26 Aug 2019  

KBH: Spredte skyer, 18 °C

Forsvarsministeriets ankesag for Højesteret

Blogs

Christian Harlang
Advokat
Advokat i en række principielle sager, blandt andet grundlovssagen om Danmarks tiltrædelse af Maastricht-traktaten og Danmarks deltagelse i Irak-krigen og senest erstatningssagerne for de 23 irakiske fanger fra Operation Green Desert. Sidder i bestyrelsen for Retssikkerhedsfonden.
Blogindlæg af Christian Harlang

DEL DETTE BLOGINDLÆG

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
Mandag, 21. januar, 2019, 13:10:44

Forsvarsministeriets ankesag for Højesteret

Den 17. december har Højesteret pålagt Forsvarsministeriet senest den 21. januar at aflevere sit bevismateriale til Højesteret og til advokat Janus Fürst, der af Højesteret er beskikket for de irakiske torturofre.

Den 15. juni afsagde Østre Landsret, efter seks år og ni måneders behandling, dom, hvorved der blev fastslået ansvar for Forsvarsministeriets for inhuman behandling af 18 civile irakere, som under den danskledede operation Green Desert blev taget til fange og overgivet til det berygtede torturfængsel Al Shoo’un i Basra.

De 18 torturofre og fem yderligere kræver statuering af ansvar for tortur og dertilhørende erstatning og som grundlag herfor behandling af sagen for Højesteret 

Forsvarsminister Hjort Frederiksen udtalte i en pressemeddelelse, at dommen ville være for belastende for Danmarks fremtidige muligheder for at deltage i militære operationer i udlandet, og indankede sagen for Højesteret, hvor Forsvarsministeriet (Kammeradvokaten) kræver frifindelse uanset Danmarks internationale forpligtelser i henhold til gældende FN-konventioner og EMRK (Den Europæiske Menneskerettighedskonvention). 

De 18 torturofre og fem yderligere kræver statuering af ansvar for tortur og dertilhørende erstatning og som grundlag herfor behandling af sagen for Højesteret (nægtet af Forsvarsministeriet og af Østre Landsret), effektiv adgang til samtlige relevante dokumenter, herunder også militærets egen rapport, som Østre Landsret tillod Forsvarsministeriet at fremlægge (forsynet med ca. 95 procent sort tusch) og mulighed for at være til stede under deres retssager for at kunne udtale sig i deres egne sager (i vidt omfang nægtet af Østre Landsret) så de kan få en retfærdig rettergang, hvilket betyder, at sagen ifølge retssystemet i Danmark som udgangspunkt skal gå om i Østre Landsret, medmindre Højesteret ved sine bestemmelser om retfærdig rettergang kan skabe så høj kvalitet om sagens oplysning, at Højesteret selv kan afgøre sagen ud fra en tilstrækkelig faktuel substans. 

Sker det ikke vil sagen indebære en overtrædelse af EMRK art. 6 og FN-konventionerne, der indebærer et skærpet ansvar for stater i tilfælde af indikation for tortur.

Den 17. december har Højesteret ved en retsbog pålagt Forsvarsministeriet senest den 21. januar at aflevere sit bevismateriale til Højesteret og til advokat Janus Fürst, der af Højesteret er beskikket for de irakiske torturofre, hvis interesser i forbindelse med sagen i øvrigt varetages af undertegnede ifølge meddelte mandater som hidtil.

Efter modtagelsen af Forsvarsministeriets materialer holder advokat Fürst og undertegnede i januar og februar møder i Mellemøsten med klienterne, hvoraf hovedparten stadig bor i Basra.

Nærmere meddelelse til offentligheden vil blive afgivet af undertegnede i forbindelse med advokat Fürsts indlevering af processkrift til Højesteret den 11. marts.

Det forventes at Højesteret i løbet af marts og april afgør substansen af sagen for Højesteret, dvs. tager stilling til hvilke dokumenter der skal indgå i sagen for Højesteret, i hvilket omfang den sorte tusch skal fjernes, hvorledes de civile irakere i modsætning til for Østre Landsret skal kunne komme til orde ved afgivelse af deres forklaringer, hvilke vidner fra Irak de får mulighed for at afhøre i Danmark (såkaldte subsidiære afhøringer), hvilke øverste ansvarlige fra Forsvarsministeriet, herunder evt. fhv. forsvarsminister Søren Gade og andre, der ligeledes kan indkaldes til subsidiære afhøringer som vidner og andre bevismæssige forhold, der skal indgå.