09 Jul 2020  

KBH: Spredte skyer, 16 °C

Taxiloven skal rulles tilbage

Blogs

Henning Hyllested
MF for Enhedslisten, 3F’er og tidligere havnearbejder
Medlem af Folketinget for Enhedslisten. Ordførerskaber: Transport, social dumping og landdistrikter. Havnearbejder fra 1981-2011. Var medlem af bestyrelsen for Havnearbejdernes Landsklub og bestyrelsen for 3F Esbjerg.
Blogindlæg af Henning Hyllested

DEL DETTE BLOGINDLÆG

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
Onsdag, 23. januar, 2019, 07:55:09

Taxiloven skal rulles tilbage

Den liberalistiske taxilov betyder salg til kapitalfonde, brug af skattely samt pres på lønninger og arbejdsforhold.

I sidste uge kom det frem, at landets største taxaselskab, Dantaxi, er blevet solgt til en udenlandsk kapitalfond, der opererer fra skattely i Luxembourg og Jersey. Man kan herefter forvente, at overskuddet fra taxakørslen i Danmark unddrages fælleskassen her i landet.

Det er ufatteligt, at S og SF har bakket op om den liberalisering.

Salget af Dantaxi, der opererer flere steder i Danmark, er en direkte konsekvens af den nye taxilov, der så dagens lys 1. januar sidste år. Jeg advarede selv om, at udenlandske taxiselskaber og kapitalfonde ville holde deres indtog i taxibranchen som følge af den nye taxilov. Men jeg talte for døve øren. Kun Enhedslisten og Alternativet står uden for aftalen om taxiloven.

Med den nye taxilov følger en række liberaliseringer. Først og fremmest er det nu blevet muligt at oprette egentlige selskaber, som kan handles. Det er det, der nu har gjort det muligt for en kapitalfond at købe et taxiselskab.

Farvel til regulering

Tidligere var taxibranchen organiseret som foreninger, hvor vognmændene på generalforsamlinger på demokratisk vis stemte om forholdene i selskabet. Tilladelserne til taxikørsel var stærkt reguleret, både antalsmæssigt og geografisk og kunne ikke handles.

Ved ophør blev tilladelserne givet tilbage til kommunen/taxinævnet, hvorefter andre, der opfyldte de forholdsvis skrappe betingelser, kunne søge og få en tilladelse til at køre taxa som vognmand.

Også antallet af tilladelser bliver nu – efter en overgangsperiode – givet frit, så alle, der opfylder de (lempede) betingelser, kan etablere sig som vognmand og køre taxa i hele landet. De mange flere vogne på gaden søger naturligvis hen, hvor der er noget at køre med – typisk de lidt større byer, og især København.

Der bliver altså mange flere om at dele ”kagen”, indtjeningen for både vognmand og chauffør går ned, der skal køres flere timer for at hente en dagløn. Vi får i fremtiden meget trætte chauffører og vognmænd bag rattet.

Det er mig ufatteligt, at Socialdemokratiet og SF har bakket op om den liberalisering, der har fundet sted i taxibranchen, og som betyder pres på lønninger og arbejdsmiljø, men altså også udsalg til kapitalfonde. Navnlig, når de nu var advaret!

Så det samme i Sverige

Det er ikke fordi jeg besidder en særlig indsigt i forholdene i taxierhvervet, men vi så jo en lignende udvikling, da man i Sverige på samme måde liberaliserede erhvervet.

Den nye taxilov er en katastrofe for chauffører og vognmænd, for taxakunderne og de danske skatteborgere. Den evaluering af taxiloven, der allerede nu skal finde sted, burde få partierne til at rulle store dele af den tilbage. Og ikke til at hoppe og danse efter Ole Birk Olesens liberalistiske melodi.

Stod det til Enhedslisten, skulle taxiloven rulles tilbage. Vi skal tilbage til de foreningsejede taxaselskaber. Og så skal vi have en langt strengere regulering, så chauffører og vognmænd er beskyttet mod alt for mange taxaer på vejene, og kunderne er beskyttet mod voldsomme prisstigninger, som vi blandt andet så til jul og nytår.