13 Aug 2020  

KBH: Ingen skyer af betydning, 23 °C

God velfærd skal administreres

Blogs

Hans-Henrik Hansen
Formand for HK Kommunal Østjylland
Født i 1960. Administrativ uddannet i Aarhus Kommune, og 16 år som tillids- og fællestillidsrepræsentant i 16 år. Formand for HK Kommunal Østjylland siden januar 2008. Medlem af HK Kommunal’s Forbundssektorbestyrelse og HK Danmark's Hovedbestyrelse. HK Kommunal Østjylland dækker ni østjyske kommuner samt en meget stor del af Region Midtjylland.
Blogindlæg af Hans-Henrik Hansen

DEL DETTE BLOGINDLÆG

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
Tirsdag, 29. august, 2017, 05:00:27

God velfærd skal administreres

Valget den 21. november handler dybest set om, hvorvidt velfærden skal udvikles og afvikles. Jeg vil gerne advare alle vælgere om at købe myten om den overflødige administration.

Når vi den 21. november går til stemmeurnerne for at vælge kandidater til byråd og regioner, skal vi dybest set tage stilling til, om vores nære velfærd skal udvikles eller afvikles. Her forud for valget har mange håbefulde kandidater da også allerede givet deres meninger til kende om kvaliteten af den offentlige service. Det være sig på vores folkeskoler, i ældreplejen, i børnepasningen og på sygehusene. Desværre kan vi nok, traditionen tro, forvente, at flere partier, både ved budgetforhandlingerne og i den forestående valgkamp, trækker administrationskortet, når de peger på, hvordan velfærden skal finansieres. 

Besparelser på administrationen er som fugle på taget. Luftkasteller uden hold i den virkelige verden.

Umiddelbart kan det lyde besnærende med mindre administration. Men ligningen holder kun, hvis man fuldstændigt overser, hvad der egentlig gemmer sig bag begrebet administration. Jeg vil gerne advare alle vælgere om at købe myten om den overflødige administration. Besparelser på administrationen er som fugle på taget. Luftkasteller uden hold i den virkelige kommunale eller regionale verden. Det, vi kalder administration, udgør nemlig en helt uadskillelig del af vores velfærd.

Nødvendigt personale

Hvem kan forestille sig, at der for eksempel ikke er personale til at sikre patienterne på sygehusene med korrekte journaler, rådgivning og sikker styring? At der ikke er medarbejdere til at udvikle og holde de offentlige IT-systemer i gang? At der ingen jobkonsulenter er til at give de ledige relevant aktivering eller job? At der ingen ansatte er til at stille de sociale snydere til ansvar? At vi ikke har dygtige folk til at miljøtjekke vand, jord og luft? At der mangler ansatte til at give udsatte borgere hjælp og rådgivning? At der ikke er sagsbehandlere til at holde hånd i hanke med anvendelsen af vores skattekroner? At der ikke er dygtige medarbejdere til at sørge for, at enderne hænger sammen i en kompliceret hverdag på vores daginstitutioner og skoler? Behøver jeg at nævne, at alle disse funktioner bliver varetaget af de medarbejdere, som vi kalder administrative?

Giver plads til kerneopgaverne

Derudover sikrer de administrative medarbejdere også, at de kolleger i kommuner og regioner, der har til opgave at give velfærd på andre områder, får mere tid til deres kerneopgave. Undersøgelse på undersøgelse viser, at pædagoger, lærere, læger og mange andre har fået så meget administrativt arbejde, at det er gået ud over deres tid til børn, ældre eller patienter. Hvis vi skal sikre en velfærd, hvor vi får mest muligt for skattekronerne, skal opgaver som løn, bogholderi, it og journaler naturligvis varetages af dem, der er uddannede i og har erfaring med effektiv administration. Det betaler sig!

Dyrt sted at spare

Omvendt har vi desværre set alt for mange eksempler på, at ineffektiv eller manglende administration koster dyrt for samfundet. Eksempelvis massakren på SKAT, hvor et stort antal medarbejdere blev sparet væk, så vi nu sidder med tilbage med en milliardregning. Den slags fadæser undgår vi, når vi har et tilstrækkeligt antal administrative medarbejdere, der for eksempel også kan afsløre socialt snyd og skrabe millioner hjem til kommunerne. Ligesom de administrative økonomimedarbejdere sørger for, at skattekronerne bliver brugt rigtigt og effektivt. På samme måde sørger de administrative sagsbehandlere for at forebygge konflikter i udsatte familier, så man sparer penge på anbringelsesområdet. Byggesagsbehandlere skaffer dækningsbidrag og ejendomsskatter til kommunen. Og jobcentermedarbejderne sørger for at skaffe borgere i arbejde eller uddannelse, så kommunerne ikke bliver straffet på pengepungen gennem mangel på statslige refusioner.

Handler om omfordeling

Vores nære velfærd handler om, at det offentlige omfordeler nogle goder mellem dem, der har meget, og dem, der har for lidt. Men for, at vi som vælgere og skatteydere skal acceptere den omfordeling, kræves, at vi kan se, at omfordelingen sker både rigtigt og retfærdigt. Og det kan netop de, som vi kalder administrative medarbejdere, sikre. Så kære vælgere: Stol ikke på de politikere, der på et umodent og billigt grundlag kræver besparelser på 'administrationen'. Vi bør i stedet forbedre, forny og modernisere vores velfærd, så den i endnu højere grad kan bidrage til at skabe vækst og velstand i hele Danmark. 

Nyeste: Idekamp

12. aug. 2020 - 16:03
12. aug. 2020 - 15:46
07. aug. 2020 - 11:23
06. aug. 2020 - 10:15
06. aug. 2020 - 05:19