29 Nov 2020  

KBH: Overskyet, -1 °C

A-kasser for alle - uanset nationalitet

Blogs

Bjarke Friborg
Faglig konsulent i PROSA
Født i 1972. Faglig konsulent i PROSA/Forbundet af IT-professionelle og fagligt aktiv i Dansk Magisterforening. Blogger om nye arbejds-, aktions- og virksomhedsformer.
Blogindlæg af Bjarke Friborg

DEL DETTE BLOGINDLÆG

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
Mandag, 20. august, 2018, 16:57:47

A-kasser for alle - uanset nationalitet

Forslaget om syv års ophold i Danmark for at få dagpengeret er et slag mod arbejdet for at få udlændinge integreret i a-kasser og fagforeninger - og i kampen mod social dumping.

Forslaget om flere års ophold i Danmark for at få dagpengeret er ikke blot et angreb på udlændinge og udlandsdanskere, men også på selve dagpengesystemet og den sociale sikkerhed på et globalt arbejdsmarked.

At få flere med udenlandsk baggrund med i fagbevægelsen og a-kasserne er en væsentlig faktor i at bekæmpe social dumping.

Udlændinge i Danmark har de seneste år i stigende antal meldt sig ind i både a-kasser og fagforeninger, fordi man her får støtte til at kende og forsvare sine rettigheder. Har du ret til dagpenge, bliver frygten for fyring lidt mindre - og sandsynligheden for at ytre dig kritisk på arbejde desto større. At få flere med udenlandsk baggrund med i fagbevægelsen og a-kasserne er en væsentlig faktor i at bekæmpe social dumping.

Et angreb på både udlændinge og danskere

Desværre er det nye forslag om syv års ophold i Danmark eller EU/EØS-området for at få dagpengeret netop et slag mod arbejdet for at få udlændinge integreret i a-kasser og fagforeninger. Som en sideeffekt rammes også danskere, der har taget arbejde i USA, Canada eller andre lande uden for EU/EØS, f.eks. som håndværkere, it-professionelle eller forskere. Har du været væk i sammenlagt over et år, vil du i syv år være afskåret fra dagpenge og potentielt også barsels- og sygedagpenge. Alt dette påvirker hele familier, ikke blot enkeltpersoner.

De fleste a-kasser og fagforeninger har med rette protesteret mod forslaget, der er endnu en indstramning af dagpengeretten oven i de seneste års forringelser. Forslaget vil endda få følger med tilbagevirkende kraft; det vil sige, at a-kasserne (eller Folketinget) kan regne med en byge af krav om tilbagebetaling, da der i så fald er indbetalt under forkerte forudsætninger.

Forslaget skal ikke indfases - det skal stoppes

For at afbøde nogle af de mest oplagte bivirkninger lægger lovforslaget op til en indfasning, så opholdskravet i første omgang er fem ud af otte år, dernæst seks ud af otte og endelig fra 2021 fulde syv ud af otte år. Sensationelt foreslår LO/FTF i deres fælles høringsforslag, at opholdskravet i stedet ændres til syv ud af 12 år, så "danske a-kassemedlemmer" rammes knap så hårdt. Åbenbart er det for LO/FTF spiseligt, hvis det kun primært er udlændinge, der rammes. Eller som formanden for Metals A-kasse udtrykte det: "Det er ingen hemmelighed, at politikernes hensigt er at begrænse udlændinges adgang til de danske ydelser. En hensigt, vi i princippet er enige i."

Langt fra alle er dog på linje med dette, f.eks. har PROSA indsendt sit eget høringssvar, der udtrykkeligt både advarer mod social dumping og slår fast, at forslaget på en og samme tid er til skade for integrationen og også for "den danske model" i sig selv.

I en global økonomi, hvor arbejdskraft bevæger sig stadig oftere på tværs af landegrænser, ville det klæde fagbevægelsen at samlet, solidarisk og ikke mindst utvetydigt gå ind for størst mulig social sikkerhed og integration - ikke bare for "danske medlemmer", men for samtlige medlemmer.