10 Apr 2021  

KBH: Spredte skyer, 3 °C

5G og retssikkerhed

Blogs

Christian F. Jensen
Advokat
Født i 1981 Cand.jur. fra Københavns Universitet i 2008. Har specialiseret sig i især menneskeret og socialret og arbejder til daglig blandt andet med at sikre syge borgere ret til førtidspension.
Blogindlæg af Christian F. Jensen

DEL DETTE BLOGINDLÆG

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
Torsdag, 06. juni, 2019, 07:00:35

5G og retssikkerhed

5G bliver af den nuværende administration i Danmark (i modsætning til en række andre europæiske lande) og kapitalstærke selskaber kun beskrevet som et gode. "Medicin uden bivirkninger".

Den 13. september 2017 lancerede en international sammenslutning af individuelle forskere og læger "5G Appellen" til EU-kommissionen.

Vi har et grundlæggende problem med vores demokratiske system, når den danske statsadministration ikke kan forventes at varetage befolkningens sundhed, sociale sikkerhed og frihed.

I appellen bekræftede disse eksperter indenfor hvert deres felt blandt andet, at radiofrekvent elektromagnetisk stråling er skadeligt for både mennesker og økosystemet, og at de nugældende grænseværdier er helt utilstrækkelige, dels fordi de er for høje, dels fordi de alene er baseret på skadevirkninger forårsaget af opvarmning af væv og ikke tager højde for de andre former for skadelige påvirkninger, strålingen har. 

Per 16. maj 2019 har 235 forskere og læger i over 40 lande tilsluttet sig appellen.

Martin Pall, prof. emeritus i biokemi og grundlæggende lægevidenskab, publicerede 17. maj 2018 en artikel, der redegjorde for det "høje niveau for videnskabelig sikkerhed" for mindst otte helbredsskadevirkninger på grund af elektromagnetisk stråling, der ikke var foranlediget af opvarmning af væv.

Forskningen, som artiklen bygger på, omfatter 12 - 35 "reviews" (peer-reviewed videnskabelige gennemgange af primære kilder (forskningsartikler)) indenfor hvert af de otte områder, publiceret siden 1966, og skadevirkningerne udgøres af blandt andet potentielt dødbringende kræft, nedsat fertilitet og kønsdrift samt neurologiske/neuropsykiatriske effekter.

5G bliver af den nuværende administration i Danmark (i modsætning til en række andre europæiske lande) og kapitalstærke selskaber kun beskrevet som et gode. "Medicin uden bivirkninger".

Efterhånden som 5G-kommunikationsnetværket etableres i Danmark, bliver vi på grund af den tiltænkte infrastruktur alle udsat for anderledes og kraftigere stråling end hidtil og risikerer dermed i endnu højere grad at lide under de videnskabeligt konstaterede skadevirkninger. Særligt EHS-ramte.

Danmark har i henhold til Den Europæiske Menneskerettighedskonventions art. 2 pligt til at lovgive og administrere, så staten effektivt kan beskytte borgerne imod livsfare som følge af for eksempel industriel forurening. Jf. art. 8 skal staten sikre respekt for borgernes familieliv og hjem, herunder overfor forurening som kan gøre deres hjem ubeboelige.

Efter EU-reglerne om habitat- og fuglebeskyttelse skal den danske stat i særlig grad sikre truede arter imod risikoen for, at de udryddes og deres levesteder bliver ubeboelige. Men det sker ikke. Juraen er klar, og adfærden er ansvarspådragende.

Den danske stat solgte for nyligt tilladelser til at udnytte frekvensbånd til blandt andet 5G, for over 2,2 milliarder kroner. Både staten og private selskaber kan forvente store summer i (skatte-)indtægter på grund af 5G.

Vi har efter min mening et grundlæggende problem med vores demokratiske system, når den danske statsadministration, som vi skal kunne stole på, ikke kan forventes at varetage befolkningens sundhed, sociale sikkerhed og frihed i et så fundamentalt emne som indførslen af et landsdækkende system.

På nuværende tidspunkt sker det med lukkede øjne i forhold til de videnskabeligt dokumenterede helbredsrisici, der udgør endnu en ubekvem sandhed på vejen mod profit og personligt avancement.

Nyeste blogindlæg