25 Sep 2018  

KBH: Ingen skyer af betydning, 11 °C

DA spreder fake news

Blogs

Carl-Aage Jensen
Civiløkonom og marxist
Uddannet murer, ingeniør og civiløkonom. Har gennem mere end 30 år været aktiv i den kommunistiske bevægelse, specielt i forhold til økonomi.
Blogindlæg af Carl-Aage Jensen

DEL DETTE BLOGINDLÆG

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
Fredag, 05. januar, 2018, 12:00:34

DA spreder fake news

Ifølge Dansk Arbejdsgiverforening bliver der ikke skabt værdier i den offentlige sektor. Det er lige så langt fra sandheden som påstanden om, at paven støttede Donald Trump under den amerikanske valgkamp.

Kort før jul udvekslede de offentlige arbejdsgivere og de offentligt ansattes fagforeninger krav til overenskomstforhandlingerne. Her rejste fagbevægelsen krav om mere i løn til de ansatte i den offentlige sektor for at lukke efterslæbet i forhold til de privatansattes løn.

Gennem mere end halvtreds år er der ikke udviklet en metode til at afspejle værdiskabelsen i den offentlige sektor. 

Det fik Dansk Arbejdsgiverforening, DA, der repræsenterer de private arbejdsgivere, til at blande sig i de offentliges overenskomstforhandlinger. I følge DA vil en udligning af lønnen blandt andet gøre det sværere for den private sektor at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Og som direktør i DA, Pernille Knudsen, understregede i DR's P1, "så er det der, værdierne bliver skabt". Underforstået at der ikke bliver skabt værdier i den offentlige sektor.

Det må siges at være en udtalelse, der er lige så langt fra sandheden som påstanden om, at paven støttede Donald Trump under den amerikanske valgkamp.

At det er åbenlyst forkert fremgår klart, hvis for eksempel Pernille Knudsen skal have en ny hofte. Ifølge DA-direktørens logik vil det kun skabe værdi, hvis operationen med den nye hofte bliver foretaget på et privathospital. I udgangspunktet kan hverken patienten eller vi andre se eller mærke forskel - bortset fra prisen.

Kerneproblemet i DA direktørens opfattelse er, at hun ikke skelner mellem brugsværdier og bytteværdier. På såvel det offentlige sygehus som det private bliver der skabt den samme brugsværdi, når der indsættes en ny hofte, men fordi den nye hofte ikke omsættes som en vare i det offentlige regi, har den umiddelbart ingen bytteværdi.

I den private sektor er der derimod fokus på varen og dens bytteværdi, for det er via salget af varen, at den merværdi, som er skabt i det private firma, bliver realiseret. I den offentlige sektor beholder det offentlige selv merværdien, uden at den bliver registreret.

På trods af at det er mere end halvtreds år siden, at det offentlige velfærdssystem tog form, er der endnu ikke udviklet en metode til at afspejle værdiskabelsen i den offentlige sektor. Hele det økonomiske system er stadig fokuseret ind på varen og dens bytteværdi og drager herudfra fejlagtige konklusioner, som de forsøger at opkaste som sandheder ligesom DA’s direktør.

Når Danmarks Statistik, opgør værdien af den samlede produktion, BNP, bliver den nye hofte på et privat hospital også tillagt større værdi end den tilsvarende operation på et offentligt sygehus. Danmarks Statistik tager nemlig udgangspunkt i salgsprisen – altså omkostninger plus merværdi - hos privathospitalet, men i forhold til det offentlige har Danmarks Statistik kun tal for input af omkostninger som arbejdskraft, der også bruges til værdiansættelse af det færdige produkt.

Desværre kan de offentlige ansatte ikke hente meget hjælp i LO i denne vigtige diskussion. Efter sigende er spøgsmålet lagt på is i LO på grund af intern uenighed.

Nyeste blogindlæg

Nyeste: Idekamp

Nyeste: Kultur

14. sep. 2018 - 19:05
13. sep. 2018 - 14:20
10. sep. 2018 - 15:30
30. aug. 2018 - 07:00
29. aug. 2018 - 07:08