19 Sep 2020  

KBH: Ingen skyer af betydning, dis, 13 °C

Groteske forhold på amerikanske arbejdspladser

Blogs

Arne Cheller
Formand for KPiD 2015-2018
Udlært bygningsmaler. Formand for Kommunistisk Parti i Danmark i perioden maj 2015-juni 2018 og medlem af partiets landsledelse.

DEL DETTE BLOGINDLÆG

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
Onsdag, 27. september, 2017, 11:30:17

Groteske forhold på amerikanske arbejdspladser

Arbejdere i USA og andre steder bliver overvåget, kontrolleret og udsat for umenneskelige arbejdsforhold. Der er brug for et opgør med den kapitalistiske logik, hvor profitten går før alt andet.

En god ven fortalte om en rapport, der afslørede uhyrligheder om arbejdernes forhold i USA:

  • Arbejderne på amerikanske fjerkræslagterier må ikke gå på toilettet i arbejdstiden. De er tvunget til at bruge bleer eller simpelthen tisse i bukserne. En absurd situation, men desværre ikke et enestående eksempel på kontrol af de ansatte.

Arbejderne må ikke gå på toilettet i arbejdstiden. 

  • For nogle år siden nægtede Amazon af frygt for tyveri at åbne vinduerne på et lager i Pennsylvania, selv om temperaturen var 39 grader. I stedet parkerede de et par ambulancer uden for lageret, som stod klar til de kollapsede arbejdere.

  • Ansatte i Walmart, der er USA's største arbejdskøber, må ikke småsnakke på arbejdet.

  • I Apples amerikanske butikker bliver ansattes personlige ejendele inspiceret efter arbejdsdagens afslutning – og de får vel og mærke ingen løn for den tid, som de står i kø for at komme igennem kontrollen.

Illegitim magtudøvelse

Arbejdskøberne, ikke kun i USA, kontrollerer, regerer og overvåger på autoritær vis arbejderne på arbejdspladsen såvel som uden for arbejdspladsen. De opfører sig på en diktatorisk måde, som de færreste ville acceptere, hvis det handlede om forholdet mellem stat og borgere.

Det er nyttigt at tydeliggøre, at relationen mellem arbejdskøbere og arbejdere er en politisk relation, som medfører en voldsom, minutiøs, streng og gennemgribende regulering af de ansatte.

Faktisk kan mange arbejdspladser ligefrem beskrives som ”fascistiske diktaturer”. Grundet arbejderbevægelsen tilbageslag de seneste årtier er det blevet nemmere for de ”private regeringer” og arbejdskøberne at flyve under radaren og drukne modstand og kritik i neoliberalismens ideologiske grød. Derfor er det vigtig at blive ved med at gentage, at arbejdskøberens magtudøvelse er politisk og den er illegitim.

Men billedet er ved at krakelere. Kapitalismens almene krise gør, at tiltroen til kapitalismen som samfundssystem er ved at smuldre. Kapitalismen er en dybt selvmodsigelsesfyldt social uorden, der aldrig kan tilvejebringe et stabilt grundlag for det menneskelige liv.

Kapitalismen er problemet

Løbende økonomiske kriser og truende miljøkatastrofer burde have gjort det klart, hvilke konsekvenser det har, når livet bliver viklet ind i profittens logik. Marx værk Kapitalen tilbyder et begrebsapparat, der gør os i stand til at forstå, hvorfor det sker, og hvilke mekanismer der skal rives op med rode, hvis katastrofen skal afværges.

Kapitalen er mere relevant i dag, end da den udkom. I de seneste 150 år har den økonomiske logik, som Marx blotlagde, intensiveret sin dominans og trænger i dag helt ned i hverdagslivets mindste enheder. Hvis det skal ændres, er der stadig ingen vej uden om den hensynsløse kritik af den bestående kapitalisme.

Nyeste blogindlæg