20 Sep 2018  

KBH: Spredte skyer, 17 °C

Hvem er grønnest? – i hvert fald ikke de blå

Blogs

Bente Hessellund
hortonom med speciale i samspillet mellem jord og planter.
Aktiv i NOAH omkring landbrug, fødevarer og bioenergi.

DEL DETTE BLOGINDLÆG

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
Fredag, 20. oktober, 2017, 08:10:24

Hvem er grønnest? – i hvert fald ikke de blå

Det enorme fokus på vækst er det overordnede problem i de blå regeringer. Det har medført lempeligere vilkår for en række erhverv, hvor især det industrialiserede landbrug er blevet begunstiget – med øget belastning af natur og klima til følge.

Det er nærmest komisk, at Lars Løkke er i gang med at brande Venstre som grøn og klimavenlig. Hverken dagens realiteter eller historien kan underbygge hans påstande.

Generelt er rød blok jo i det mindste mere interesserede i at prioritere velfærd end skattelettelser og privatforbrug.

I miljøbevægelsen er vi ofte langt fra begejstrede over rød bloks regeringsperioder, men når blå blok kommer til magten breder der sig en følelse af afmagt. For i blå blok er det eneste hensyn, der tages til kommende generationer, en forestilling om, at de vil blive lykkeligere, hvis de kan forbruge mere.

Og med afskaffelsen af det grønne nationalregnskab, bliver det sværere at kontrollere, om det går den rigtige vej med klimaet og naturen. Måske er det derfor Lars Løkke er kålhøgen?

I 90'erne, da jeg blev aktiv i NOAH, ønskede vi tit, at Svend Auken ville være langt mere ambitiøs. Men der var også stjernestunder, som for eksempel da han samlede ideen op om, at vi har et “miljømæssigt råderum”, hvor den bagvedliggende tanke er, at alle mennesker på kloden har lige stor ret til at bruge af Jordens ressourcer og – ikke mindst – at ingen har mere ret end andre til at forurene og ødelægge vores fælles livsgrundlag jord, vand og luft. Hvilket jo igen indebærer, at vi i den rige del af verden, der bærer hovedansvaret for klimaforandringerne, også er dem, der må påtage os ansvaret for at begrænse vores udledning af klimagasser.

Men, ok, træerne vokser ikke ind i himlen, og da det kom til stykket, fik det begrænset betydning, at Danmark for en tid havde en miljøminister, der gik ind for global lighed og slog til lyd for behovet for at skære ned på vores forbrug – endda også på transportområdet!

Vækst overhaler klima

g, nå ja, så kom regeringsskiftet jo også i 2001, og vi fik en regering, for hvem sådanne overvejelser ikke kunne være mere irrelevante. Alligevel tillader Lars Løkke nu at tage æren for de miljømæssige fremskridt, der blev sat i søen under Svend Auken, og som var medvirkende til, at Danmark blev et foregangsland især i forhold til vindmøller og energibesparelser. Men det skal han ikke have lov til uimodsagt.

Det enorme fokus på vækst er det overordnede problem i de blå regeringer. Ikke blot har det medført, at der gives lempeligere vilkår for en række erhverv, hvor især det industrialiserede landbrug er blevet begunstiget – med øget belastning af natur og klima til følge.

For samtidig med de slækkede krav til produktionen har ønsket om at flytte flere penge over i borgernes lommer – via skattelettelser – tilskyndet til at stigende privatforbrug, der uundgåeligt sker på det globale miljø og klimaets bekostning.

Senest har vi set det med de nedsatte afgifter på biler, der lægger sig ovenpå mulighederne for at erhverve sig et kørekort som 17-årig, så de unge tidligt kan blive afhængige af en forurenende transportform

Løkke narrer

Det faktum, at væksten har en alvorlig bivirkning, får forbavsende lidt opmærksomhed i den offentlige debat. Men ville det mon ændre sig med en rød regering? Ikke nødvendigvis. Men generelt er rød blok jo i det mindste mere interesserede i at prioritere velfærd end skattelettelser og privatforbrug.

Der spores også blandt nogle af partierne i rød blok en vis vækstkritik. Og eksempelvis forslagene fra Alternativet og Enhedslisten om kortere arbejdstider tyder på, at der med disse partier som støttepartier for en rød regering kunne komme et ændret fokus på, hvad livskvalitet er.

Og så er der selve spørgsmålet om befolkningens mulighed for at kontrollere, om det går den rigtige vej. Her har rød blok helt sikkert førertrøjen på, for det var dem, der besluttede at indføre det grønne nationalregnskab, som blå blok nu har droppet at videreføre ved at fratage den økonomiske støtte til Danmarks Statistiks arbejdet med dette. Vi må håbe, at borgerne ikke lader sig narre af Lars Løkke.

Nyeste: Idekamp

Nyeste: Kultur

14. sep. 2018 - 19:05
13. sep. 2018 - 14:20
10. sep. 2018 - 15:30
30. aug. 2018 - 07:00
29. aug. 2018 - 07:08