22 Oct 2018  

KBH: Let skyet, 11 °C

Udligningsreform truer velfærden i hovedstaden

Blogs

Henrik Herløv Lund
Økonom, cand.scient.adm.
Uddannet som økonom (cand.scient.adm.) fra Roskilde Universitet og har blandt andet undervist i økonomi ved Danmarks Forvaltningshøjskole. Var medlem af Den Alternative Velfærdskommission 2004-2009. Skriver også for Kritisk Debat, Modkraft.dk, Politiken og Information.
Blogindlæg af Henrik Herløv Lund

DEL DETTE BLOGINDLÆG

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
Torsdag, 29. marts, 2018, 07:00:48

Udligningsreform truer velfærden i hovedstaden

Løsningen på problemerne i udligningssystemet er ikke at flytte midler, men at tilføre udligningen flere penge i form af øget statsligt bloktilskud.

En justering eller reform af det kommunale udligningssystem er blevet sat på den politiske dagsorden.

Det såkaldte "Finansieringsudvalg" under Indenrigsministeriet har fremlagt forskellige modeller herfor. Disse forslag vil medføre en højere udligning til landkommuner på bekostning af især større bykommuner, men vil især være til fordel for provinskommuner på bekostning af hovedstadskommuner. 

 At kommunerne går på strandhugst hos hinanden om de samme penge skaber ikke bedre velfærd i Danmark som sådan.

Kommunerne i hovedstadsområdet kan miste over en milliard kroner og heraf kan Københavns Kommune tabe over 800 millioner kroner. Også Vestegnen vil blive hårdt ramt.

Kommunerne er i forvejen trængt af regeringens hårdhændede økonomiske styring og sanktioner. Det har udløst en kamp mellem kommunerne om udligningsmidlerne.

Flere stærke kommunefraktioner, landkommunernes "Rimelig Udligning. Nu" og provinskommunernes "Bedre balance. Nu", presser for at få flyttet endnu flere midler til provinsen og til landdistrikterne, hvilket hovedstadskommunerne gennem kampagnen "Stop Forskelsbehandlingen. Nu" har søgt at bremse.

Denne slagside i justeringen/reformen af udligningssystemet kan blive yderligere forstærket i den politiske forhandlingsproces. Flere af de politiske partier spiller på og ind i dette kommunale hundeslagsmål.

Stats- og finansministerpartiet Venstre vil gerne vinde tabte vælgere i Jylland tilbage gennem blandt andet flere udligningsmidler. Også Dansk Folkeparti arbejder på at få flere penge til (egne vælgere) i provinsen og især til landdistrikterne.

DF har gjort kravet fra "Bedre Balance. Nu" om udfasning af hovedstadsudligningen til sit. Heroverfor vil det største borgmesterparti, Socialdemokratiet, gerne hjælpe (sine) betrængte borgmestre i hovedstadsområdet, men risikerer at blive koblet ud af forhandlingerne af det blå flertal.

De politiske forhandlinger truer derfor med at ende med en politisk lappeløsning og studehandel på hovedstadens og Københavns bekostning.

MEN: Løsningen på kampen om udligningssystemet handler ikke bare om at flytte flere penge væk fra hovedstaden. Det må anerkendes, at land og provinskommunerne faktisk har et vist belæg for, at de forfordeles, således som systemet er i dag.  

MEN: Flytning af midler fra hovedstadsområdet, København og Vestegnen vil gå ud over fattige og belastede kommuner og borgere her og vil forringe velfærden i hovedstadsområdet.

OG: At kommunerne går på strandhugst hos hinanden om de samme penge skaber ikke bedre velfærd i Danmark som sådan. 

Løsningen på problemerne i udligningssystemet er IKKE at flytte midler, men at tilføre udligningen flere penge i form af øget statsligt bloktilskud, der kan komme både forfordelte provinskommuner og fattige hovedstadskommuner og borgere til gode uden at forringe velfærden.

Nyeste blogindlæg
af Thorkild Olesen
af Karina Rohr Sørensen
af Elias Olsen Haack
af Henrik Herløv Lund

Nyeste: Indland

Nyeste: Idekamp

19. okt. 2018 - 08:54
19. okt. 2018 - 08:42
19. okt. 2018 - 08:13
18. okt. 2018 - 08:39
18. okt. 2018 - 08:08
17. okt. 2018 - 08:45
17. okt. 2018 - 08:28

Nyeste: Kultur

17. okt. 2018 - 12:30
12. okt. 2018 - 13:40
11. okt. 2018 - 08:15
02. okt. 2018 - 10:20
02. okt. 2018 - 09:20