27 Jan 2020  

KBH: Overskyet, dis, 6 °C

COP21: Vi kunne hvis vi ville…

Blogs

Bente Hessellund
hortonom med speciale i samspillet mellem jord og planter.
Aktiv i NOAH omkring landbrug, fødevarer og bioenergi.
Blogindlæg af Bente Hessellund

DEL DETTE BLOGINDLÆG

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
Tirsdag, 01. december, 2015, 09:36:47

COP21: Vi kunne hvis vi ville…

Endelig er der blevet offentliggjort et sandfærdigt dansk klimaregnskab, hvor alle oplysninger er medregnet.

Dét, som alle klodens nationer byder ind med til klimatopmødet i Paris, er ikke nok til at bringe os på den kurs, der kan holde klimaforandringerne under to grader. Det ved vi allerede, for før topmødets begyndelse har alle landene skullet indberette de nationalt besluttede reduktioner, som landene har til hensigt at bidrage med.

Danmarks Statistik offentliggjorde i den forgangne uge et mere sandfærdigt Grønt Nationalregnskab..

Dette på trods af, at alle efterhånden er enige om, at kurven skal knækkes hurtigst muligt – og at for hvert år vi udsætter dette tidspunkt, jo vanskeligere bliver det for de kommende generationer.

En beklagelig undtagelse fra denne konsensus er desværre den alliance mellem Dansk Energi, forskere fra Københavns Universitet, politikere og enkelte NGO’er, der forsat hævder, at det er i orden at øge emissionerne her og nu ved at brænde biomasse af, hvis blot klimaregnskabet 70-80 år ud i fremtiden kan vise sig at være positivt for klimaet. 

Grønt nationalregnskab

Derfor er det glædeligt – om end forstemmende – at Danmarks Statistik i den forgangne uge offentliggjorde et mere sandfærdigt Grønt Nationalregnskab, der viser, at de officielle reduktionstal ikke holder i virkelighedens verden.

Blandt analysens hovedkonklusioner kan man nemlig læse, at: "Opgøres udslip efter de gældende principper fra FN’s klimapanel, har der været et fald på 21 procent i den samlede danske udledning af drivhusgasser i perioden 1990 til 2013. Medregner man udslip fra biomasse, som ifølge de gældende principper i FN’s klimapanel anses for at være CO2-neutralt, udgjorde reduktionen i udslip af drivhusgasser knap fem procent. Hvis man vælger at medregne udslip fra alle danske økonomiske aktiviteter, der bidrager til bruttonationalproduktet, herunder også udslip fra danskopereret international transport med videre, er der ikke længere tale om et fald i udslippet af drivhusgasser, men tværtimod en stigning på over 23 procent fra 1990 til 2013".

Sandfærdige opgørelser

NOAH har i årevis efterspurgt sandfærdige opgørelser over de danske emissioner – herunder fra brugen af bioenergi – blandt andet fordi vi tror, det har betydning for borgernes vilje til at støtte de nødvendige grundlæggende ændringer. Så tak til Danmarks Statistik for nu at bidrage til dette og viske glansbilledet af Danmark som klimaduks ud. 

Sammen med en række internationale organisationer opfordrede NOAH tidligere på året til, at EU ophører med – gennem statslige støtteordninger og skattefritagelse – at tilskynde til produktion og anvendelse af bioenergi.

Så tak også til Klimarådet for at påpege, at den nødvendige omlægning til et el-baseret energisystem bremses af, at biomassen støttes økonomisk og er fritaget for CO2-afgifter. "Den stigende anvendelse af biomasse i el- og varmeproduktionen er drevet af, at der ikke er afgift på biomasse. Det betyder, at værkerne investerer i biomasse i stedet for i de varmepumper, som er en fordel for samfundsøkonomien", er Klimarådets formand citeret for at sige, da rapporten blev offentliggjort forleden.

Lad det være startskuddet til, at vi får sat en stopper for de falske løsninger og kommer i gang med den reelle omstilling. Det kan kun gå for langsomt.