26 Sep 2018  

KBH: Spredte skyer, 13 °C

Regeringen styrer mod øget ulighed

Blogs

Per Christensen
Forbundsformand 3F
Født i 1957. Valgt som 3F-forbundsformand i september 2013. Kom fra en stilling som forbundssekretær i forbundet. Medlem af LO's daglige ledelse.
Blogindlæg af Per Christensen
lør. 28. okt - 2017
fre. 02. jun - 2017
fre. 13. jan - 2017

DEL DETTE BLOGINDLÆG

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
Fredag, 25. august, 2017, 05:05:07

Regeringen styrer mod øget ulighed

Blå politikere tilbeder øget arbejdsudbud og skattelettelser og bagatelliserer øget ulighed. Men regeringens planer kan end ikke hente støtte i økonomiske beregninger.

Væk en borgerlig politiker midt om natten, og de kræver øget arbejdsudbud og skattelettelser. Der skal være hård kamp om de ledige job, og de stærkeste skuldre skal feste igennem uden bekymring for de udsatte medborgere.

Det kan fint "betale sig at arbejde", som ellers udgør figenbladet for nye skattelettelser.

Derfor var det en kæp i hjulet, at stærke folkelige protester før sommer fik bremset forslaget om tvungen senere pension, og at de hede ønsker om nye lettelser i topskatten fejes af bordet af et flertal i Folketinget.

End ikke ellers liberalt indstillede økonomer har bakket VLAK-regeringen op. Bl.a. de økonomiske vismænd og økonomiprofessor Nina Smidt har erklæret, at øget arbejdsudbud ikke er hovedudfordringen for dansk økonomi.

Regeringens planer om "historiske skattelettelser" finder heller ikke støtte i Slotsholmens egne skatteøkonomiske analyser. Før sommerferien offentliggjorde Skatteministeriet således – diskret – en opgørelse, der viser, at skatten på arbejde herhjemme er faldet over en længere årrække for alle indkomstgrupper. Gennemsnitsskatten er endda reduceret mest for de højtlønnede i Danmark, og marginalskatten for de højtlønnede er lavere herhjemme end i lande som Sverige, Frankrig, Belgien, Finland, Portugal og Italien. Tilmed er vi midt i indfasningen af skattereformen fra 2012, som i perioden frem til 2022 bl.a. hæver topskattegrænsen. Gennemsnitsskatten for alle tre indkomstniveauer i Danmark er lavere end i de øvrige EU-lande, ja marginalskatten er "nedbragt mærkbart" siden år 2000 og mere, end man har gjort i de andre OECD- og EU-lande. Det kan altså fint "betale sig at arbejde", som ellers udgør figenbladet for nye skattelettelser.

Samtidig er maskerne i vores sociale sikkerhedsnet blevet mærkbart større, og uligheden vokser. Senest har 3F sammen med 40 andre fagforbund, der repræsenterer én mio. medlemmer, krævet reglerne for fleksjob og førtidspension ændret. Kolleger med nedsat arbejdsevne har krav på retssikkerhed og bør ikke mødes med nedgørende mistillid! Vores krav er omsat i seks konkrete forslag, som Folketinget nu skal forholde sig til. Vi vil også fortsat gøre opmærksom på og bekæmpe stigende social ulighed og kyniske udtalelser som eksempelvis denne fra indenrigs- og økonomiminister Simon Emil Ammitzbøll fra Liberal Alliance: "Det er falsk og dybt skadeligt at påstå, at ulighed er et problem." 

Forringelserne af bl.a. dagpenge-, efterløn- og pensionsregler rammer i de her år de mest udsatte grupper på arbejdsmarkedet. Folketinget bør derfor anvende fællesskabets økonomiske råderum på ansvarlige investeringer i stedet for nye forbrugsmuligheder til de bedst stillede. Vi har bl.a. hårdt brug for:

- en markant indsats for et bedre og mere sikkert arbejdsmiljø

- et markant uddannelsesløft til de kortest uddannede

- en målrettet indsats for at mindske uligheden i sundhed og levetid

- en ambitiøs indsats for de unge, der ikke er klar til arbejdsmarkedet og ungdomsuddannelserne.

Nyeste blogindlæg

Nyeste: Idekamp

26. sep. 2018 - 08:56
25. sep. 2018 - 08:20
21. sep. 2018 - 08:56
21. sep. 2018 - 08:52
20. sep. 2018 - 08:57
20. sep. 2018 - 08:34

Nyeste: Kultur