22 Sep 2019  

KBH: Skyfrit, 18 °C

Forebyggelse af stress betaler sig

Blogs

Hans-Henrik Hansen
Formand for HK Kommunal Østjylland
Født i 1960. Administrativ uddannet i Aarhus Kommune, og 16 år som tillids- og fællestillidsrepræsentant i 16 år. Formand for HK Kommunal Østjylland siden januar 2008. Medlem af HK Kommunal’s Forbundssektorbestyrelse og HK Danmark's Hovedbestyrelse. HK Kommunal Østjylland dækker ni østjyske kommuner samt en meget stor del af Region Midtjylland.
Blogindlæg af Hans-Henrik Hansen

DEL DETTE BLOGINDLÆG

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
Mandag, 03. april, 2017, 12:10:10

Forebyggelse af stress betaler sig

35.000 mennesker er sygemeldt på grund af stress hver dag. 430.000 danskere har symptomer på alvorlig stress. Vi skal væk fra symptombehandling og i stedet satse på forebyggelse.

Tidligere led folk af dårlige nerver. Og det var ikke noget, man talte højt om. I dag har vi stress og er udbrændte, og det er noget alle tale om.

Et godt psykisk arbejdsmiljø handler ikke om robuste medarbejdere, men om robuste organisationer. 

Vi er som mennesker fanget i travlhedens fælde. Tempoet er enormt og vokser hver dag. Den digitale udvikling øger konstant både tempo og krav.

Det psykiske arbejdsmiljø fylder meget blandt vores medlemmer i HK Kommunal. 

Konstante forandringer, rigide styringsinstrumenter, et øget arbejdspres samt en række områder med øget risiko for vold og trusler medvirker til, at offentligt ansatte i alle undersøgelser oplever, at det psykiske arbejdsmiljø er blevet forværret de seneste år.

35.000 mennesker er sygemeldt på grund af stress – hver dag. 430.000 danskere har symptomer på alvorlig stress. Hver femte, der bliver syg af stress, risikerer at miste sit job og hele 1.400 mennesker dør hvert år af stress. Stress koster Danmark 14 milliarder kroner om året i form af sygefravær, tidlig død og udgifter til sundhedsvæsnet.

Ubehandlet stress udløser mere end halvdelen af alle depressioner og angstlidelser. Ifølge WHO vil stress og depression blive de største kilder til sygdom i 2020.

Når vi nu ved, at stress er et stigende folkesundhedsproblem, hvorfor gør vi så ikke mere i forhold til forebyggelse? Stress er et komplekst begreb, som der, desværre, er knyttet mange myter og fordomme til.  Årsagerne til stress er sjældent entydige. Det er en kombination af flere faktorer og forhold, der spiller ind.

Det er utopi at tro, vi kan udrydde stress, men vi kan gennem forebyggelse minimere den. Det forudsætter et tæt og tillidsfuldt samarbejde mellem ledere og medarbejdere.  

I HK Kommunal vil vi sammen med arbejdsgiverne sætte fokus på det psykiske arbejdsmiljø og forebyggelse af stress. Men det er også vigtigt, at den enkelte medarbejder tager sin del af ansvaret ved at være en god kollega og skabe et godt fællesskab på arbejdspladsen.

Et godt psykisk arbejdsmiljø handler ikke om robuste medarbejdere, men om robuste organisationer. Det handler om arbejdspladser, hvor der sikres de nødvendige rammer for opgaveløsningen, og hvor medarbejdernes faglighed og trivsel er i fokus.

Det er ikke viden, vi mangler om psykiske arbejdsmiljø, men vilje til handling. Det er strategien, der har været forkert. Der symptombehandles i stedet for at årsagsbehandle.

Den store stigning i psykologiske ubalancer som stress, angst og depression er ikke et udslag af personlig svaghed, men helt forudsigelige menneskelige reaktioner på umenneskelige forhold.

Mennesker bliver syge af stress, når de har holdt til alt for meget, alt for længe. Vi skal derfor blive bedre til at sige fra. Vi skal blive bedre til at passe på den vigtigste ressource vi har, nemlig hinanden.

Stress rammer individuelt men skal løses kollektivt. Skal vi så i fællesskab ikke trække i arbejdstøjet?