31 May 2020  

KBH: Ingen skyer af betydning, 13 °C

Udligning eller nationalt selvmål?

Blogs

Hans-Henrik Hansen
Formand for HK Kommunal Østjylland
Født i 1960. Administrativ uddannet i Aarhus Kommune, og 16 år som tillids- og fællestillidsrepræsentant i 16 år. Formand for HK Kommunal Østjylland siden januar 2008. Medlem af HK Kommunal’s Forbundssektorbestyrelse og HK Danmark's Hovedbestyrelse. HK Kommunal Østjylland dækker ni østjyske kommuner samt en meget stor del af Region Midtjylland.
Blogindlæg af Hans-Henrik Hansen

DEL DETTE BLOGINDLÆG

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
Mandag, 24. september, 2018, 11:00:39

Udligning eller nationalt selvmål?

Den nugældende udligningsordning er hverken fair eller retfærdig. Der er brug for en omlægning, så borgernes adgang til service og velfærd er ens uanset bopælskommune.

Udligningsordningen mellem landets kommuner har skabt debat i årevis, og den politiske uenighed er stor.

Kun én kommune i provinsen er at finde blandt landets 25 rigeste, mens alle landets fattigste kommuner ligger i provinsen.

Kommunal udligning er en økonomisk ordning, der skal sikre alle kommuner økonomisk bærekraft til udførelse af deres opgaver. Det er en omfordeling af penge mellem kommunerne for at sikre den enkelte borger adgang til service og velfærd af samme kvalitet – uanset hvilken kommune man bor i.

Der er et stort behov for at få en udligningsordning, der opleves fair og retfærdig. Det gør den nuværende ordning ikke.

Der er kun én provinskommune at finde blandt landets 25 rigeste kommuner. Omvendt ligger alle landets fattigste kommuner i provinsen.

Det er et klart tegn på, at noget er helt skævt og dybt uretfærdigt.  

Hvis ikke der hurtigt findes en løsning, får vi et Danmark, der knækker over. Denne udvikling er allerede godt i gang, og den uheldige udvikling tager fart.

Ingen har interesse i et skævt Danmark. Et samfund, der knækker over. Et Danmark på kanten.

Der er behov for et mere samlet Danmark - med muligheder for vækst og udvikling i alle kommuner.  

Særbehandlingen af hovedstadskommunerne må høre op.

Det er vanskeligt, fagligt og sagligt, at blive ved med at forsvare en næsten 80 årig gammel særordning for hovedstadsområdet.

En retfærdig udligning handler om de enkelte kommuners økonomiske vilkår. Den handler om den service og velfærd den enkelte kommune har mulighed for at yde sine borgere.

Udligningsordningen skriger på at blive moderniseret og fremtidssikret.

Der er store forskelle på de enkelte kommuners finansieringsmuligheder og udgiftsbehov. Nogle kommuner har et markant bedre skattegrundlag end andre. Nogle kommuner har en betydeligt mere krævende befolkningssammensætning med eksempelvis flere borgere på overførselsindkomster.

Der er stor forskel på Norddjurs og Gentofte, men forventningerne til, hvilke opgaver der løses og på hvilket serviceniveau, er ens.

Det er et faktum, at mange borgere i provinsen får et lavere serviceniveau. En dårligere kommunal service end borgerne i hovedstadsområdet. Flere kommuner i hovedstadsområdet bruger væsentligt flere penge på eksempelvis folkeskole- og ældreområdet end kommunerne i provinsen.

Norddjurs kommune er tvunget til at hæve kommuneskatten til landets højeste niveau, mens nogle hovedstadskommuner kan tilbyde en betydelig bedre kommunalservice til sine borgere. Samtidig med at skatten er lav og kommunekasserne velpolstrede.

Der er behov for en snarlig løsning på dette problem. Debatten om en ny og retfærdig udligningsordning skal foregå på et faktuelt grundlag, da politikerne på Christiansborg skal træffe de nødvendige og meget tiltrængte beslutninger på et oplyst grundlag.

Hvis vi ikke sikrer udligningen, risikerer vi et nationalt selvmål.

Nyeste blogindlæg