21 Jul 2018  

KBH: Ingen skyer af betydning, 24 °C

Statsløsesagerne lever

Blogs

Christian Harlang
Advokat
Advokat i en række principielle sager, blandt andet grundlovssagen om Danmarks tiltrædelse af Maastricht-traktaten og Danmarks deltagelse i Irak-krigen og senest erstatningssagerne for de 23 irakiske fanger fra Operation Green Desert. Sidder i bestyrelsen for Retssikkerhedsfonden.
Blogindlæg af Christian Harlang
man. 04. sep - 2017
tir. 04. jul - 2017
tir. 16. maj - 2017
man. 27. mar - 2017

DEL DETTE BLOGINDLÆG

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
Tirsdag, 04. juli, 2017, 07:30:58

Statsløsesagerne lever

Hvis vi stadigvæk lever i en demokratisk retsstat, vil en afgørelse i statsløsesagerne måske blive et wake-up-call for magtfuldkomne ministre som Støjberg.

Den nuværende udlændige- og integrationsminister Inger Støjberg ser ud til groft at have overtrådt gældende lov, konventioner og decideret talt usandt overfor Folketinget.

Når en minister overtræder loven og lyver, må konsekvensen være, at der ikke bare etableres en syltekrukke.

"Med Lov skal man Land bygge" er inskriptionen på domhuset på fotoet bag mig. Kun kongelige personer her i landet er ansvarsfri. Men dette billede krakelerer, når regeringen, via politiske manøvrer og støtte fra Dansk Folkeparti, blokerer for, at retssamfundet også gælder for en ministers handlinger.

I 2011 måtte Birthe Rønn Hornbech gå af som minister som følge af ulovlig administration overfor statsløse. Indtil videre er hun – nu seks år efter – sluppet for ansvar.

Når demokratiet kom så langt som til at afsætte hende som minister, skulle næste etape være ansvar og konsekvens. Men her er metoden med undersøgelseskommission som syltekrukke og dernæst nul og niks-konsekvenser anvendt af politikere i stedet for omfattende, komplicerede og farlige sager ved domstolene.

En gruppe forhenværende statsløse anlagde allerede i 2011 retssager. Det skete ud fra den betragtning, at de selv har grundlovssikret ret til at få deres krav om tortgodtgørelse og erstatning bedømt ved domstolene; her Østre Landsret som første instans som følge af sagernes principielle karakter.

Det har varet længe. Først i efteråret 2016 kunne jeg gennemføre hovedforhandlingen mod ministeriet, der i december blev dømt til at betale erstatning til nogle af de skadelidte.

Dette var et fremskridt, selvom erstatningsniveauet kun var på 20.000 kroner til hver. For at få mere rimelige beløb og for at få erstatning til de øvrige har vi nu med fri proces indbragt sagen for Højesteret, der har udvidet antallet af dommere til syv, som skal behandle og afgøre sagen i juni 2018.

I Østre Landsret henstår sagen mod Birthe Rønn Hornbech, der ligeledes er sagsøgt for hendes personlige ansvar for misrøgt af lov og gældende konventioner. Hun ville have ført sagen selv, men modtog i år et pålæg om at antage advokat. Indenfor forhåbentlig ikke alt for mange måneder vil denne principielle sag om en ministers personlige ansvar blive afgjort i landsretten som første instans.

Hvis vi stadigvæk lever i en demokratisk retsstat, ville en sådan afgørelse måske blive et wake-up-call for ministre som Støjberg, der i deres magtfuldkommenhed tror, at de hidtidige metoder skåner dem, selvom de overtræder loven. De beroliger sig med, at tamilsagen mod justitsminister Erik Ninn-Hansen kun var en enlig svale.

Når en minister overtræder loven og lyver, må konsekvensen være, at der ikke bare etableres en syltekrukke, som resulterer i, at der her efter, og mange år senere, kun kan konkluderes med nul og niks.

Den 5. juni i år blev Grundloven hyldet, ligesom tidligere år. Den går som noget helt centralt ud på, at vi har domstolene til brug - også overfor lovløse politikere. Dette bør man erindre sig her i 2017, ligesom det vil ske, når der, imod alle odds, i sagen mod forhenværende integrationsminister Birthe Rønn Hornbech sættes et ansvarsmæssigt punktum.

Nyeste: Idekamp

13. jul. 2018 - 10:03
13. jul. 2018 - 08:13
12. jul. 2018 - 08:40
11. jul. 2018 - 08:12
10. jul. 2018 - 08:39
10. jul. 2018 - 08:13