20 Aug 2018  

KBH: Spredte skyer, 19 °C

Lighed for loven

Blogs

Bjørn Elmquist
Advokat og formand for Retspolitisk Forening.
Advokat, journalist og tidligere medlem af Folketinget. Formand for Retspolitisk Forening og talsmand for PET-komitéen. Tidligere medlem af Folketinget for Venstre og siden Radikale Venstre. Stemmer i dag på Enhedslisten. Tidligere bestyrelsesformand for Amnesty International Danmark.
Blogindlæg af Bjørn Elmquist

DEL DETTE BLOGINDLÆG

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
Tirsdag, 06. februar, 2018, 07:00:56

Lighed for loven

Der er masser af manende slagord, som gennem tiderne har gået ud på det samme krav om lovlydighed. Men når det kommer til myndighedernes forhold til loven, holder det desværre ikke.

Med lov skal land bygges. Lighed for loven. Respekt for loven. Lov følge eller land fly…

Sådan kunne man blive ved. Der er masser af manende slagord, som gennem tiderne har gået ud på det samme krav om lovlydighed.

Disse lov-overtrædelser blev ikke retsforfulgt. Justitsministeriet foreslog i stedet at lave loven om, så sletningspligten ikke skulle gælde for PET.

Men når det kommer til myndighedernes forhold til loven, holder det desværre ikke.

Én ting er ministeransvar, som der gælder særlige regler for. Retlig placering af personligt ansvar for handlinger foretaget af en minister i sin embedsudførelse sker ved, at det vedtages i Folketinget, om der skal rejses tiltale, hvilket jo er en decideret politisk afgørelse, hvorefter en rigsret så pådømmer tiltalen.  

Noget andet er embedsværkets myndighedsadfærd, hvor respekt for loven dog er reglen, idet overtrædelser påtales over for de pågældende embedsmænd m/k og påkendes af domstolene.

Men tilbage i 2016 kom det frem, at Politiets Efterretningstjeneste, PET ikke overholdt lovpåbuddet om at slette følsomme personoplysninger, når de ikke længere var nødvendige for tjenestens virke. Disse klare lovovertrædelser blev dog ikke retsforfulgt. Justitsministeriet foreslog i stedet at lave om på loven, så sletningspligten ikke skulle gælde for PET.

På linje med en række andre organisationer skrev vi i Retspolitisk Forening i oktober 2016 et offentligt høringssvar, der i stedet foreslog, at loven ikke blev ændret, men at pligten tværtimod blev indskærpet. Man måtte da tage hensyn til de mange borgere (det drejede sig om flere hundredtusinder), hvis ret til privatlivets fred ellers fortsatte med groft at blive krænket. Hvis ikke den lovpligtige sletning kunne udføres inden for det eksisterende PET-budget, der ellers de seneste år er blev betragteligt forøget, måtte de nødvendige midler afsættes.

Høringssvarene havde imidlertid ingen effekt. PET’s lovovertrædelser blev rent faktisk lovliggjort af Folketinget, der med åbne øjne vedtog lovforslaget. Dermed kunne krænkelserne af borgernes rettigheder fortsætte – alt sammen uden nogen større offentlig omtale.

Den kom dog så her for nogle dage siden, hvor en aktindsigt har afsløret, at Tilsynet med Efterretningstjenesterne nu efter denne lovliggørelse af manglende sletning synes gjort stort set overflødigt, da det er blevet berøvet en af de få påtalebeføjelser, det blev udstyret med. Pakket ind i vanlige urbane vendinger havde Tilsynet faktisk selv skrevet det i et brev til Justitsministeriet.

Enhver, der kan huske bare få år tilbage, erindrer de store vanskeligheder, vi her i Danmark har haft gennem årene med at få gennemført en kontrolordning, der bare tilnærmelsesvist mindede om dem, man har i de andre demokratiske lande, vi gerne sammenligner os med.

Hvis ikke et flertal i Folketinget vågner op og tager behørigt hånd om sagen, bombes vi år tilbage på området med PET som en fuldbåren stat i staten.

Nyeste: Idekamp

17. aug. 2018 - 08:26
17. aug. 2018 - 08:17
16. aug. 2018 - 08:46
16. aug. 2018 - 08:06
14. aug. 2018 - 08:18
10. aug. 2018 - 08:02
09. aug. 2018 - 08:50

Nyeste: Kultur