20 Feb 2019  

KBH: Spredte skyer, 8 °C

Hvilken vej til nye job vælger regeringen?

Blogs

Carl-Aage Jensen
Civiløkonom og marxist
Uddannet murer, ingeniør og civiløkonom. Har gennem mere end 30 år været aktiv i den kommunistiske bevægelse, specielt i forhold til økonomi.
Blogindlæg af Carl-Aage Jensen

DEL DETTE BLOGINDLÆG

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
Fredag, 15. februar, 2013, 16:45:00

Hvilken vej til nye job vælger regeringen?

Den nuværende liberale økonomiske politik, hvor det økonomiske initiativ er overladt til den private sektor, har spillet fallit. Der er brug for en langt mere offensiv offentlig satsning på at skabe nye arbejdspladser.

Regeringens drømme, om at vækst i EU og Danmark vil løse problemet med de mange, der står til at miste dagpengeretten, er sendt til tælling. 2012 endte med, at værdien af den samlede produktion i Danmark var mindre end i 2011 – væksten var negativ.

Statsminister Helle Thorning har derfor lovet, at regeringen hurtigt vil komme med en plan for, hvordan den vil skaffe de mange nye job, der er brug for. Samtidig indbød regeringen interesseorganisationer og andre til at komme med indspark til regeringens jobplan.

Dansk Industri, DI, og Dansk Arbejdsgiverforening, DA, ønsker lavere lønomkostninger samt overførelsesindkomsterne sat yderligere ned, så folk bliver motiveret til at tage et lavtlønnet job.

En anden fløj i debatten fokuserer på, at problemet er manglende investeringer i samfundet og ikke mindst indenfor danske industrivirksomheder. Fortalerne for dette synspunkt er en bred vifte af organisationer fra LO og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd over tænketanken Cevea til Erhvervsorganisationer som Axcelfuture.

DI’s og DA’s forslag er selvfølgelig ikke en farbar vej for Danmark som nation og samlet samfund. Det er et forslag, der primært tjener deres medlemsvirksomheder og deres mål om at maksimere profit af deres investeringer.

Stor arbejdsløshed

En analyse af EU landenes lønniveau, beskæftigelse og arbejdsløshed, som er foretaget af Cevea, viser tværtimod, at de lande med de højeste lønninger har flest i arbejde og de laveste arbejdsløshedsprocenter.

På overfladen ser dansk økonomi sund ud, hvis det ikke lige var for den store arbejdsløshed og de mange, der er truet på deres forsørgelsesunderlag. Der er stort overskud på det økonomiske samvær med omverden, en historisk stor opsparing i den private sektor og et forventet beskedent underskud i den offentlige sektor de kommende år. Der er ikke mangel på penge i det danske samfund, og der er intet, som tyder på problemer med produktiviteten eller konkurrenceevnen

Under overfladen viser der sig imidlertid problemer.

Halvdelen af det 95 milliarder kroner store overskud i 2012 på det økonomiske samvær med udlandet stammer nemlig fra udbytter og kapitalindkomst. Det er altså ikke overskud af arbejde udført i Danmark – tværtimod.

Samtidig befinder Danmark sig i en historisk investeringskrise, viser en analyse foretaget for Axcelfuture. Rapporten taler direkte om, at situationen mange steder i dansk industri minder mere om afvikling end om brancher i udvikling.

Investeringskrise

Siden 2005 er investeringerne faldet, så de i dag ligger cirka 25 procent eller 50 milliarder kroner under det historiske niveau. Det vurderes alene at have kostet 25.000 arbejdspladser siden 2005, og et lignende antal job indenfor industrien vurderes at forsvinde de kommende år, hvis investeringskrisen fortsætter.

De manglende investeringer øger samtidig presset på de danske lønninger. Det er nemlig investeringer i nye og smartere produktionsmåder, der skaber basis for, at danske arbejdere er mere effektive og får højere løn.

Samtidig gør et overskud på cirka 50 milliarder kroner på køb og salg af varer til og fra udlandet det heller ikke indlysende, at Danmark skal eksportere sig ud af jobkrisen, selv om mange i debatten giver det indtryk.

Der tegner sig derimod et stadig klarere billede af, at dansk økonomi står ved en skillevej. Den nuværende liberale økonomiske politik, hvor det økonomiske initiativ er overladt til den private sektor, har spillet fallit.

LO har foreslået, at regeringen i første omgang skal sikre, at den offentlige sektor faktisk bruger de penge, der er sat af i stedet for at spare mere end budgetteret, som det skete i 2012. Herudover foreslår LO, at regeringen ophæver investeringsrammen for kommunerne.

Det er skridt i den rigtige retning, men der er brug for en langt mere offensiv offentlig satsning på at skabe nye arbejdspladser til erstatning for de private virksomheder, der er i færd med at flytte hjemmefra.

Nyeste blogindlæg

Nyeste: Kultur