20 Sep 2020  

KBH: Overskyet, 12 °C

Domstolenes kapacitet overfor Forsvarsministeriet & co.

Blogs

Christian Harlang
Advokat (H)
Har ført en række principielle sager, blandt andet grundlovssagen om Danmarks tiltrædelse af Maastricht-traktaten og Danmarks deltagelse i Irak-krigen og senest erstatningssagerne for de 23 irakiske fanger fra Operation Green Desert. Nu Juridisk Rådgiver.
Blogindlæg af Christian Harlang

DEL DETTE BLOGINDLÆG

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
Søndag, 13. september, 2020, 09:03:24

Domstolenes kapacitet overfor Forsvarsministeriet & co.

Hærchef H.C. Mathiesen, der var kommunikationschef under Operation Green Desert, er i august dømt for magtmisbrug, men formår domstolene også at dømme hele Forsvarsministeriets system af toppolitikere, embedsværk og tråde i den indre stat?

Domstolssystemet kunne den 24. august endelig dømme forhenværende hærchef H.C. Mathiesen for magtmisbrug. Et enkelt individ måtte ofres. 

Men magter domstolene opgaven, når det drejer sig om Operation Green Desert-fiaskoen og de 23 uskyldige civile sunniirakere, som dansk militær gjorde til torturofre, og som Forsvarsministeriet via internetforbindelse fik gemt over i hænderne på shiamilitsen og dets kendte torturfængsel, ja dette er nu spørgsmålet.

De 23 irakere venter stadig på retfærdigheden i Højesteret.

I alt syv forsvarsministre (fire fra Venstre og tre fra Socialdemokratiet) har siddet og sidder (nu Trine Bramsen) for bordenden som chef for det sagsøgte ministerium og bestemmer over, hvad Kammeradvokaten skal gøre i sagen, der har verseret ved domstolene den 13. september i i alt ni år.

Som repræsentant for de 23 sunniirakere, skrev jeg, lige da hun kom til efter Claus Hjort Frederiksen, om hun ville se kritisk på den sag, hvor Forsvarsministeriet er grebet i at lyve, manipulere og trække tiden ud.

Ny minister – samme svar

Men der kom et skriftligt svar fra hendes embedsværk om, at hun ville holde fart (den langsomme) og kurs i de 23 sager, hvori ministeriet i 2018 slap med at blive dømt i de 17 og frifundet for de øvrige, men har anket til Højesteret, hvor samtlige 23 sager verserer nu på tredje år.

Forsvarsministeriets defensive sagsførelse har alle år været bestemt af departementscheferne Findsen og Ahrenkiel med H.C. Mathiesen som "kommunikationschef", da aktionen fejlede i november 2004, og irakerne blev kastet i torturfængslet.

Kammeradvokatens rolle i denne sag er ikke sagligt at undersøge, hvad ministerium og militær har foretaget sig, men at skrive afværgende og i vidt omfang løgnagtige processkrifter og i øvrigt møde ved domstolene som ”rettergangsfuldmægtig” efter lodret instruks fra d’herrer departementschefer, der samtidig har holdt styr på deres minister og hver gang fået denne godt "fedtet" ind i sagen.

For dette har departementscheferne per dato godkendt salærbetaling af Kammeradvokaten på cirka 30 millioner kroner, foruden forbrug af embedsværk fra fire ministerier.

Venter stadig

De 23 irakeres modstander har alle årene ikke blot været dette nogenlunde synbare magtapparat, men også en underskov af blandt andet spindoktorer med tråde ind i daværende Radio24/7 og sågar Ritzau. Modoffensiven har trukket næring også fra den interministerielle faggruppe, som Kammeradvokaten har oplyst til Østre Landsret, han har til disposition med repræsentanter ud over fra Forsvarsministeriet tillige fra Stats-, Udenrigs- og Justitsministeriet, hvorunder Civilstyrelsen hører. Styrelsen har vidtgående interesse- og personsammenfald med Advokatnævnet og andre dele af den indre stat.

Formår domstolene, nu Højesteret at træde i karakter overfor denne vidt forgrenede magtkonstellation, som også omfatter toppolitikere fra både såkaldt rød og blå blok, og som har tråde igennem flere lag?

Forsvarsministeriet slap billigt i Østre Landsret, selvom retten måtte dømme.

De 23 irakere venter stadig på retfærdigheden i Højesteret.