21 Oct 2018  

KBH: Spredte skyer, dis, 13 °C

Bedre hjælp til voldsramte kvinder

Blogs

Flora Ghosh
Direktør for LivaRehab og stifter af LIVa - forening mod skadevirkninger af prostitution.
Medlem af Rådet for Socialt Udsatte. Uddannet socialrådgiver og cand.scient.soc. i socialt arbejde.
Blogindlæg af Flora Ghosh
ons. 08. aug - 2018
ons. 07. feb - 2018

DEL DETTE BLOGINDLÆG

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
Torsdag, 05. april, 2018, 07:56:21

Bedre hjælp til voldsramte kvinder

Midt i det store – og vigtige – fokus på ofre for partnervold, risikerer vi at overse ofre for vold i de relationer, hvor kunden/alfonser udøver vold.

Jeg har prøvet det flere gange, hvor vi ringer og spørger om ly på et krisecenter, men bliver afvist, trods der er pladser og kvinden ikke er stofafhængig.

Vold forkrøbler og ekskluderer, og i alt for mange tilfælde slår det ihjel.

Og nej, det er ikke et skyldsspørgsmål eller spørgsmål om dårligt arbejde. Visitationsreglerne og sikkerhedsvurdering kan være meget stramme af forskellige årsager.

I lørdags blev jeg ringet op af en 18-årig pige fra landet. Hun bliver gennemtævet af sin kæreste/alfons. Hun er udsat for både psykisk og fysisk vold og tvunget til at sælge sex. Hun er født og opvokset i Danmark.

Jeg rådede hende til at søge hjælp hos politiet, men hun var bange. Jeg fik kontakt med et krisecenter, men imens jeg brugte et par timer på at overbevise krisecentervagten, blev hun hentet af voldsmanden.

Efter to dage flygtede hun igen. Der blev kontaktet fire krisecentret, hvor der var pladser.

Ingen hjælp

Ifølge kvinden blev hun afvist af det ene krisecenter med den begrundelse, at hendes eksmand er for voldelig. Det andet henviste til, at der ikke i høj nok grad er tale om æresrelateret vold. Det tredje sagde, at der færdes for mange etnisk minoritetsunge i den by, hvor krisecentret ligger. Og det fjerde sted var den ledige plads øremærket til en kvinde med barn.

Kvindens telefon er nu konfiskeret af hendes voldsmand, og jeg har mistet kontakten til hende, men jeg håber, at hun kontakter politiet.  

Det kan slet ikke gentages nok, hvor alvorligt et problem vold er. 

Det skader såvel fysisk som psykisk. Og traumerne kan sidde der længe efter, at de fysiske mærker er væk. For eksempel i form af angst, tvangstanker og nedbrudt evne til at opbygge relationer til andre mennesker. Vold forkrøbler og ekskluderer, og i alt for mange tilfælde slår det ihjel.

Mere end 33.000 kvinder rammes årligt af partnervold – et tal der langt overstiger pladserne på landets krisecentre – og det er bare tallet for sager, hvor volden er gået ud over en partner eller ekspartner.

Ser vi på vold og overgreb begået mod kvinder af en gerningsperson uden for de nære relationer er tallet langt større. Og det har en endnu større social slagside, for her taler vi primært om kvinder på samfundets bund.

Social slagside

I langt størsteparten af tilfældene er der tale om sårbare og udsatte kvinder. De har begrænset netværk, begrænset adgang til viden om rettigheder, få penge og alt i alt begrænsede muligheder for at undslippe volden.

Der er ofte tale om vold begået, fordi overgrebspersonen mener, at offeret skylder dem noget. 

Det er den hjemløse kvinde, der forventes at betale for husly med seksuelle ydelser. Det er kvinden med gæld, som ikke kan betale. Og kvinden i prostitution, der udsættes for grænseoverskridende behandling fra kunder eller tidligere kunder.

En plads på et krisecenter er ofte ikke en mulighed for denne gruppe. Men volden skader jo uanset hvem, der begår den.  

Næsten alle de kvinder, der søger hjælp hos os på LivaRehab, har været udsat for vold. Vold fra deres partnere, tidligere partnere, prostitutionskunder, bordelejere eller pengeopkrævere.

De kvinder har brug for hjælp, for ingen – og da slet ikke voldstruede – bør søge hjælp forgæves.  

Nyeste blogindlæg
af Thorkild Olesen
af Karina Rohr Sørensen
af Elias Olsen Haack
af Henrik Herløv Lund

Nyeste: Indland

Nyeste: Idekamp

19. okt. 2018 - 08:54
19. okt. 2018 - 08:42
19. okt. 2018 - 08:13
18. okt. 2018 - 08:39
18. okt. 2018 - 08:08
17. okt. 2018 - 08:45
17. okt. 2018 - 08:28

Nyeste: Kultur

17. okt. 2018 - 12:30
12. okt. 2018 - 13:40
11. okt. 2018 - 08:15
02. okt. 2018 - 10:20
02. okt. 2018 - 09:20