23 Jan 2021  

KBH: Spredte skyer, dis, 1 °C

Det rykker i kampen mod social dumping på landevejene

Blogs

Henning Hyllested
MF for Enhedslisten, 3F’er og tidligere havnearbejder
Medlem af Folketinget for Enhedslisten. Ordførerskaber: Transport, social dumping og landdistrikter. Havnearbejder fra 1981-2011. Var medlem af bestyrelsen for Havnearbejdernes Landsklub og bestyrelsen for 3F Esbjerg.
Blogindlæg af Henning Hyllested

DEL DETTE BLOGINDLÆG

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
Tirsdag, 10. marts, 2020, 09:46:09

Det rykker i kampen mod social dumping på landevejene

Lovforslaget, der skal sikre lige vilkår for chauffører på de danske landeveje, og EU’s nye vejpakke er store skridt på vejen mod ordentlige løn- og arbejdsforhold for lastbil- og buschauffører.

Regeringen fremsætter nu det lovforslag om bekæmpelse af social dumping på landevejen, som skal udmønte den politiske aftale, alle Folketingets partier – med undtagelse af LA – indgik midt i januar.

Kampen er langt fra slut. Branchen er enormt kreativ, når det handler om at omgå love og regler.

Aftalen og lovforslaget er efter min mening det største skridt, der nogensinde er taget i kampen mod billige chauffører fra Østeuropa – og sågar fra tredjelande som Filippinerne.

Nu bliver det lov i Danmark, at chauffører, der kører lastbil og bus her i landet, skal aflønnes på det overenskomstmæssige niveau, som fremgår af de toneangivende overenskomster på området – typisk overenskomster indgået af DI og 3F.

Det er da også på anbefaling af disse parter, at aftalen og nu lovforslaget er blevet til. Og der bliver ikke tale om, at der kan aflønnes efter overenskomsternes mindstebetaling, men på et niveau som “ikke afviger væsentligt fra de retningsgivende overenskomster på området”.

Unfair konkurrence

Lovforslaget retter sig først og fremmest mod de mange udenlandske chauffører, der kører såkaldt cabotagekørsel og kombineret transport i Danmark.

Den umiddelbare anledning var de groteske løn- og arbejdsforhold, som 3F Fagbladet afslørede ved en dansk vognmandsvirksomhed i Padborg, der gennem sit polske selskab havde ansat filippinske chauffører, der kørte for 20 kroner i timen, og som var ”indlogeret” i gamle containere og sættevogne uden adgang til ordentlige sanitære forhold og mulighed for at lave mad.

Cabotagekørsel og kombineret transport er noget, djævelen (EU) har opfundet. Det giver mulighed for at udføre indenlandsk transport i et andet (EU)land, men baseret på hjemlandets lønninger.

Det har plaget den danske godstransport på landevejen i godt et årti, hvor danske chauffører og vognmænd er blevet udsat for unfair konkurrence fra billige østeuropæiske chauffører, der kører til for eksempel bulgarske, rumænske, polske lønninger.

De seneste fire til fem år er buskørsel med (krydstogts)turister blevet udsat for det samme.

Danske firmaer har ført an

Det skal bemærkes, at det er store danske vognmandsfirmaer, der har ført an i festen ved at ”udflage” deres lastbilflåder til lavtlønslande i Europa. Og det har kun kunnet lade sig gøre, fordi hensynet til EU’s indre marked har stået over alle andre hensyn – herunder hensynet til leve- og arbejdsforhold for chaufførerne.

Reglerne for cabotagekørsel og kombineret transport er således fastlagt i forordninger og er dermed umiddelbart gældende i alle EU-lande.

Og her er det så glædeligt, at EU er på vej med en såkaldt (ny) vejpakke, hvor der også sættes begrænsninger op for muligheden for at anvende billige østchauffører til godskørsel i Danmark (og andre EU-lande).

Således supplerer den kommende danske lovgivning og EU’s lovgivning hinanden – for en gangs skyld til fordel for lønmodtagerne.

Kontrol er afgørende

Nu afhænger alt af kontrollen med den kommende danske lov og de nye EU-regler. Det bliver afgørende, at politiet og Færdselsstyrelsen får de fornødne resurser til at gennemføre en effektiv kontrol.

På finansloven afsatte vi 10 + 15 millioner kroner til denne kontrol, men efter Enhedslistens opfattelse er det ikke nok.

Jeg tror, der venter en kæmpemæssig kontrolopgave, der kræver mere politi og jurister og flere kontrollanter. Det er nok her, kampen kommer til at stå i fremtiden, for hvis loven ikke håndhæves effektivt, kan det jo være lige meget.

Så kampen er langt fra slut. Branchen er enormt kreativ, når det handler om at omgå love og regler.

3F's indsats

Men lovforslaget, der skal sikre lige vilkår for chauffører på de danske landeveje og EU’s nye vejpakke er store skridt på vejen mod ordentlige løn- og arbejdsforhold for lastbil- og buschauffører.

Og det skal ses i sammenhæng med, at vi i Danmark har gjort op med EU’s meget lempelige regler for cabotagekørsel med busser.

Ligesom bødeniveauet for at overnatte ulovligt i førerhuset på lastbilen for nylig blev kraftigt forhøjet – for at forhindre udenlandske chauffører i at opholde sig i deres lastbiler i månedsvis uden mulighed for at komme hjem til familien.

Så alt i alt må man konstatere, at kampen mod social dumping på landevejen er ved at give resultater.

Det er også på tide. Og det har været en lang vej. Da jeg kom i Folketinget i 2011, var der ikke mange, der overhovedet vidste, hvad cabotagekørsel og kombineret transport var for noget. Det ved de i dag.

Takket være en kæmpeindsats fra ikke mindst 3F’s Transportgruppe. Som jeg i al beskedenhed selv er medlem af. Og hvor det har været forbilledligt at kunne kombinere en indsats fra fagbevægelsens side med sit parlamentariske arbejde.

Nyeste blogindlæg
af Nanna W. Gotfredsen
af Peter Jacques Jensen
af Christina Windau Hay Lund
af Maja Parsberg Madsen

Nyeste: Idekamp

20. jan. 2021 - 13:40
18. jan. 2021 - 15:06
18. jan. 2021 - 14:53
18. jan. 2021 - 11:47
18. jan. 2021 - 11:39