, og det er selvfølgelig også tilfældet på daginstitutionsområdet. Så også på daginstitutionsområdet bør kommunerne sikre, at der er et fornuftigt mix af medarbejdere, der har taget de uddannelser, der er målrettet området.

På den måde udnytter kommunerne nemlig ressourcerne bedst muligt. Og børnene får hurtigst muligt mere uddannet personale i daginstitutionerne.